14 พฤติก ร ร มของพ่อแม่ ที่สร้างเป็นนิสัยให้ลูกโดยไม่รู้ตัว

วันนี้เราอยากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ลักษณะพฤติก ร ร มของพ่อแม่ที่เผลอทำบ่อยจนสร้างเป็นนิสัยให้ลูกโดยที่พ่อแม่เองก็ไม่อาจรู้ตัว กับบทความ 14 พฤติก ร ร มของพ่อแม่ ที่สร้างเป็นนิสัยให้ลูกโดยไม่รู้ตัว ไปดูกันว่ามีพฤติก ร ร มอะไรบ้าง

1 หากลูกของคุณ ‘ข า ดความมั่นใจ’ ในตัวเอง อาจเป็นเพราะคุณไม่เคย ‘ให้กำลังใจเขา’

2 หากลูกของคุณ ‘ไม่ค่อยพูด’ อาจเป็นเพราะคุณ ‘ไม่ค่อยได้พูดคุย’ กับเขานัก

3 หากลูกของคุณเป็นคน ‘งก’ อาจเป็นเพราะคุณไม่เคย ‘แบ่งปัน’ อะไรให้เขา

4 หากลูกของคุณ ‘ขี้ขลาด’ อาจเป็นเพราะคุณคอยแต่ ‘ปกป้องและแก้ต่างให้’

5 หากลูกของคุณ ‘ไม่ให้เกียรติผู้อื่น’ อาจเป็นเพราะคุณชอบ ‘ขึ้นเสียง’ กับเขา

6 หากลูกของคุณ ‘โ ก ร ธง่าย’ อยู่ตลอ ดเวลา อาจเป็นเพราะว่าคุณ ‘ไม่เคยชื่นชม’ เขาเลย

7 หากลูกของคุณชอบ ‘ลักขโมย’ อาจเป็นเพราะคุณไม่เคยสอนเขา ให้รู้จักคำว่า ‘ให้’

8 หากลูกของคุณทำตัว ‘อันธพาล’ ชอบรังแกคนอื่น อาจเป็นเพราะคุณแสดงความ ‘รุนแรง ก้าวร้าว’ ให้เขาเห็น

9 หากลูกของคุณ ‘อ่อนแอ’ อาจเป็นเพราะคุณชอบ ‘ขู่ให้เขาหวาดกลัว’

10 หากลูกของคุณ ‘ขี้อิจฉา’ อาจเป็นเพราะคุณ ‘เพิกเฉย ไม่ใส่ใจ’ เขา

11 หากลูกคุณมัก ‘สร้างความรำคาญใจ’ ต่อคุณ อาจเป็นเพราะคุณ ‘ไม่เคยกอ ด’ เขา

12 หากลูกของคุณ ‘ไม่เชื่อฟัง’ คุณ อาจเป็นเพราะคุณ ‘เรียกร้อง’ มากเกินไปจากพวกเขา

13 หากลูกของคุณชอบ ‘เก็บเนื้อเก็บตัว’ อาจเป็นเพราะคุณ ‘ยุ่งแต่เรื่องของตัวเอง’ มากเกินไป

14 หากลูกของคุณ ‘โ ก ห ก’ บ่อย อาจเป็นเพราะคุณ ‘ลงโทษ’ เขามากเกินไป

เห็นไหมว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ทุกปมที่เป็นอยู่ ล้วนเกิดจากผลของการกระทำ ที่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ได้เคยทำไว้เมื่อตอนเขายังเด็ก

ที่มา na-aan