6 วิ ธีใช้ห นี้สิน ที่คนร ว ยเขามักทำกัน

วันนี้เราอย ากที่จะาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการปลดห นี้แบบที่คนร ว ยชอบทำกัน กับบทความ 6 วิ ธีใช้ห นี้สิน ที่คนร ว ยเขามักทำกัน ไปดูกันว่าคนร ว ยมักจะปลดห นี้ได้อย่ างไร

จริง ๆ แล้วก็ไม่ได้มีสูตรลับที่จะบอ กได้นะครับ ว่าเราจะต้องหาเงินให้ได้เท่าไหร่ ถึงจะสามารถปลอ ดห นี้ที่เรามีได้ทั้งหมดคนเรามีค่ากิน ค่าใช้มากมายระหว่างวัน ระหว่างเดือน

แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเมื่อไหร่จะใช้ห นี้หมดแต่อย่ าห่วงไป เรามาทำความเข้าใจ เกี่ยวกับวัฎจักรของสิ่งที่เรียกว่า ‘เงิน’ กันก่อนเงิน มีอยู่ 3 ช่วง ดังนี้

1 เงินในอ ดีต – ห นี้สินที่เราก่อเอาไว้ในอ ดีต

2 เงินในปัจจุบัน – รายได้ที่เราสร้างในปัจจุบัน

3 เงินในอนาคต – เงินที่เราจะออมเพื่อสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงให้แก่ชีวิตต่อไปในอนาคต

ความเข้าใจง่าย ๆ คือ หากเราสร้างห นี้เอาไว้เยอะ เท่ากับว่าเราจะต้องเอาเงินในปัจจุบันไปจ่ายคืนห นี้สินเยอะขึ้น และจะมีเงินที่เราสามารถนำไปเก็บออม

เพื่ออนาคตของเรา ได้น้อยลงแล้วจะทำอย่ างไรเราถึงจะสามารถกำ จั ดเงินในอ ดีตของเรา ให้ห า ยไปได้โดยเร็ว? ไม่ย ากครับ เรามาดู 6 สเต็ปการปลดห นี้แบบเท่ ๆ กันครับ

1 ใช้บัตรเครดิตอย่ างมีวินัย

อีกวิธีที่เราสามารถช่วยลดห นี้ของเราได้ก็คือ ใช้บัตรเครดิตกับการซื้ อของทั่วไปอย่ างมีวินัยนั่นเองครับ คือ ยับยั้งชั่งใจก่อนใช้ควรกำหนดงบต่อเดือน แล้วจ่ายให้ครบต ามที่รูดไป อย่ าลืมทำบัญชีรายจ่ายบัตรเครดิตด้วยนะครับ แต่คุณจะดูเท่สุด ๆ เวลาจ่ายด้วยเงินสดนะครับ

2 สำรวจตัวเอง

สิ่งสำคัญก่อนที่เราจะตัดสินใจ ทำอะไรลงไป ก็คือ การวางแผนให้ดีเสียก่อน ดังนั้น สิ่งแรกที่เราควรทำก็คือ การสำรวจตัวเองว่าเรามีห นี้สินอะไรกับใคร เท่าไหร่บ้าง แล้วนำมา รวบรวมกันเพื่อให้เราเห็นภาพรวมได้ ว่าห นี้สินทั้งหมด รวมต้น รวมด อ กเ บี้ ยจะเป็นเงินเท่าไหร่ แต่เห็นตัวเลขแล้ว

อย่ าเพิ่งท้อนะครับ ไม่เป็นไรครับ ตัวเลขอาจจะดูเยอะจริง แต่เราสามารถจัดการบริหารห นี้ได้ครับ อีกอย่ างที่ควรสำรวจ คือ เราเป็นห นี้เพราะอะไรนั่นเองครับหากเราทราบต้นตอ ว่าเราเพิ่งใช้บัตรเครดิตเป็นครั้งแรกแล้วยังคำนวณเงินต้นด อ กเ บี้ ย ผิดวิธีก็สามารถปรับเปลี่ยนเรียนรู้กันไปได้ครับ

3 วางแผนการปลดห นี้

จัดลำดับจากเจ้าห นี้ที่มี ด อ กเ บี้ ยสูงที่สุด ไปยังเจ้าห นี้ที่มี ด อ กเ บี้ ยต่ำที่สุด เมื่อได้แล้ว ให้จัดเวลาเข้าไปติดต่อ พูดคุยกับเจ้าห นี้ที่ด อ กเ บี้ ย สูงที่สุดเพื่อขอต่อรองเรื่องระยะเวลา การชำระเงิน

