4 พฤติก ร ร มที่ทำให้ไม่มีเงินเก็บ ประหยัดเงินไม่ได้

บางคนทำงานหารายได้และตั้งใจเก็บเงินจน มีเงินเก็บหลักล้านตั้งแต่อายุยังน้อย ในขณะที่อีกหล า ยคน มีเงินเก็บเพียงเล็กน้อยหรือแทบไม่มีเงินเก็บเลย รู้ไหมว่าเป็นเพราะอะไร ความแตกต่างที่เกิดขึ้นล้วน มาจากพฤติก ร ร มการใช้เงินของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งพฤติก ร ร มบางอ ย่ างเป็นพฤติก ร ร มที่เราทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์และส่งผลกระทบต่อเงินเก็บของเราโดยตรง หล า ยๆ คนก็คงจะมีเป้าหมาย อ ย าก จะเก็บเงินก้อนให้ได้เพื่อที่จะได้นำไปลงทุนหรือสร้างความก้าวหน้าให้ชีวิตใช่ไหมละครับ อ …

Read More

6 วิ ธีดูแลตัวเองให้มีความสุข ดูดีมีชีวิตสดใสในทุกๆวัน

การดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอถือว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับสาวๆทุกคนเลยนะคะ วันนี้เราได้รวบรวมการดูแลร่างกาย จิตใจ มาฝากสาวๆกัน เพื่อให้เป็นคนที่สวย ดูดี น่ามอง อยู่ตลอ ดเวลานั่นเอง 1.บันทึกสิ่งดีๆประจำวัน เพื่อให้จิตใจเราสดใสขึ้น ต้องเริ่มจากตัวเราเอง แม้ว่าจะมีเรื่องไม่ดี เกิดขึ้นกับเราบ้าง แต่อย ากให้หาสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน จดบันทึกลงไป สิ่งดีๆเหล่านี้ จะช่วยเยียวย าจิตใจเราได้ ให้เราสดใสขึ้น ผ่อนคล า ยความเ ค รี ย ดได้ ทั้งยังทำให้เรารู้สึกถึงคุณค่า …

Read More

3 แนวทางในการออมเงินให้ร ว ยได้ แบบไม่พึ่งธนาคาร

การออมเงิน เป็นเรื่องที่ได้ยินอยู่บ่อยครั้ง เพราะเป็นเรื่องสำคัญเกี่ยวกับเงิน ๆ ทอง ๆ ซึ่งคนเราต้องมีความรู้เรื่องนี้นับตั้งแต่เริ่มชีวิตการทำงาน หรือสมัยนี้ต้องเริ่มตั้งแต่วัยเ ด็ กกันเลยทีเดียว โดยเฉพาะสำหรับมนุษย์เงินเดือนทั้งหล า ยที่มีรายจ่ายมาก ไม่มีเงินเหลือเก็บ ใช้เงินเดือนชนเดือน แต่อย ากเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อให้มีเงินเก็บไว้เพื่ออนาคต เพื่อพร้อมรับมือหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด ถ้าคุณเป็นคนที่ออมเงินแล้วไม่สามารถที่จะอ ดใจได้กับเงินที่ออมเรียกว่าพอมีเงินออมพอที่จะซื้ อของชิ้นใหญ่ได้ ก็ไม่พลาดที่จะนำเงินออมออ กมาใช้แบบนี้ เรียกว่า หมดโอกาสหนทางร ว ย แต่ถ้าออมเงินเป็นเงินออมไม่ต้องมาก แต่สามารถต่อยอ ดจนร …

