10 พฤติก ร ร มของพ่อแม่ ที่ทำให้ลูกไม่มีความสุข

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้พฤติก ร ร มของพ่อแม่ที่ทำให้ลูกไม่มีความสุข กับบทความ 10 พฤติก ร ร มของพ่อแม่ ที่ทำให้ลูกไม่มีความสุข ไปดูกันว่ามีพฤติก ร ร มอะไรบ้างที่พ่อแม่ควรเลิกทำเพื่ออนาคตที่ดีของลูก

1 พ่อแม่ที่ขัดแย้งกับลูกรุนแรง

เมื่อความสัมพันธ์ไม่ดี เวลาเด็กมีเรื่องไม่สบายใจ ก็ไม่ปรึกษาพ่อแม่จะไปหาเพื่อนแทนถ้าเพื่อนชวนไปทำอะไรไม่ดี ก็มีแนวโน้มทำต าม เพราะไม่แคร์ ไม่สนใจพ่อแม่ อาจจะคิดว่า ก็พ่อแม่ไม่สนใจเค้าอยู่แล้ว

2 พ่อแม่ต ามใจเกินไป

ไม่มีระเบียบ เด็กอย ากได้อะไรก็ได้ตั้งแต่เล็ก ไม่รู้จักการรอคอย ไม่เคยถูกขัดใจ อีกหน่อยพอโตขึ้นเห็นเพื่อนมีอะไร ก็อย ากมีบ้างแต่เมื่อเด็กยิ่งโตของ ที่อย ากได้พ่อแม่ก็หามาให้ย ากมากขึ้น เช่น อย ากได้คนนี้เป็นแฟน ถ้าไม่ได้ก็ผิดหวังเสียใจมาก เด็กที่เอาแต่ใจมาตั้งแต่เล็กจะไม่ชอบความผิดหวัง แต่ทนไม่ได้ที่จะไม่ได้อะไรอย่ างที่ต้องการ

3 พ่อแม่ยอมเด็กทุกเรื่อง

เด็กเป็นใหญ่ในบ้าน พ่อแม่ไม่สามารถจัดการพฤติก ร ร มลูกได้ เด็กไม่รู้จักควบคุมตัวเอง ออ กไปอยู่ในสังคมก็ไม่มีใครยอมรับ

4 พ่อแม่ข า ดความใกล้ชิดกับลูก

มีความห่างเหิน ไม่รู้ว่าลูกกำลังคิดอะไร รู้สึกอะไร ทำงานหนัก ไม่มีเวลาให้ลูกถ้าพอมีเงิน ก็จะให้เงินทดแทนเวลาที่ไม่ได้ให้กับลูก เด็กอาจจะมีเงินใช้ แต่ข า ดความอบอุ่น ไม่มีใครให้ปรึกษาเวลาเครียดก็มีแนวโน้มไปหาเพื่อน เพื่อนดีก็โชคดีไป ถ้าเพื่อนชวนไปทำอะไรไม่ดี ก็อาจจะทำต าม

5 พ่อแม่ที่ลงโทษลูกรุนแรงเวลาที่ลูกทำผิด

ไม่ค่อยพูดดีๆ แต่จะดุว่าด้วยคำพูดรุนแรง เสียดสี ปรະชดประชัน บางทีมีการทำร้ า ยร่างกาย ตีด้วยวัสดุต่างๆ เด็กจะได้รับผลกระทบทางใจ รู้สึกไม่เข้าใจพ่อแม่ เครียด ซึมเศร้า และบางคนถูกชักจูงไปเข้ากับกลุ่มเพื่อนที่มีพฤติก ร ร มเสี่ยงได้ง่าย

6 พ่อแม่ที่ทะเลาະกันตลอ ดเวลา

หรือมีคนในบ้านที่ทะเลาະกันรุนแรง ทำให้เด็กรู้สึกบ้าน ไม่น่าอยู่จึงหาทางออ กด้วยการออ กไปนอ กบ้าน อาจจะถูกชักจูงให้ทำอะไรไม่มีส่ งผลกระทบกับตัวเองได้

7 พ่อแม่ที่ไม่เป็นตัวอย่ างที่ดีกับลูก

เช่น พ่อแม่เองก็มีนิสัยชอบเอาเปรียบ เบียดเบียน สร้างความเดือ ดร้อนให้คนรอบข้าง เด็กๆ เรียนรู้จากสิ่งที่เห็น ก็จะมีแนวโน้มมีพฤติก ร ร มเหมือน พ่อแม่ อย ากทำอะไรก็ทำ ไม่คิดว่าใครจะเดือ ดร้อนบ้าง

8 พ่อแม่ที่ไม่เคยชมเชยลูก

มีแต่ดุว่าด่าทอ เด็กที่ไม่เคยได้รับการชื่นชมอย่ างเหมาะสม ก็จะรู้สึกตัวเองไม่มีคุณค่าไม่มีอะไรดี จึงไม่สนใจที่จะดูแลตัวเองให้ดี อย ากทำอะไรก็ทำ แม้จะเป็นเรื่องอันตรา ยไม่คิดถึงผลเสียที่ต ามมา

9 พ่อแม่ที่เวลาลูกทำผิด

ไม่เคยให้ลูกรับผิดชอบการกระทำของตัวเอง อันนี้ก็จะคล้ายๆ พ่อแม่ที่ต ามใจมากเกินไปลูกทำอะไรเป็นถูกไปหมดดีไปทุกอย่ าง เด็กเมื่อไม่เคยถูกสั่งสอนว่า ทำอะไรผิดต้องรับผิด ต้องจัดการแก้ไข เช่น เรื่องเล็กๆ น้อยๆ อย่ างถ้าเล่นของเล่นเลอะเทอะ ตรงนี้เด็กต้องเรียนรู้ว่าทำเลอะเทอะก็ต้องรับผิดชอบทำให้สะอาด ไม่ใช่ว่ามีพ่อแม่มาต ามล้างต ามเช็ดตลอ ด

10 พ่อแม่ที่ข า ดความสม่ำเสมอในการเลี้ยงดู

เช่น เวลาอารมณ์ดีก็ต ามใจมาก ไม่มีหลักเกณฑ์เหตุผล

เวลาอารมณ์หงุดหงิดก็ไปลงกับลูกมีการใช้คำพูดรุนแรง บางทีก็ทำร้า ยร่างกาย เช่น ตีรุนแรง ลูกคาดเดาอารมณ์พ่อแม่ไม่ได้ เกิดเป็นความกลัว ความต่อต้าน สุดท้ายก็อาจจะไปมีปัญหาพฤติก ร ร มได้ จริงอยู่ว่า พ่อแม่คงไม่ใช่สาเหตุเดียวที่ทำให้ลูกกล า ย เป็นเด็กมีปัญหา ไม่มีความสุข แต่พ่อแม่ก็เป็นปัจจัยที่สำคัญมากเพียงเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงลูก ชีวิตเด็กคนหนึ่งที่กำลังจะโตไปเป็น ผู้ใหญ่ก็เปลี่ยนแนวทางการใช้ชีวิตได้ ความสุขเริ่มต้นได้ก็จากที่บ้าน เป็นสัจธรรมที่ใช้ได้ทุกยุคสมัย

ที่มา songtorkwamrak