6 วิ ธีจอ ดรถเข้าซอง จะมือใหม่หัดขับหรือมือเก่าก็ทำได้

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการถอยรถจอ ดในซอง เพื่อฝึกจอ ดให้สามารถจอ ดได้คล่องขึ้น กับบทความ 6 วิ ธีจอ ดรถเข้าซอง จะมือใหม่หัดขับหรือมือเก่าก็ทำได้ ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไร เพื่อให้เราสามารถใช้รถยนต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น

1 เริ่มต้น

– จากภาพด้านล่าง เราเป็นรถคันสีเหลืองที่ต้องการเข้าจอ ดตรงกลางระหว่างรถสีฟ้าและรถสีแดง

– ก่อนเริ่มการถอยให้เรานำรถเราจอ ดขนานกับรถคันหน้า โดยเว้นระยะห่างประมาณ 1 / 2 เมตร

– หมุนพวงมาลัยไปทางด้านซ้ายให้หมด เพื่อให้ล้อหน้าเฉียงทำมุมต ามภาพด้านล่าง

2 เริ่มถอยรถ

– เปลี่ยนเกียร์ถอยแล้วค่อยๆถอยช้าๆ โดยให้สังเกตที่กระจกมองหลัง เมื่อ กระจกสะท้อนเห็นป้ายทะเบียนรถของคันหลังได้แล้ว ให้หยุดรถ

– ในตอนนี้รถเราจะอยู่ในมุมเฉียง 45 องศา ต ามภาพด้านล่าง

3 คืนพวงมาลัยเพื่อถอยเข้าซอง

– ทำการหมุนพวงมาลัยรถให้ล้อคืนตำแหน่ง ล้อตรง ต ามภาพ

– จากนั้นเริ่มถอยรถอ ย่ า งช้าๆ

4 เมื่อมาถึงขั้นตอนนี้แล้วให้ค่อยๆถอยหลังเรื่อยๆจนกว่ารถของเราจะอยู่ในระนาบเดียวกันกับรถด้านหน้าและหลัง

5 ให้หมุนพวงมาลัยไปอีกด้านหนึ่งแล้วถอยอ ย่ า งช้าๆ

6 ขั้นสุดท้าย หากทำต ามขั้นตอนแรกมาจนถึงขั้นนี้แล้วก็เพียงถอยรถช้าๆรถของเราก็จะเข้าซองได้อัตโนมัติ

เทคนิคการจอ ดรถที่มือใหม่ควรรู้

การจอ ดรถข้างทาง

เริ่มจากให้ล้อหน้าทับเส้นสีขาว ให้หมุนพวงมาลัยกลับจากนั้นให้เลื่อนรถไปด้านหน้า และต้องคอยมองกระจกหลังเรื่อยๆ เพื่อให้ล้อหลังของเราเหยียบทับเส้นขาวให้พอ ดี โดยทำการคืนพวงมาลัยให้ตรง เมื่อเข้าซองได้แล้วก็ขยับเดินหน้าและถอยหลังอีกนิดหน่อยเพื่อให้เว้นระยะระหว่างคันให้พอ ดี เพื่อให้รถทุกคันสามารถขับออ กจากที่จอ ดได้ หากจอ ดชิดเกินไปอาจเป็นการปิดกั้นทางรถคันอื่น

การกลับรถให้ปลอ ดภั ย

ทุกครั้งก่อนที่จะกลับรถให้มองรอบรถให้ทั่วก่อนจึงชะลอความเร็วเพื่อเตรียมกลับรถ โดยใช้ความเร็วต่ำๆไม่ต้องเร่งเครื่อง มองรถที่อาจวิ่งสวนไปมาทั้งซ้ายและขวาให้ดีก่อนจึงออ กรถ วิ่งเข้าสู่เลนบนถนนแล้ววิ่งไปต ามปกติ

การเปลี่ยนเลน

ในขณะที่รถวิ่งอยู่บนถนนแล้วเราต้องการจะเปลี่ยนเลนวิ่ง ให้เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวเอาไว้ก่อนที่จะเลี้ยวและชะลอความเร็วรถลงโดยกะจังหวะให้รถด้านหลังเว้นระยะห่างมากพอที่จะชะลอรถต าม เมื่อมีโอกาสเปลี่ยนเลนให้ตัดสินใจเด็ดข า ดแล้วค่อยๆเปลี่ยนเลนอ ย่ า งระมัดระวัง

สำหรับคนที่เพิ่งหัดขับรถใหม่ๆ เทคนิคเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถขับรถและจอ ดรถได้อ ย่ า ง มั่นใจ ปลอ ดภั ยและไม่เสี่ยงต่อ การเกิดอุ บั ติ เ ห ตุ ทั้งการเฉี่ยวชนหรืออาจทำให้รถคันอื่นต้องเบรคกะทันหันซึ่งอาจกล า ยเป็นต้นเหตุของ อุ บั ติเ ห ตุ ใหญ่ได้ ทั้งนี้ต้องระวังรถเล็กหรือมอเตอร์ไซค์ที่อาจแซงขึ้น มาในจังหวะที่เราจะออ กตัวด้วย

ที่มา krustory