เมื่อในชีวิตจริง ความดีเอาชนะใจคนเห็นแก่ตัวไม่ได้

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการใช้ชีวิต เมื่อเราอย ากที่จะเอาชนะใจคนเห็นแก่ตัว กับบทความ เมื่อในชีวิตจริง ความดีเอาชนะใจคนเห็นแก่ตัวไม่ได้ ไปดูกันว่าทำไมความดีทุกวันนี้ไม่สามารถที่จะเอาชนะใจคนได้

อย่ าเอาความรักไปผูกไว้กับคนที่เห็นแก่ตัว อย่ าเอาชีวิตที่มีค่าของเรา ไปมอบให้คนที่ไม่เห็นค่าในความดีของคนอื่น บางคน จุดหมายของเขาคือ ต้องการวัตถุนอ กกาย ไม่ได้ต้องการใจ เพราะใจกินไม่ได้ ความร่ำร ว ยเท่านั้น ที่ทำให้กินอิ่มนอนหลับ หากเราจน แม้เราจะดีแค่ไหน เขาก็ดูถูกว่าไร้ค่า

อย่ ายอมให้เขามาดูถูก อย่ ายอมให้เขามาตราหน้า ว่าความรักของเราไม่มีร า ค า อย่ าหยิบยื่นมีดให้คนอื่น มาแทงเราซ้ำๆ ด้วยการให้อภั ย ให้โอกาส ซ้ำแล้วซ้ำเล่า อย่ ายอมปล่อยให้ตัวเองทุ ก ข์ซ้ำๆ เ จ็ บซ้ำๆ เพราะคำว่า ‘ไม่มีที่ไป’ เราต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้ อย่ าหวังพึ่งใคร อย่ ายอมให้ใครมาทำร้ า ยเราซ้ำๆ

เพียงเพราะเรารักเขามากเกินไป และอย่ าเชื่อมั่นตัวเองว่า เขาจะเห็นความดีของเราในสักวัน เพราะความดี เอาชนะคนเห็นแก่ตัว..ไม่ได้

ความสงสาร เอาชนะคนใจร้ า ย..ไม่ได้

ความทุ่มเท เอาชนะคนหมดใจ..ไม่ได้

ความซื่อสัตย์ เอาชนะคนหล า ยใจ..ไม่ได้

ความรักและความคาดหวัง เอาชนะคนไร้หัวใจ..ไม่ได้

หากเหนื่อยนักที่ต้องรัก ที่ต้องทุ่มเทให้กับคนไม่เห็นค่า ก็ควรจะถอยมาตั้งหลักสักพัก ให้ใจได้พักผ่อนเสียบ้าง การก้าวออ กมาจากจุดที่ยืนอยู่ แม้จะเ จ็ บป ว ด แต่เราควรให้โอกาสตัวเองได้พัก อย่ าแขวนชีวิตเราไว้กับความพอใจของคนอื่น วันนี้ตัวเองเหนื่อยมาพอหรือยัง อย่ าวิ่งต ามคนที่ไม่เห็นค่ามากเกินไป ช่วยรักตัวเองหน่อย เห็นค่าตัวเองหน่อย ชีวิตเราเอง เราเลือ กได้ว่า จะอยู่ในที่ที่มีความสุข หรือจะทนทุ ก ข์ตลอ ดไป

ที่มา aanplearn