7 วิ ธีช าร์จโทรศัพท์ ที่หล าย คนยังเข้าใจผิด

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ วิธีการช าร์จโทรศัพท์ที่หล าย ๆ คนยังสชอบทำ และส่ งผลต่อโทรศัพท์ ของเรา กับบทความ 7 วิ ธีช าร์จโทรศัพท์ ที่หล าย คนยังเข้าใจผิด ไปดูกันว่ามีสิ่งไหนที่เราควรปรับปรุงบ้าง

ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือนั้นจัดได้ว่าเป็นปัจจัยที่ 5 ของชีวิต เราทุกคนติดอยู่กับหน้าจอมือถืออยู่ตลอ ดเวลา ตั้งแต่ตื่นตอนเช้าจนถึงก่อนเข้านอน เพราะโทรศัพท์มือถือที่เราเรียกกันว่า ‘สมาร์ทโฟน’ สามารถทำอะไรๆได้มากกว่าการใช้โทรเข้าโทรออ ก เนื่องจากมัน มีอินเตอร์เน็ตที่ครอบคลุมเครือข่าย ประกอบกับแอพพลิเคชั่นต่างๆ จึงทำให้หล าย ๆอ ย่ า งในชีวิตง่ายขึ้น และผูกติดอยู่ในมือถือนั้น

ไม่ว่า จะการติดต่อสื่อ ส า ร ทางไลน์ ทางอีเมลล์ หรือ การทำงาน แม้กระทั่งการข า ยของเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องเร่ข า ยแล้ว ไม่ต้องมีหน้าร้านก็ข า ยได้ เพียงมีโทรศัพท์มือถือและมีความสามารถในการใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ก็เพียงพอแล้วสำหรับการหารายได้เข้ากระเป๋า

จึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่บางคนอาจใช้มือถือทำงานครบ 24 ชั่ วโมงต่อ 1 วัน ดังนั้นต้องมีการช าร์จแบตทิ้งไว้ในขณะใช้งาน มือถืออยู่แน่นอน แต่ควรเติมพลังให้แก่แบตเตอรี่อ ย่ า งไรให้ถูกต้อง และป ล อ ด ภั ย วันนี้เราได้หยิบยกเรื่องนี้มาฝากกันค่ะ

1 อ ย่ า ช าร์จในที่ที่มีความร้อนสูง

เพราะเพียงแค่เราช าร์จก็สร้างความร้อนให้แก่แบตเตอรี่ได้แล้ว หากนำไปช าร์จในที่ที่มีความร้อนสูง ก็เหมือนเป็นการเพิ่มความร้อนให้ตัวแบตเตอรี่เพิ่มเข้าไปอีก หากแบตเตอรี่ไม่อาจต้านทานความร้อนได้ ก็จะทำให้แบตเสื่อมสภาพเร็ว และอาจทำให้เกิดการ ร ะ เ บิ ดของแบตเตอรี่เกิดขึ้น ก่อให้เกิดอั น ต ร า ย ได้ในที่สุด

2 ตรวจสอบความพร้อมของสายช าร์จ

ปัญหาที่เราพบเจอ กันอยู่บ่อยๆในการใช้โทรศัพท์มือถือนั่นก็คือ สายช าร์จชำรุด อาจจะเกิดจากการใช้การอ ย่ า งหนัก หรือพันเก็บสายช าร์จไม่ถูกต้อง ทำให้สายไฟหักงอ บางครั้งทำให้ปลอ กสายไฟข า ดจนเห็นเส้นสายไฟด้านใน อ ย่ า ได้คิดหาอะไรมาพันทับแล้วใช้ต่อเชียวนะ เพราะนั่นอาจทำให้เราต้องเจอ กับความเสี่ยง และอั น ต ร า ย ที่ถึงแก่ชีวิตได้เลย ดังนั้นเมื่อเราตรวจสอบพบเจอว่าสายช าร์จมีส่วนชำรุด ถึงจะสามารถใช้ต่อได้ ก็ควรซื้ อเปลี่ยนสายช าร์จใหม่มาใช้จะดีกว่า เพื่อความป ล อ ดภั ยของตัวเราเองไงล่ะ

3 ถ้าช าร์จไว้ในขณะหลับ ควรใช้พาวเวอร์แบงค์

ในช่วงเวลาที่นอนนั้นครอบคลุมเวลา 6-8 ชั่ วโมง บางครั้งที่เราช าร์จมือถือคาทิ้งไว้ในเวลาที่นอน อาจทำให้แบตเต็มก่อนที่เราจะตื่น การช าร์จทิ้งไว้เป็นอั น ต ร า ย มาก และทำให้แบตเสื่อมเร็ว แนะนำว่าควรช าร์จกับพาวเวอร์แบงค์จะดีกว่า เพราะกำลังไฟที่ส่ งผ่ า นเข้าแบตเตอรี่ จะอ่อนกว่าการเสียบช าร์จตรงจากไฟบ้าน แม้จะต้องมีความเสี่ยงเกิดขึ้น ก็ยังไม่ร้ าย แ ร งมากนัก

