6 วิ ธีวางตัวให้เป็นคนน่าเคารพ เพื่อนร่วมงานอย ากทำงานร่วมด้วย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการวางตัวให้เป็นคนที่น่าเชื่อถือมีผู้คนเคารพ กับบทความ 6 วิ ธีวางตัวให้เป็นคนน่าเคารพ เพื่อนร่วมงานอย ากทำงานร่วมด้วย ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้คนอื่นๆ ไว้ใจเราได้

หนึ่งในคุณสมบัติ ที่ผู้บริหารทุกคน ต้องมีอย่ างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย ก็คือ ‘ความน่าเชื่อถือ’ นั่นเอง เพราะคุณจะต้องติดต่อ กับผู้คน มากมาย ทั้งระดับเล็กไปจนถึงระดับบอส จากองค์กรต่างๆ การเป็นคนน่าเชื่อถือ จะช่วยเสริมให้คุณได้รับความไว้วางใจ ทั้งในการดีลงานใหญ่ ไปจนถึงการถูกแนะนำให้คนรอบข้างได้รู้จัก ยิ่งคุณเป็นคนน่าเชื่อถือเท่าไหร่

คอนเนกชันที่คุณมีอยู่ ก็จะทยอยบอ กต่อเรื่องราวของคุณออ กไป ทำให้คุณได้พบกับคู้ค้าใหม่ๆ โดยที่แทบไม่ต้องล งทุ นทำอะไรเลย นี่แหละที่เป็นหัวใจสำคัญว่าทำไม ‘ความน่าเชื่อถือ’ ถึงเป็นสิ่งจำเป็น สำหรับการทำธุรกิจ ซึ่งความน่าเชื่อถือนั้น ไม่ใช่สิ่งที่จะสร้างขึ้นได้ในเวลาอันรวดเร็ว แต่มันต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ที่ค่อนข้างนาน และมันจะถูกตัดสินจากพฤติก ร ร มของตัวคุณเอง ซึ่งนี่คือ 6 วิธีวางตัวให้เป็นคนน่าเชื่อถือ จริงใจ และทำให้ใครๆ ก็อย ากร่วมงานกับคุณ

1 ถ่อมตัวและไม่เอาแต่ใจ

การเป็นผู้บริหาร นั่นหมายความว่าคุณมีอำนาจ ในการสั่งการสิ่งต่างๆ อยู่ในมือ แต่ไม่ใช่ว่าคุณจะสามารถใช้สิ่งนั้น มาบัญช าอะไรได้ดั่งใจ ถ้าคุณอย ากจะเป็นคนที่น่าเชื่อถือและไว้ใจ สำหรับคนรอบตัวซึ่งคุณต้องเปิดใจรับฟังสิ่งต่างๆ บ้าง ว่าคนรอบข้างเขาคิดยังไง แนะนำยังไง การถ่อมตัวจะช่วยให้คุณรู้ถึงความคิดคนอื่น มากขึ้น และจะทำให้เกิดการยอมรับนับถือในการทำงาน ซึ่งการเปิดใจให้คนอื่น มีส่วนร่วมไม่เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่นี่แหละ ที่จะทำให้คนอื่นเปิดใจยอมรับคุณง่ายขึ้นเช่นกัน

2 จริงใจกับทุกคน

หัวใจสำคัญในการเป็นคนน่าเชื่อถือคือ คุณต้องจริงใจกับพวกเขา พูดแต่ความจริง บอ กในสิ่งที่คุณรู้สึก ( แต่ต้องเป็นสิ่งที่จะทำให้เขารู้สึกดีด้วย ) ชี้แนะในสิ่งที่เขาข าด และไม่ทำตัวเหนือ กว่ากับคนรอบข้าง แต่อยู่ในระดับเดียวกันอย่ างอ่อนน้อมถ่อมตน