Read More

10 ลักษณะของคนฉลาด ที่เราควรเรียนรู้และทำต าม

เคยไหมที่เราเห็นคนที่เขาเก่งๆแล้วเราอย ากจะเป็นแบบเขาบ้าง แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไง หากคุณเป็นคนหนึ่งที่คิดเช่นนี้ วันนี้เรามีบทความ 10 ลักษณะของคนฉลาด ที่เราควรทำต าม แล้วลองนำไปปรับทำต ามกันดู คุณก็เป็นคนทั่วไปที่สามารถเก่งได้ แค่ฝึกทำบ่อยๆ 1. พวกเขามักจะใช้สิ่งที่มีอยู่ ได้คุ้มค่ากว่าเสมอ พวกคนเก่งและฉลาด อาจจะไม่ใช่คนที่มีของหรืออุปกรณ์เยอะแยะมากมาย แต่เขาคือคนที่รู้ว่า สิ่งของรอบตัวรวมไปถึง ท รั พ ย า ก ร ที่มีอยู่สามารถนำมาใช้ให้คุ้มค่าที่สุดได้อ ย่ างไร …

Read More

5 ความฟุ่มเฟือยในชีวิต ที่ทำให้คุณไม่มีเงินเหลือเก็บ

คนร ว ยจะใช้จ่าย ในสิ่งที่สร้างความร่ำร ว ยเพิ่มขึ้นให้กับเขา แต่คนจน จะใช้จ่ายกับสิ่งที่ทำให้เขานั้นยิ่งจนลง สาเหตุที่คนส่วนใหญ่ยังจนอยู่ก็คือ พวกเขายังใช้จ่ายไม่เป็น ถ้าคุณซื้ อแต่ของที่ไม่จำเป็น ไม่นานคุณคงต้องข า ยสิ่งของที่จำเป็น ต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้น ต้องรู้จักที่จะเก็บออมเงินไว้ใช้จ่ายในอนาคต และสิ่งเหล่านี้ เลิกได้เลิกนะ มันทำให้สิ้นเปลือง เงินไม่เหลือเก็บ ไปดูว่าอะไรที่ควรเลิก แล้วชีวิตเราจะดีขึ้น มาก 1. เครื่องประดับเสื้อผ้า ที่ทำงานของใครหล า ยๆ คน …

Read More

8 แนวคิดของคนร ว ย ที่คิดแปลกๆแต่ทำให้ร ว ยได้

ความคิดหรือแนวคิดของแต่ละคน ที่จะลงมือทำในสิ่งต่างๆนั้นแตกต่างกัน คนบางคนคิดทำในสิ่งที่คนอื่นๆเขาไม่ทำกัน แต่ไม่น่าเชื่อว่าทำให้เขาประสบความสำเร็จได้ แต่บางคนเดินต ามทำต ามคนอื่น แต่กลับไม่สำเร็จเหมือนอ ย่ างเขา การคิดแบบคนอื่นทั่วๆ ไป อาจทำให้เรามีเงินเก็บมากขึ้นแต่ยังห่างไกลคำว่าร ว ยอยู่มากโข วิธีคิดของคนร ว ย ที่จะมาแนะนำนี้ เป็นวิธีคิดที่ล้ำ แปลก แหวกแนว แต่ทำให้เราร ว ยขึ้น ถ้านำไปปรับใช้ได้ถูกวิธี ลองมาดู วิธีคิดของคนร ว ย …

Read More

10 ลักษณะคนเก่ง ฉลาดจริง ดูก็รู้ไม่สร้างภาพ

เคยสงสัยไหมเวลาเราคบเพื่อนหรือเข้าสังคม แล้วมีคนพูดในสิ่งที่เราไม่รู้ แล้วสงสัยไหมว่าเขาพูดจริงหรือเขารู้จริงหรือเปล่า เพราะสังคมในปัจจุบันนี้ดูย ากจริงๆ ว่าใครแกล้งรู้หรือสร้างภาพว่าตัวเองรู้ ดังนั้นวันนี้เราจะพามาดู 10 ลักษณะคนเก่ง ฉลาดจริง ไม่สร้างภาพ จะเป็นแบบไหนไปดูเลย 1.ไม่ต้องเป็นผู้นำ แต่สามารถดึงความ สามารถของคนในทีม มาใช้ให้เกิด ประโยชน์สูงสุด ได้เสมอคนเก่ง และฉลาดมักเก่ง ในการ จูงใจผู้คนให้คล้อย ต ามในแนวทางและความคิด ของเขาไม่จำเป็น ต้องมีตำแหน่งใหญ่โต แต่มีคนให้เกียรติ 2.เป็นคนพูดเก่ง แต่ไม่พูดมากเพราะ รู้ว่าเค้าจะฉลาดขึ้นได้ ด้วยการฟังคนเก่ง …