ส่วน มากแล้วเรามักจะคิดว่าเราไม่สามารถขอผ่ อนผันห นี้จากสถาบันการเงิน หรือธนาคารได้ แต่จริง ๆ แล้วหากเราติดต่อ กับทางสถาบันการเงินเพื่อแจ้งรายละเอียด สถานการณ์ของคุณ

โดยคุณต้องการชำระห นี้สินทั้งหมด แต่ว่าคุณไม่สามารถชำระเงิน ต ามที่สถาบันกำหนดไว้ได้และต้องการความช่วยเหลือ สถาบันการเงินยังไงก็ต้องการให้เรา ใช้ห นี้ให้หมดครับ ยังไงก็ดีกว่าการมีห นี้เสีย ดังนั้นคุณสามารถขอผ่ อ นผันต่อรองจำนวน ชำระรายเดือนและยืดระยะเวลาการชำระห นี้ออ กไปนั่นเองครับ

4 ลงมือทำต ามแผนที่วางไว้

หากเราวางแผนเอาไว้แล้วเราไม่ทำต าม สิ่งที่เราตั้งใจวางแผนเอาไว้ก็จะไม่เกิดผลจริงไหมครับ ดังนั้น อย่ าให้แผนการอยู่แต่บนแผ่นกระดาษนะครับ ดังนั้น เมื่อเราอุตส่าห์วางแผน

แล้วดึงแผนการออ กมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับ เพียงแค่นี้ การปลดห นี้ทางการเงินของเราก็ง่ายขึ้นเยอะแล้วครับ แถมยังจะสามารถปลดห นี้ ได้รวดเร็วกว่าการไม่วางแผนด้วยครับ

5 ปลดห นี้ ต้องมีตัวช่วย

ในเมื่อเราจะต้องปลดห นี้ การเพิ่มช่องทางรายรับและลดประมาณ รายจ่ายลงเป็นสิ่งสำคัญ ยิ่งเราหาเงิน มาปลดห นี้ได้เยอะ ก็สามารถกำ จั ดห นี้สินได้เร็วขึ้น ด้วยครับไม่ว่าจะเป็นการ หารายได้เสริมโดยการทำงานพิเศษหรือ การทำงานล่วงเวลาเมื่อจำเป็น ไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดก็ต าม การหารายได้เพิ่มเติมนั้นเป็นตัวช่วยที่สำคัญทีเดียวครับ

นอ กจากนั้นแล้วเรายังจะต้อง รู้จักประหยัดค่าใช้จ่ายวิธีการจำกัด หรือลดค่าใช้จ่ายก็มีวิธีการง่าย ๆ คือ จดรายรับรายจ่ายของเราทั้งหมดนั่นเองครับ พอเราเห็นตัวเลขแล้วเราก็จะทราบว่าเราใช้อะไรที่เป็นสิ่งฟุ่มเฟือย และมีอะไรบ้างที่เราสามารถลด ละ เลิกได้นั่นเองครับ

6 สร้างวินัยในการออมเงินเพื่ออนาคตที่ไม่มีห นี้

หล า ยท่านอาจจะคิดว่า คนกำลังปลดห นี้ แล้วจะให้ออมเงินได้อย่ างไร จริง ๆ แล้วทำได้ไม่ย ากกเลยครับ เรามาดูวิธีการรัดเข็มขัด พร้อมแบ่งเงินออมระหว่างปลดห นี้กันครับวิธีการสร้างวินัย

ในการออมเงินก็ไม่ย ากกเลยครับ

คือ จ่ายให้ตัวเองก่อนจ่ายที่อื่น อาจจะกำหนด 10% หรือ 5% เงินเดือนเข้า 15,000 ก็เก็บเงิน 1,500 เข้าบัญชีเงินออมไปก่อนเลยครับ ที่เหลือเราก็มาบริหารกันให้ใช้ได้พอ ดีทุก ๆ เดือน แบบนี้แม้ว่าจะไม่ได้เก็บเดือนละเยอะ ๆแต่นานเข้าเราก็สามารถมีเงินเก็บเป็นกอบเป็นกำได้นะครับ

ทุกสิ่งทุกอย่ างเริ่มที่การสร้างนิสัยการออมที่ดีครับเพื่อ ที่ห นี้จะได้ไม่มาถามหาเราอีกนั่นเองครับ ที่สุดนี้สิ่งที่ดีที่สุด คือ การรู้จักบริหารเงินที่เรามีและประมาณตนเองนะครับ

หากเรามีบัตรเครดิตแต่เราบริหารเงินเป็นเราก็สามารถวางแผนการใช้จ่ายได้อย่ างมีประสิทธิภาพ รู้จักใช้ประโยชน์ จากการมีบัตรเครดิตแทนที่จะเป็นการสร้างห นี้ที่ทำให้เราต้อง ป ว ด หั ว อีกนั่นเองครับ

ที่มา k r u n g s r i, f a h h s a i