3 พย าย ามทำความเข้าใจคนอื่น

อันดับแรกเลยคุณต้องมีความเข้าใจในคนรอบตัวก่อน ทั้งลูกน้อง ทั้งเพื่อน รวมถึงเพื่อนร่วมงานต่างๆ เพื่อที่ว่าคุณจะสามารถรับรู้ถึงความรู้สึกของเขา และเข้าใจว่าเขาตัดสินใจทำสิ่งต่างๆ ไปเพื่ออะไรยิ่งคุณนึกถึงคนอื่น เอาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์นั้น คุณยิ่งจะสามารถใส่ใจและดูแลความรู้สึกเขาได้ดียิ่งกว่าเดิม

4 เสมอต้นเสมอปล า ย

หล า ยคนที่พย าย ามจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่ ให้น่าเชื่อถือ น่าประทับใจ แต่ก็ตกม้า ต า ย เพราะสิ่งเหล่านี้อย่ างที่บอ กไปว่ามันไม่ได้สร้างกันแค่ในวันเดียว แต่มันต้องใช้เวลานาน ดังนั้นกาลเวลาจะพิสูจน์ให้พวกเขาได้เห็นเองว่าคุณน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน ซึ่งถ้าคุณทำสิ่งเหล่านี้อย่ างเสมอต้นเสมอปล า ย รับรองว่า คุณจะกล า ยเป็นคนที่ทุกคนอย ากเข้าใกล้แน่นอน

5 ถ่อมตัวและไม่เอาแต่ใจ

การเป็นผู้บริหาร นั่นหมายความว่า คุณมีอำนาจในการสั่งการสิ่งต่างๆ อยู่ในมือ แต่ไม่ใช่ว่าคุณจะสามารถใช้สิ่งนั้น มาบัญช าอะไรได้ดั่งใจ ถ้าคุณอย ากจะเป็นคนที่น่าเชื่อถือ และไว้ใจสำหรับคนรอบตัว ซึ่งคุณต้องเปิดใจรับฟังสิ่งต่างๆ บ้าง ว่าคนรอบข้างเขาคิดยังไง แนะนำยังไง การถ่อมตัว จะช่วยให้คุณรู้ถึงความคิดคนอื่น มากขึ้นและจะทำให้เกิดการยอมรับนับถือในการทำงาน ซึ่งการเปิดใจให้คนอื่น มีส่วนร่วมไม่เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่นี่แหละ ที่จะทำให้คนอื่นเปิดใจยอมรับคุณง่ายขึ้นเช่นกัน

6 ยื่น มือเข้าช่วยเหลือทุกคนที่มีโอกาส

ความจริงใจจะแสดงออ กมาได้ง่ายที่สุด และสร้างความประทับใจให้ใครสักคนได้ดีที่สุด เมื่อคุณหยิบยื่นความช่วยเหลือมอบให้ไป ซึ่งไม่ว่าคุณจะพบเจอใครที่เขากำลังเดือ ดร้อน หรือประสบปัญหาใดก็ต าม ถ้าคุณช่วยได้ จงช่วยซะ เพราะนี่เป็นวิธีสร้างมิตรที่ดีอย่ างมาก และจะทำให้คนคนนั้น จดจำคุณไปในรูปแบบที่ดีตลอ ดกาล

7 สร้างความประทับใจเก่ง

การสร้างความประทับใจนี้ ไม่ใช่การทำตัวเด่นเพียงแค่คุณใส่ใจ ในรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่มีต่อคนรอบตัว ก็สามารถเกิดความประทับใจได้ง่ายๆ แล้ว เช่น การจดจำวันเกิดได้ การรู้ว่าใครชอบอะไรการรู้ถึงนิสัยของใครสักคน หรือ การสังเกตเห็นว่า ใครกำลังต้องการความช่วยเหลืออะไรและยื่นสิ่งนั้นให้ทันที เรื่องเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้ จะช่วยสร้างความประทับใจ ให้คนรอบข้างรู้สึกดีกับคุณแน่นอน

ที่มา s m a r t s m e, y i n d e e y i n d e e