4 ไม่ควรช าร์จขณะใช้งาน

นั่นเป็นเพราะว่าการใช้งานขณะเสียบช าร์จไปด้วย แบตเตอรี่ต้องทำงาน มากกว่าปกติ เมื่อต้องทำหน้าที่ทั้งสองอ ย่ า งคือ ปล่อยกระแสไฟฟ้า และรับกระแสไฟฟ้า จะส่ งผลให้เกิดความร้อนขึ้นกับมือถือ และจะทำให้แบตเตอรี่นั้นเสื่อเร็ว หากแบตเตอรี่เสื่อมลงแล้ว ยังคงเสียบช าร์จและใช้งานอยู่ต่อไปเรื่อยๆ ก็อาจจะทำให้แบตเตอรี่รับแรงดันไฟฟ้าไม่ไหว ทำให้เกิด ร ะ เบิ ด ได้เลย เป็นข่าวให้เห็นกันถมเถไป

5 อ ย่ า ปล่อยให้แบตเตอรี่หมดถึง 0 เปอร์เซ็นต์

เราควรช าร์จแบตเตอรี่มือถือเมื่อเหลือระดับต่ำกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ เพราะหากเราใช้งานโทรศัพท์มือถือจนแบตหมดเกลี้ยง จน มือถือ ดับไปเองบ่อยๆนั้น ในการช าร์จไฟแต่ละครั้ง จะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็วมากขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบัน มีมือถือหล าย รุ่นที่เซฟตัวเองจะทำการปิดตัวเองลงก่อนที่แบตจะหมด ดังนั้นการช าร์จแบตที่ดี ควรช าร์จก่อนที่มือถือ ดับลงจะดีกว่า เป็นการช่วยถนอมแบตเตอรี่ให้มีอายุการใช้งานได้ ย า วขึ้น

6 ที่ช าร์จต้องได้มาตราฐาน และมีตรา มอ ก.

สัญลักษณ์ มอ ก. คือ สัญลักษณ์ที่แสดงถึงมาตราฐานอุตสาหก ร ร ม ซึ่งเราควรคำนึงถึงและให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก เพราะการที่เราเลือ กใช้สายช าร์จปลอม หรือไม่มีคุณภาพ ไม่ผ่ า น มาตราฐาน มอ ก. สายช าร์จนั้นอาจจะร า ค าถูกจริง แต่ก็สามารถทำให้เกิดอั น ต ร า ย ถึงขั้นไฟฟ้าลั ด ว ง จ รได้อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งเป็นอั น ต ร า ย ต่อชีวิตและท รั พ ย์สินเป็นอ ย่ า งมาก

7 ปิดเครื่องบ้างหากไม่ได้ใช้งาน

การปิดเครื่องโทรศัพท์นั้น จะช่วยทำให้แบตเตอรี่สามารถที่จะฟื้นฟูตัวมันเองได้ เหมือนการนอนหลับพักผ่อน หากเรามีความจำเป็นต้องใช้มือถืออยู่ตลอ ดเวลา ก็ควรปิดบ้างอาทิตย์ละ 1 ครั้งก็ยังดี หรือปิดในช่วงเวลาที่เรานอนหลับ เพราะเวลานั้นเราไม่จำเป็นต้องใช้มือถืออยู่แล้ว หากต้องใช้มือถือในการตั้งปลุก ปัจจุบันก็สามารถปลุกได้ทั้งๆที่เครื่องยังปิดอยู่

และไม่ต้องกลัวข้อมูลห า ย เพราะพอเปิดโทรศัพท์ขึ้น มา ทุกอ ย่ า งมันแจ้งเตือนอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเฟสบุ๊ค ไลน์ หรืออินสต าแกรม แม้กระทั่งสายโทรเข้า ข้อความทางโทรศัพท์ ข้อมูลต่างๆมันเก็บไว้อยู่แล้วในเวลาที่เราปิดเครื่อง เพราะฉะนั้นสบายใจได้เลยว่าจะข า ดการติดต่อสื่อส า ร เพียงแต่เวลาเรานอน ก็ปล่อยให้มันได้พักผ่อนบ้างก็เท่านั้นเอง

หากทำสามารถปฏิบัติได้ต ามนี้ ก็จะเป็นการถนอมแบตเตอรี่มือถือไม่ให้เสื่อมเร็ว และมีอายุการใช้งานที่ ย า วนาน มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยป้องกันอั น ต ร า ย ที่จะเกิดขึ้นจากความเสื่อมของแบตเตอรี่ได้อีกด้วย

ที่มา feedsod, krustory