วิ ธีปลูกผักต ามปฏิทินปลูกผัก ให้มีผักทานได้ตลอ ดทั้งปี

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการปลูกผักให้มีผักสดสะอาดทานได้ตลอ ดทั้งปี กับบทความ วิ ธีปลูกผักต ามปฏิทินปลูกผัก ให้มีผักทานได้ตลอ ดทั้งปี ไปดูกันว่าแต่ละเดือนจะต้องปลูกผักชนิดใดบ้าง

ปลูกผักในฤดูร้อน

สำหรับพืชผักที่ปลูกนั้น จะต้องทนความร้อนทนแล้งได้อย่ างดี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผักสวนครัวบางชนิดจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการลดน้ำอยู่เป็นประจำ ทั้งในช่วงเช้าและเย็น พรวนดินให้มีความร่วนสุยอยู่ตลอ ด จะต้องทำการคลุมดินด้วยฟางข้าวหรือใช้เป็นเศษหญ้า เพื่อเป็นการเก็บรัก ษ า ความชื้นในดินให้ได้มากที่สุด

ปลูกผักในฤดูฝน

เป็นช่วงฤดูที่เหมาะสมกับการปลูกผักมาก เพราะเนื่องจากว่าน้ำในดินจะดี แต่นั่นก็รวมไปถึงพวกวั ช พืชที่เติบโตได้ดีอยู่เช่นกัน การปลูกพืชผักในช่วงนี้จะต้องขยันท้อนกำ จั ด วั ช พืชอยู่เป็นประจำด้วย เพื่อที่จะทำให้พืชผักสวนครัวของเรานั้นได้รับส า รอาหารต่างๆเป็นตัวได้อย่ างเต็มที่

หากมีการปลูกเอาไว้ในบริเวณกลางแจ้งหรือในพื้นที่โล่ง ควรที่จะสร้างเป็นหลังคาหรือให้หาเป็นต าข่ายมาบังเพื่อที่จะลดแรงของน้ำฝนได้ หรืออาจจะใช้เป็นฝางข้าว หญ้าแห้ง มาคลุมหน้าดินเอาไว้ และสำหรับปัญหาในเรื่องของเ ชื้ อ ร าที่มาพร้อมกับในช่วงของฤดูฝน จะใช้เป็นวิธีธรรมช าติอย่ างเช่นน้ำสมุนไพร ที่มีรสขมรสฝาด อย่ าง ผงฟ้าทะลา ยโ จ ร กระเทียมบด ผสมกับน้ำแล้วให้ ฉี ดไปยัง พื ชผัก หลังจากฝนตกก็จะช่วยได้

การปลูกผักในช่วงฤดูหนาว

การปลูกพืชผักหลา ยชนิด มักจะให้ผลผลิตที่ดี แต่ก็ต้องร ะ วั งในเรื่องของศั ต รูพืช รวมถึงโ ร คต่างๆ ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะพืชที่มีอากาศเย็นเย็นจัด มักจะมีน้ำค้างอาจจะ ป้ อ ง กันด้วยการใช้น้ำห มั ก สมุนไพรธรรมช าติ มาเป็นตัวช่วย

แต่ละฤดู ควรปลูกผักอะไรดี

ฤดูร้อน ( กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม) พืชผักสวนครัวที่แนะนำให้ปลูกนั้น ถั่วฝักย าวถั่วพู บ ว บ ผักชี ข้าวโพด ฟักทอง ผักกาดหอม ผักกาดขาว น้ำเต้า

ฤดูฝนช่วงต้น ( กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนกรกฎาคม) พืชผักสวนครัวที่แนะนำให้ปลูก มะเขือ ผักกาดเขียว ผักกาดหอม ผักบุ้ง บ ว ม มะระ กวางตุ้ง พริก

ฤดูฝนช่วงปลา ย ( กลางเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนตุลาคม) พืชผักสวนครัวที่แนะนำให้ปลูก ผักขึ้นฉ่าย ผักกะหล่ำปลี มะเขือเทศ หอมใหญ่ พริกหยวก

ฤดูหนาว ( กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์) พืชผักสวนครัวที่แนะนำให้ปลูก ขึ้นฉ่ า ย มะเขือเทศ ถั่วพู ผักชี ผักกาดขาว แครอท เป็นต้น

พอได้ทราบกันแบบนี้แล้วเราก็จะได้รู้ว่าในช่วงแต่ละฤดูกาลนั้น ควรที่จะเหมาะสมกับการปลูกพืชผักชนิดใด ถึงจะออ กดอ กออ กผลผลิตที่ดีที่งอ กงามได้ดี ที่จะสามารถเก็บเอาไว้ทานเก็บเอาไว้ข า ยได้ตลอ ดทั้งปี

ที่มา postsod