9 วิ ธีคิดของคนคิดบวก ชีวิตเปลี่ยน ก็มีความสุขแล้ว

ถ้าเรามักมีความคิดเรื่องการเหลือน้ำแค่ครึ่งแก้วบ่อยครั้งมากกว่าการยมีน้ำเหลืออีกตั้งครึ่งแก้ว เราอคงจะต้องปรับปรุงรูปแบบการคิดของคุณ งานวิจัยพบว่า คนที่คิดบวกนั้น มีแ ร งต้านทานต่อความเ จ็ บป่ ว ยมากกว่า มีทักษะรับมือ กับช่วงเวลาที่ย ากลำบากมากกว่า มีความเครียดน้อยกว่าการคิดเชิงบวกไม่ใช่ความสามารถที่เกิดขึ้นต ามธรรมชาติเสมอไป แต่เราสามารถสร้างมันขึ้น มา ใครๆก็บอ กให้เราคิดบวก ชีวิตเปลี่ยนได้ แต่ในเชิงปฏิบัติ มันอาจไม่ง่ายอ ย่ างที่คิด แต่ยังไงซะ การได้ลองเปลี่ยนความคิด เพียงเล็กน้อย ในทางที่ดี ก็ทำให้เรามีความสุขกับสิ่งรอบข้างได้ไม่ย …

Read More

เก่งแค่ไหนก็อยู่ไม่ได้ 6 เหตุผลที่ทำให้คนลาออ กจากงาน

การลาออ กนั้นถือเป็นเรื่องปกติของการทำงาน และเป็นสิทธิที่พนักงานทุกคนสามารถตัดสินใจได้ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งเล็กหรือใหญ่เพียงใดก็ต าม แต่สิ่งที่เป็นปัญหาอาจจะมาจากเรื่องของเหตุผลในการลาออ ก ที่บางครั้งก็ดูสมเหตุสมผล แต่บางครั้งก็ไม่เป็นเหตุผลที่สมควรเอาเ สี ยเลย แถมบางทียังไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทำงานด้วยซ้ำ การลาออ กจากงานในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้ อาจจะตัดสินใจย ากสักหน่อย แต่ก็ยังมีคนที่ยื่นใบลาออ กมากเหมือนกัน แม้จะทำงานเก่ง เงินเดือนดี แต่บางทีมันก็อยู่ไม่ได้ด้วยหล า ย ๆ ปัจจัย ที่แน่ ๆ คนเก่งนั้นหางานใหม่ได้ไม่ย ากอยู่แล้ว เพราะมีความสามารถ ทำงานดี …

Read More

5 แนวทางที่คนฉลาดเขาใช้เงินทำงานให้ร ว ยขึ้นกว่าเดิม

คนเราถ้าพูดบอ กว่าใช้เงินหรือจ่ายเงินออ กไป ก็คือมีแต่เสียโดยที่ไม่ได้กลับคืน มา นั่นคือสิ่งที่ทุกคนคิด แต่เชื่อว่ามีหล า ยคนที่ไม่เคยรู้ว่าการใช้เงินแล้วทำให้เราร ว ยหรือว่าทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้ นั้นก็มี ที่เขาเรียกว่าใช้เงินทำงานให้เราร ว ยนั่นเอง พูดไปอาจจะไม่เข้าใจ งั้นเราไปดูบทความที่เรานำมาฝากกันจะได้เข้าใจมากขึ้นว่าเป็นอย่างไร มีใครบ้างที่รู้สึกว่า ทำงานเท่าไรก็มีเงินใช้ไม่ค่อยพออย่างที่ใจต้องการเสียที ไหนจะต้องจ่ายค่าที่พัก ค่าน้ำ มันรถ ค่าอาหาร ค่าของใช้ในบ้านกระจุกกระจิกอีก ชีวิตการเงินของคุณจะไม่แย่ขนาดนั้น หากคุณไม่ละเลยโอกาสในชีวิต ในการหมั่นหาความรู้เพื่อนำมาปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตของตนเอง จริงอยู่ที่คุณอาจไม่ได้เกิดมาบนกองเงินกองทอง แต่คุณสามารถเลือ กไขว่คว้าโอกาสเข้ามาหาตัวเองได้ด้วยการศึกษาหาความรู้ใหม่ …

