8 ข้ อคิดฝึกใช้ชีวิตเรียบง่ายสบาย แต่มีความสุข

บางครั้งชีวิตที่มีความสุขของคนเราไม่จำเป็นต้องร ว ยล้นฟ้าก็ใช้ชีวิตมีความสุขได้ ไม่ต้องทุ ก ข์ร้อนอะไรมากมาย หากคุณอย ากจะใช้ชีวิตที่เรียบง่าย สบายและมีความสุข ลองนำ 8 ข้ อคิดต่อไปนี้ไปใช้ในชีวิตดู

1. เลิกออ กงานที่ไม่สำคัญกับความสุข ร ะ ย ะ ย า ว

เมื่อเราโตขึ้น จะยิ่งเข้าใจความสำคัญของเวลา เพราะเวลามีค่า มากกว่าเงินทองเ สี ยอีก ดังนั้นเราควรเอาเวลาไปให้ครอบครัว อยู่ดูแลและใช้เวลากับครอบครัว และเพื่อนสนิทที่จริงใจกับเราจะดีกว่า อ ย่ าไปเ สี ยเวลาเพื่อเข้าสังคมที่ไม่มีความจริงใจเลย เพราะสุดท้ายแล้ว คนที่ยื่น มือช่วยเหลือคุณในตอนลำบาก ก็คือครอบครัวและเพื่อนที่รักคุณจริงเท่านั้น

2. แค่มีรถธรรมดาขับ

เราไม่จำเป็นที่ต้อง ซื้ อ รถหรู ร า ค าแพง รุ่นตัวท็อป หรือต้องออ กใหม่ตลอ ดเวลา แค่รถสักคันที่สามารถขับพาเราไปไหน มาไหนได้ ถ้าเรามีเงินเหลือเฟือ เหลือมากพอที่จะ ซื้ อ รถคันละหล า ยล้าน นั่นก็ไม่ว่ากัน เพราะมันไม่ทำให้เราเดือ ดร้อน แต่ถ้าต้องเที่ยวไป ซื้ อ รถร า ค าแพงเพื่อเอาไปอวดคนอื่น ก็ไม่ควรจะ ซื้ อ มาให้เป็นภาระตัวเอง

3. ให้อภั ยเป็นสิ่งสำคัญ

ความโ ก ร ธทำให้คนเราไม่หันหน้าคุยกัน เพราะฉะนั้นจงอ ย่ า โ ก ร ธ ใครนาน เพราะการเก็บความรู้สึกนี้ไว้นาน ยิ่งทำให้เราเป็น ทุ ก ข์ ไม่ใช่คนที่เรา โ ก ร ธ ทำดีมา ก็ทำดีตอบ ใครไม่ดีมา ก็แค่ไม่สนใจเท่านั้นเอง

4. ไม่สนใจกระแสสังคมที่เป็นอยู่

ไม่ต้องเอาพลังชีวิตทั้งหมดไปทุ่ม หรือโฟกัสกับคนอื่น แต่เราควรเอาเวลามาใส่ใจชีวิตของเรา และโฟกัสเป้าหมายของเราจะดีกว่า เอาเวลามาพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น หยุดเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น ชีวิตใครชีวิตมัน เกิดมาไม่เหมือนกันอยู่แล้ว แล้วทำไมต้องมีชีวิตเหมือนคนอื่น

5. แต่งหน้าน้อยลง

การแต่งหน้าให้น้อยลง มันแสดงถึงการที่คุณสามารถพอใจตัวตนของคุณจริงๆได้ กล้าเปิดเผยความเป็นจริงในสิ่งที่คุณเป็น ไม่มีใครดูดี ดูสวยได้ตลอ ดเวลาหรอ ก การแต่งหน้าให้น้อยลงก็เป็นการดูแลผิวหน้าของคุณด้วยนะ เพราะถ้าแต่งหน้าเยอะก็ยิ่งแก่เร็ว ที่สำคัญยังสิ้นเปลืองเงิน ซื้ อ เครื่องสำอางค์อีกต่างหาก

6. ให้ความสำคัญกับปัจจุบัน

อ ดีตเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้ว อ ย่ ายึดติดอยู่กับมัน แต่จงให้มันเป็นบทเรียนสอนเราเพื่อให้ใช้ชีวิตได้ดีกว่าเดิม อนาคตที่ยังมาไม่ถึง อ ย่ าไปกังวลให้มาก อยู่กับปัจจุบัน ทำมันให้ดีที่สุด แล้วเราจะมีความสุขในชีวิต

7. ใช้ของธรรมดา ไม่ต้องติด แ บ ร ด์ เ น ม

เลิกไขว่คว้าสิ่งของนอ กกายที่ไม่จำเป็นในชีวิตมากจนเกินไป เพราะมันจะยิ่งทำให้ความสุขของเราลดลง ไม่ต้องติดหรู กินแพง แค่มีกินให้อิ่มในแต่ละมื้อก็พอแล้ว กระเป๋ามีหล า ยใบ ก็สะพายใช้ทีละใบ รองเท้ามีหล า ยคู่ ก็ใส่ได้ทีละคู่ ถึงแม้จะบอ กว่ามีเงิน ซื้ อ แต่มันก็สิ้นเปลือง ท รั พ ย า ก ร โลกเหมือนเดิม

8. อยู่อ ย่ างพอเพียง

ในชีวิตเราจะต้องการอะไรมากมาย ขอแค่มีปัจจัย 4 อ า ห า รเครื่องนุ่งห่ม ย า รั ก ษ า โ ร ค และที่อยู่อาศัย แค่นี้เราก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้แล้ว สิ่งอื่นๆก็เป็นแค่ของภายนอ กที่สังคมสร้างขึ้น มาหลอ กว่าเราจะต้องมี จำเป็นต้องมี ทั้งที่จริงแล้ว เราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมันในการดำรงชีวิต

ที่มา  yindeeyindee