ใจเขาใจเรา มารย าททางสังคม 12 ข้ อ ที่ควรทำ และไม่ควรทำ

เรื่องการเข้าสังคม ไม่ว่าจะเป็นคนร ว ย หรือคนจนสิ่งที่ควรมีก็คือ มารย าทที่ปฏิบัติต่อ กัน เพราะเราต้องอยู่ร่วมกับคน มากมาย ไม่ว่าจะเป็นสังคมเพื่อนร่วมงาน เพื่อนที่เรียน มาด้วยกัน

ครอบครัวหรือคนทั่วไป ทุกคนต่างหวังจะได้รับมารย าทที่ดีต่อ กัน นนี้เรารวบรวมมารย าททางสังคม ที่จำเป็นต่อ การเข้าสังคมมาให้ลองนำไปใช้กัน รับประกันว่าทำแล้วผ่านตรงข้ามจะรู้สึกดีขึ้นแน่ๆ

1. สิ่งที่ไม่ควรพูดต่อหน้าคนอื่น ก็ไม่ควรพูดลับหลังคนอื่นเช่นกัน สิ่งไหนที่ เราไม่ชอบให้คนอื่นทำ ก็อ ย่ าทำสิ่งนั้นกับคนอื่นด้วย เช่นกัน

2. อ ย่ าฝากความลับไว้กับสายลม เพราะลมจะพัดกระพือให้มันไปทั่วผืนป่า

3. ใช้คำว่า ขอบคุณนะ แทนคำว่า ขอบคุณ แม้จะต่างกันเพียงแค่คำเดียว แต่คนฟังรู้สึกได้ว่าแตกต่างกัน

4. เวลาได้รับข้ อความ แชท อ ย่ าอ่ า นแต่ไม่ตอบ ต่อให้ไม่อย ากเสวนาด้วย หรืออาจจะไม่ว่างตอบ แต่ถ้าเปิดอ่ า นแล้ว อาจจะส่งสติกเกอร์ หรือ อิโมชั่นไปก็ยังดี การไม่ตอบข้ อความไม่ใช่การแสดงถึงการถือไพ่เหนือ กว่า หรือแสดงว่าเป็นคนสำคัญกว่าคนอื่น ที่ทุกคนจะมาสนใจ แต่มันหมายถึงไม่เคยได้รับการอบรมสั่งสอน ทำแบบนี้บ่อยๆ สักวันอาจไม่มีใครแชทหาอีกก็ได้

5. อ ย่ าทำตัวสนิทสน มกับใครให้มันเร็วจนเกินไป อ ย่ าคิดว่าคุยถูกคอก็ คือมิตรแท้สห า ยจริง เพิ่งเริ่มรู้จัก บางคนยังไม่ออ กล า ยเท่านั้นเอง

6. เวลาไปพักแรมกับคนอื่น เมื่อมีใครสักคนหนึ่งในห้องนอนหลับ ก็ต้องรู้จักหยุดพูดคุยหัวเราะเ สี ยงดัง หากมีเรื่องจะคุยกัน ก็ออ กจากห้องพักไปคุยข้างนอ ก

7. เวลาทำผิ ด อ ย่ าพย าย ามหาข้ อแก้ตัวหรือแถจนสีข้างถลอ ก ผิ ดก็คือผิ ด ยอมรับผิ ดแบบแมนๆ เขาก็ให้อภั ยได้ง่าย ไม่ยอมรับผิ ดแถมมาพาลใส่ รู้ไหม มันน่าหมั่นใส้

8. มีคน 2 ประเภทที่คุ้มค่ากับการเชื่อถือ

คนที่ไม่เอ่ยยืมเงิน

คนที่ยืมแล้วคืนตรงต ามสัญญา

9. ต่อให้ใครยินดีให้ยืมโทรศัพท์ ใช้แล้วก็รีบส่งคืน และ หากใครเปิดรูปในโทรศัพท์ให้ดู ดูรูปนั้นเสร็จก็ส่งคืน อ ย่ าเ สี ยมารย าทเลื่อนดูรูปอื่น ๆ ต่อ เหตุผลเดียวกัน หากใครมายืมโทรศัพท์คุณ คุณก็ไม่ชอบให้ใครมายุ่งเรื่องส่วนตัว ใช่ไหม

10. ให้เกียรติพนักงานบริการที่คุณไปใช้บริการ คุณอย ากได้รับการบริการที่ดี เขาก็อย ากเจอลูกค้าที่นิสัยดี ใจเขาใจเรา หากคุณเลือ กงานได้ คุณก็คงทำงานอ ย่ างอื่นแทนเหมือนกันจริงไหม

11. คนที่บอ กว่า พูดมาตรงๆ เลย เรารับได้ เก้าในสิบคน พอพูดตรงๆ กลับยอมรับไม่ได้

12. เวลาโ มโ ห อ ย่ าพ่นคำพูดที่ไม่ดีรัวใส่ฝ่ายตรงข้าม เพราะเมื่อทุกอ ย่ างสงบ เรื่องจบแต่แผ ลไม่มีทางลบไปจากใจเขา

ที่มา  verrysmilejung