5 หลักคิดที่ทำให้คนร ว ย ยิ่งร ว ยขึ้นทุกวัน

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดที่จะทำให้ีวิตของเราร่ำร ว ยขึ้นเหมือนคนร ว ย กับบทความ 5 หลักคิดที่ทำให้คนร ว ย ยิ่งร ว ยขึ้นทุกวัน ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้อนาคตไม่ลำบาก

ความจริงที่ 1 การประหยัดเงิ นอย่ างเดียวไม่ทำให้ร วย

ความจริงที่ว่าการประหยัด ไม่ใช่หนทางที่ดีที่สุดของคนร วย การหารายได้เพิ่มสิคือหนทางสู่ความมั่งคั่งที่แท้จริง เพราะการประหยัดเ งิน มีขีดจำกัด แต่การหารายได้เพิ่มไม่มีขีดจำกัด แต่ก็ไม่ใช่ว่า ให้ใช้เ งินฟุ่มเฟือยนะคะ เพราะถ้าอย ากร วยเราต้องรู้จักวางแผนทางการเ งินด้วย

ความจริงที่ 2 คนร วยชอบการลงทุน

คนร วยยิ่งร วยมากขึ้น เพราะพวกเขารู้จักนำเงิ น ไปลงทุน เพื่อผลตอบแทนให้เติบโตมากขึ้น สิ่งคนร วยมักทำ คือ การใช้เงิ นทำงาน ( Passive Income ) โดยการซื้ อหน่วยลงทุนในตลาดหลักท รั พ ย์ หรือซื้ อท รั พ ย์สินแล้วให้ท รั พ ย์สินทำงานหนัก แทนตนเอง ไม่ว่าจะลงทุนระยะสั้น ระยะย าว ก็เป็นวิ ธีสร้างรายได้ให้มากขึ้นที่ดีกว่าการเก็บเงิ นออมไว้นิ่ง ๆ ในบัญชีค่ะ

ความจริงที่ 3 อาชีพทำให้อยู่รอ ด แต่ธุรกิจทำให้มั่งคั่ง

แน่นอนว่าการมีอาชีพเป็นจุดเริ่มต้น ของการมีเ งิน สร้างเนื้ อสร้างตัว แต่การมีอาชีพเพียงอย่ างเดียวเราทำให้เราอยู่ได้แค่เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเท่านั้น แต่หนทางสู่ความร่ำร วยคือ การเริ่มต้น มาจากการทำธุรกิจหรือมีกิจการที่เป็นของตนเอง

ความจริงที่ 4 คนร วยรู้ว่าตัวเองเก่งหรือถนัดด้านไหน

คนร วยยิ่งร วยมากขึ้น เพราะเขารู้จักความสามารถ และทักษะของตนเองที่ทำได้ดี จนกล า ยเป็นผู้เชี่ยวช าญในเรื่องนั้น ๆ เพราะคนเราไม่จำเป็นต้องเก่งไปทุ กอย่ าง เพียงแค่เก่งให้สุดไปด้านใดด้านหนึ่ง ก็เป็นคนที่ร่ำร วยเป็น มหาเศรษฐีได้ ยกตัวอย่ างบุคคลที่ร่ำร วย เช่น วอร์เรน บัฟเฟตต์ ตำนวนนักเล่นหุ้นที่ร่ำร วยที่สุดในโลก

เขารู้ว่าตนเองชอบทำอะไร อย ากเป็นอะไรและทำอะไรได้ดี

บิลเกตส์ ผู้ก่อตั้งบริษัทไมโครซอฟท์ ระบบปฏิบัติการบนคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลที่ใช้กันทั่วโลกอย่ าง Windows

มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก บุคคลที่เชี่ยวช าญ ในเรื่องโซเชียลมีเดีย ผู้ก่อตั้งเฟซบุ๊ก

ดอนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดี ที่ร่ำร วยที่สุดของสหรัฐ เป็นนักธุรกิจผู้เชี่ยวช าญด้านอสังหาริมท รั พ ย์

ความจริงที่ 5 คนร วยเห็นความสำคัญของต้นทุนทางความรู้

คนร วยส่วนใหญ่ เป็นนักพัฒนาตนเอง พวกเขาจะหาความรู้และพร้อมปรับเปลี่ยนตัวเอง ให้เข้ากับสถานการณ์อยู่เสมอ นอ กจากนี้คนร วยมักจะมีช่วงเวลาในการทบทวน และสรุปผลสิ่งที่ตนเองทำมา เพื่อ ดูว่ากำลังเดินไปต ามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ เพื่อนำไปปรับปรุงและ แก้ไขสิ่งที่พลาด ข้อ ดีคือ ถ้าเรามีการวัดผลหรือ ทบทวนตัวเองอยู่เรื่อย ๆ ก็จะทำให้เราไม่หลงทางจากเป้าหมายที่วางไว้นั่นเอง

อีกสิ่งสำคัญในวิ ธีคิดของคนร วย ที่นอ กจากตัวเงิ นก็คือ เวลาเลือ กงานคนร วยจะคิดเสมอว่า การทำงานงานนี้แล้วจะได้อะไร อาจหมายถึงประสบการณ์ โอกาสหรือทักษะบางอย่ าง ที่สามารถนำไปต่อยอ ดอาชีพหรือธุรกิจที่จะทำให้คนร วย รว ยขึ้นได้ ดังนั้น คนร วยจึง ‘เลือ ก’ ทำงานเพื่อ ‘สร้างโอกาส’ มากกว่าเพื่อตัวเ งิน

ที่มา jingjai999, taksin289