Read More

แนวทางประหยัดล ดรายจ่ายที่ทำได้ง่ายๆ แต่มีเงินเหลือเก็บ

นับวันสินค้าต่างๆ ก็เริ่มจะมีร า ค าที่สูงขึ้น แต่เงินเดือนของเรานั้นกลับไม่ค่อยจะขึ้นต ามร า ค าสินค้าสักเท่าไหร่ จึงเป็นเหตุให้หล า ยคนเงินไม่ค่อยจะพอใช้ จนอาจจะทำให้เป็นห นี้ต่างๆ ขึ้น มาได้ โดยเฉพาะห นี้บัตรเครดิตที่ต้องระวังให้ดี เพราะส่วนนี้มีอัตราดอ กเบี้ยที่สูงมาก หากเราเป็นห นี้บัตรเครดิตแล้วปล่อยทิ้งไว้นานๆ ไม่รีบไปชำระคืน รับรองได้ว่าดอ กเบี้ยอาจจะทำให้เราตกใจได้เลยทีเดียว หล า ยๆคนคงเคยเป็น ที่บางครั้ง …

Read More

7 สิ่งที่เริ่มเกิดขึ้นแล้ว จงเตรียมรับมือให้ดี

หากตัวคุณเองกำลังเผชิญกับปัญหาในช่วงที่ย่ำแย่ตอนนี้ แล้วก็ทำตัวเรื่อยเปื่อยไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาว ไม่คิดที่จะพัฒนาตัวเองให้ทันเหตุการณ์บ้านเมือง ต้องบอ กเลยว่าอนาคตของคุณจะต้องแย่อ ย่ างแน่นอน เพราะว่าโลกใบนี้หมุนไปเรื่อยๆ ไม่เคยที่จะคิดหยุดรอใครทั้งนั้น หากคุณหมุนต ามโลกใบนี้ไม่ทัน คุณไม่มีความก้าวหน้า ไม่รู้จักเทคโนโลยีต่างๆ ไม่รู้จักการพัฒนาตนเอง คุณไม่รอ ดแน่ ในยุคปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่า มีการพัฒนาไปมากขึ้น เมื่อก่อนแล้วอยู่ในช่วงยุค 2G ไม่ช้าไม่นานก็ทำให้โทรเลขนั้นเลิกใช้ถาวร เมื่อไม่นาน มานี้ 3G และ 4G ก็จะเข้ามาแทนที่ในการตอบจดหมายเมล์ของคุณ โดยมีการหัน มาใช้เมลและ Application …

Read More

เ ท ค นิ คการล ดรายจ่ายไม่ให้รั่วไหล มีเงินเหลือใช้ เหลือเก็บ

ทุกวันนี้ใครๆก็บ่นว่าเงินไม่เหลือเก็บเลย ทั้งที่ทำงาน มาก็นานเงินเก็บก็ไม่มีสักบาท เชื่อว่าทุกคนคงอย ากมีเงินเหลือเก็บกันทั้งนั้น แต่เมื่อถึงขั้นลง มือทำในชีวิตประจำวันนั้นบางที รู้ตัวอีกที ก็เหมือนใช้เงินจน เหลือเงินเก็บนิดเดียวแล้ว จากนี้ไปเพื่อสร้างความมั่นคง ให้กับชีวิตเรา เราจึงมีเท คนิ คอะไร ที่ทำได้ในชีวิตประจำวันกันด้วย 17 วิ ธีเก็บเงินดีๆ 1 จดบันทึก ให้เป็นกิจวัตร บางครั้งเราก็ไม่รู็ตัว ว่าใช้เงินไปกับอะไรบ้าง ปัญหานี้แก้ไขได้ ด้วยการจดบันทึกรายรับรายจ่าย ให้เป็นนิสั ย ปัจจุบัน มีแ …

Read More