เมื่อชีวิตเจอความก ดดัน คนฉลาดเขาจะจัดการด้วย 7 วิ ธีนี้

การที่คนเราทำอะไร หรือสิ่งใดก็ต าม แล้วต้องเจอ กับความก ดดัน ไม่ว่าจะจากตัวเองหรือเพื่อนร่วมงาน มันเป็นอะไรที่เครียดอ ย่ างหนึ่งเลยละ ซึ่งหากเราทำความเข้าใจกับมันได้ เราก็จะสามารถผ่านความก ดดันนี้ไปได้ แต่จะทำอ ย่ างไรดีละ

ความก ดดัน ส่วนใหญ่แล้วอาจจะไม่ได้มาจากคนอื่น แต่มัน มักจะเกิดขึ้นเพราะตัวคุณเอง ด้วยภาระหน้าที่ บทบาทของสังคมต่างๆ ทำให้คุณต้องกังวลและกลัวว่าจะทำหน้าที่ออ กมาได้ไม่ดีหรือไม่สำเร็จ

ต้องเป็นลูกที่ดีของแม่ เป็นพี่สาวที่คอยดูแลน้องๆ เป็นภรรย าที่น่ารัก และเป็นหัวหน้าทีมในออฟฟิศ ความจำเป็นทุกอย่ างทั้งเรื่องเวลา เงิน และความรับผิ ดชอบที่ต้องมีมากขึ้นทุกวัน อาจจะทำให้คุณก ดดันตัวเองจนไม่รู้เ นื้ อ รู้ตัว แต่เรามีวิ ธีดีๆ มาให้คุณได้ลองทำกัน เพื่อให้คุณรับมือ กับมันและก้าวไปข้างหน้าได้อย่ างมั่นใจ

1.จัดลำดับความสำคัญของงาน

หล า ยคนชอบคิดว่า ยิ่งทำงานให้ได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดี แต่นั่นก็จะยิ่งทำให้เรารู้สึกก ดดันได้ง่ายๆ วิ ธีการจัดการกับตัวคุณเองง่ายๆ ก็คือต้องเรียงลำดับความสำคัญ ของงานหรือ กิจก ร ร มต่างๆ ว่าควรทำอะไรเสร็จก่อนหลัง และย่อยออ กมาเป็นขั้นตอนเล็กๆ นอ กจากจะช่วยทำให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้นแล้วก็ยังช่วยให้เราไม่ทำงานหนักเกินไปอีกด้วยล่ะ

2.รู้ที่มาของความก ดดัน

เมื่อรู้แล้วว่าตัวเองรู้สึกก ดดัน ต่อมาคือต้องระบุให้ได้ว่าที่มาของความก ดดันนี้คืออะไร เพราะเมื่อรู้แล้วเราอาจจะเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ให้กล า ยเป็นแง่บวกได้ ต้นเหตุอาจจะเป็นงานของคุณที่เพิ่งส่งหัวหน้าไปแต่กลับโดนแก้มายกใหญ่ หรืออาจจะเกิดจากตัวคุณเองที่ต้องการเป็นคนที่สมบูรณ์แบบ ไม่ยอมให้แม้แต่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ผิ ดพลาด

3.หัดมอบหมายงานให้คนอื่น

คนที่ก ดดันได้ง่ายมักจะเป็นคนที่ชอบความ perfect และจะเอางานทุกอย่ างมากองไว้บนหัวตัวเอง พย าย ามควบคุมทุกอย่ าง ลองมอบงานเล็กๆในต ารางงานของคุณให้คนที่พร้อม

โดยบอ กรายละเอียดต ามที่คุณต้องการอย่ างชัดเจน การมอบหมายงานให้คนอื่น ทำให้คุณสามารถทำงานได้อย่ างดี แม้จะอยู่ในสภาพที่มีความเ ค รี ย ด สูง โดยไม่เ สี ยมาตรฐานของตัวเองด้วย

