5 หลักคิดที่ทำให้คุณเป็นผู้ใหญ่

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้หลักคิดที่ทำให้เราดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น กับบทความ 5 หลักคิดที่ทำให้คุณเป็นผู้ใหญ่ ไปดูกันว่าหลักคิดแบบใดบ้างที่ทำให้เราดูเป็นผู้ใหญ่

1 การพย าย ามไม่สร้างปัญหาหรือ การทะเลาะ

เราจะเริ่มมีความคิดที่มองการณ์ไกลนิสัยยืดหยุ่นได้ เริ่มคิดว่าถ้าทำสิ่งนี้ลงไปแล้วผลลัพธ์ที่จะต ามมาจะเป็นอย่ างไร มีการเปลี่ยน mindset มองโลกในแง่บวกมากขึ้น เริ่มรู้สึกสู้ไปคงไม่มีประโยชน์ เช่น ทะเลาะกับใคร แล้วเป็นคนง้อคน ไม่เป็นหรือรู้สึกว่าตนเองไม่ได้มีความผิดจริงๆ ก็จะไม่เข้าหาอีกฝ่ายก่อน แล้วถ้าต่างคนต่างไม่เข้าหากัน ก็อาจจะทำให้ บั่ น ท อ น ทำ ล า ย ความรู้สึกกัน เพราะฉะนั้น การไม่สร้างปัญหาเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

2 ความอ ดทน

เมื่อมีความอ ดทนกับสิ่งต่างๆ สิ่งนั้น ก็ต้องผ่านไปด้วยดี เราจะคิดถึงอนาคตมากขึ้นจะรู้จัก รับรู้ถึงรสช าติความขมของชีวิตเป็นอย่ างไร เข้าใจชีวิตมากขึ้น สามารถจัดการกับความรู้สึกของตนเองได้ จัดการกับเรื่องต่างๆ ในชีวิตได้เองโดยไม่มีผลกระทบต่อคนรอบข้างและตนเองและพร้อมที่จะเรียนรู้ รับมือ กับบทเรียนที่ต้องเจออยู่เสมอ

3 นิ่งขึ้น มีความสุขุม

การที่นิ่งในที่นี้ไม่ได้ หมายถึงความเก็บกด แต่เป็นการนิ่งกับสิ่งต่างๆ หรือสิ่งเร้าที่เราเจอในชีวิตประจำวัน เช่น จากแต่ก่อนพอเจอสิ่งหนึ่งที่รับไม่ได้ เราจะแสดงอาการออ กมา แต่พอเริ่มโตขึ้นความคิดก็เริ่มเปลี่ยนไปบวกกับเราเริ่มยอมรับความเป็นจริงได้ในชีวิตจริง

4 มีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น

ในชีวิตประจำวันเราย่อมเจอสิ่งต่างๆมากมาย อาจจะเป็นเรื่องเรียน เรื่องงาน เวลา ครอบครัวหรือสิ่งที่เรากระทำบางเวลา อาจจะรู้สึกเหนื่อยๆ แต่ความรับผิดชอบเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำและยอมรับให้ได้ เริ่มคิดถึงอนาคตเพิ่มมากขึ้น

5 เริ่มมีเป้าหมายวางแผนอนาคต

การที่เริ่มคิดถึงอนาคตเพิ่มขึ้น เริ่มหาอะไรทำที่เป็นงานอ ดิเรกหรือความชอบที่วางแผนว่าจะทำในอนาคต หรือสิ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวได้ มองหาวิธีที่จะทำให้มีความสุขในระยะย าว เริ่มมีการเปลี่ยนพฤติก ร ร มของตนเองไปในทางที่ดีขึ้น หรือมีการพัฒนา ลงมือทำในสิ่งที่อย ากทำ และเกิดประโยชน์สิ่งเหล่านี้อาจจะช่วยให้คุณทำต ามความฝันได้สำเร็จต ามที่ตนเองได้ตั้งเป้าหมายไว้

เราทุกคนล้วนโตมากับความคิดที่เปลี่ยนแปลงไป แต่การเป็นผู้ใหญ่ทำให้เรามีความคิดที่เป็นอิสระมากขึ้น มีเหตุการณ์ที่เราต้องเผชิญ ท้าทายอยู่ทุกๆ วัน แค่มีความคิดที่ดีและเหมาะสมก็สามารถทำให้เราผ่านเรื่องต่างๆ มาได้ เหตุการณ์ในชีวิตที่เราต้องเจอของ แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคน อาจจะเจอความท้าทายหนักๆ ให้เราคิดว่าความท้าทาย นั้นเป็นประสบการณ์ชีวิตและสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งนี้ การคิดบวกมากกว่าคิดลบเป็นสิ่งที่ทำให้เราผ่านเรื่องต่างๆไปได้ง่ายขึ้น

ที่มา B a i m o n S u p i n y a, y i n d e e y i n d e e