4.รู้ตัวเองเมื่อรู้สึกก ดดัน

ทำงาน มากๆ แล้วรู้สึกกระวนกระวายใจ ห า ยใจเร็ว เวียนหัว หัวร้อน และระเบิดลง ตู้ม หล า ยคน มักจะรู้สึกก ดดันโดยที่ไม่รู้ตัว แต่จงรู้ไว้ว่าถ้าหากคุณเกิดอาการเหล่านี้ขึ้นเมื่อไหร่ คุณก็ตกอยู่ในภาวะก ดดันซะแล้วล่ะ แถมถ้าไม่รีบแก้ไข อาจจะส่งผลเ สี ยกับตัวคุณ เช่น ป่ ว ย บ่อยขึ้น ป ว ดเมื่อย ท้องผูก ทำงานได้ไม่เต็มที่ กินเยอะหรือน้อยเกินไป ความต้องการทางเ พ ศล ดต่ำลง

5.หาวิ ธีที่แก้ไขปัญหาในสิ่งที่คุณควบคุมได้

คุณต้องแยกให้ออ กว่าปัญหาไหน สามารถแก้ไขได้ และปัญหาไหน ไม่สามาถแก้ไขได้ และให้เริ่มลิสต์ปัญหาที่ตัวคุณสามารถคลี่คล า ยได้และจัดการกับมัน ด้วยการสร้างตัวเลือ กที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาแต่ละอย่ าง วางแผน อย่ างรอบคอบและประเมินตัวเองว่าคุณพอใจกับมันหรือเปล่า ถ้าไม่พอใจ ก็กลับไปที่ตัวเลือ กและวางแผนให้ดีอีกครั้ง

6.หยุดวิพากษ์วิจารณ์และยอ กย้อนตัวเอง

การพูดแ ย่ ๆ กับตัวเอง อาจนำไปสู่ความโ ก ร ธ และกล า ยเป็นความผิ ดหวังในที่สุด หยุดเ สี ยงในหัวนั้นไว้ และเปลี่ยน มันให้กล า ยเป็นพ ลั ง บวก ดีกว่า โดยให้จดว่าแต่ล่ะวัน

คุณวิจารณ์ตัวเองว่าอะไรบ้ า ง เช่น ฉัน มันเฮงซวยที่ทำเรื่องนี้ไม่ได้ แล้วเพราะอะไรคุณถึงคิดแบบนี้ จากนั้น ลองคิดว่าถ้าเพื่อน มาขอความคิดเห็นจากคุณในแบบเดียวกัน คุณจะแนะนำเขาอย่ างไร คุณจะแก้ในสิ่งที่เขาคิดไหม หรือจะบอ กจุดแข็งในตัวเขาให้เขาได้รู้ตัว ลองฝึกแบบนี้กับตัวเองก็จะช่วยได้อย่ างมาก

7.ลองพูดว่า ไม่ ดูบ้ า ง

ชีวิตบางคนขึ้นอยู่กับความเกรงใจคนอื่น มากเกินไปจนตัวเองก็แทบจะไม่ไหวแล้ว ปฏิเสธใครไม่เป็นจนติดเป็นนิสัยทำให้ตัวเองเกิดความก ดดันขึ้นโดยไม่รู้ตัว เราจึงอย ากให้คุณลองปฏิเสธคนอื่นดูบ้ า ง คุณอาจจะคิดว่าการพูดคำว่า ไม่ จะเป็นการตัดโอกาสต่างๆ หรืออนาคตออ กจากชีวิตคุณ แต่จริงๆ แล้ว

การปฎิเสธจะเป็นตัวช่วยสำคัญในการจัดลำดับความสำคัญของโอกาส เพื่อให้คุณได้ใช้เวลาและทักษะของคุณไปอย่ างมีประสิทธิภาพ วิ ธีการคือให้ลองถามตัวเองว่า ฉันอย ากทำมันจริงๆ หรือเปล่า มันสำคัญกับเป้าหมายของฉันไหม ฉันพูดคำว่า ได้ เพราะรู้สึดผิ ดหรือเป็นเพราะหน้าที่หรือเปล่า ลองตอบคำถามของตัวเองและลองพูดว่า ไม่ ดูบ้ า ง

ที่มา  jingjai999