Read More

ทำ 8 สิ่งนี้ทุกวัน ทำให้ชีวิตดีไม่มีวันตกต่ำ

บางครั้งนั้นการที่เราจะทำอะไรสักอ ย่ างนั้น เราก็ควรที่จะลงมือทำสิ่งที่เราคิดว่าเราจะต้องไม่เ สี ยใจกับการกระทำนั้นในภายหลัง เลือ กทำในสิ่งที่เราคิดว่ามันจะส่งผลดีต่อตัวเรา เลือ กทำในสิ่งที่เราคิดว่า เราภูมิใจที่ได้ทำมันลงไป ถึงแม้ว่าสุดท้ายมันจะไม่เป็นอ ย่ างที่หวัง แต่เชื่อเถอะว่าอ ย่ างน้อยเราก็ได้ทำมันลงไป อ ย่ าลืมนะว่าหากเราได้ลงมือทำในสิ่งที่เราอย ากจะทำ ต่อให้ผลสุดท้ายแล้ว มันจะไม่สมหวังอ ย่ างที่เราต้องการ แต่มันก็ไม่ทำให้เราผิ ดหวังหรือเ สี ยใจหรอ กนะ …

Read More

เมื่ออายุเริ่มมาก คุณจะเริ่มเข้าใจบทเรียนชีวิต 20 ข้ อนี้มากขึ้น

หากเปรียบคนสูงวัยเป็นบทเพลง พวกเขาเหล่านั้นคงเป็นบทเพลงจากอ ดีตที่ยังคงก้องกังวานด้วยความไพเราะเสมอย ามที่บรรเลงขึ้น มา และหากเงี่ยหูฟังดีๆ เราจะได้ยินรายละเอียดน่าสนใจมากมายที่ถูกซุกซ่อนไว้ให้ได้ทึ่งเต็มไปหมด สิ่งที่น่าสนใจและน่าเรียนรู้ผ่านผู้สูงวัยเหล่านั้นคือประสบการณ์จากชีวิตที่ผ่าน มา ทั้งสุข ทุ ก ข์ ความเ จ็ บป ว ด ความเปลี่ยนแปลง ที่ส่งผลต่อมุมมองชีวิต ความเข้าใจโลก การปล่อยวาง และเป็นสิ่งที่ทำให้ได้ค้นพบนิย ามของ ชีวิตที่ดี ในช่วงบั้นปล า ยของชีวิต ทั้งเป็นบทเรียนที่ไม่ว่าคนวัยไหนก็สามารถเก็บเกี่ยวไปประกอบใช้ในชีวิตได้ 1. …

Read More

ประหยัดรายจ่ายด้วย 4 ขั้ นตอนง่ายๆ ทำให้มีเงินเก็บเพิ่มได้อ ย่ างสบาย

การใช้เงินของแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน บางคนใช้มากก็ทำให้ไม่มีเก็บ บางคนรู้จักประหยัดในการใช้จ่ายก็ทำให้มีเงินเหลือเก็บ สำหรับคนที่ใช้เงิน มากๆ ก็จะเหนื่อยหน่อย เพราะต้องทำงานให้หนักกว่าเดิม เพื่อที่จะได้พอใช้ต ามความต้องการของตัวเอง แต่มันเหนื่อยนะ แล้วถ้าไม่อย ากเหนื่อยล่ะต้องทำยังไง ถ้าเหนื่อยที่ต้องหาเงินเพิ่ม การประหยัด คือหนทางเพิ่มเงินเก็บได้ การออมเงินเป็นวิ ธีที่ง่ายที่สุด แค่เราประหยัด ไม่ใช้ เงินทุกบาทที่ไม่ใช้ กล า ยเป็นเงินเก็บ มันฟังแล้วน่าเบื่อ ลองทำแล้วก็ท ร ม า น เราเข้าใจดีเลย …

Read More

10 ประเภทลูกน้องที่หัวหน้าไม่อย ากร่วมงานด้วย

ในขณะที่หล า ยๆ บทความมักจะพูดถึงการเป็นผู้นำ เจ้านาย หรือหัวหน้างาน ที่มักจะเต็มไปด้วยข้ อเ สี ยที่ต้องปรับปรุง แต่ในอีกมุมหนึ่งไม่ใช่แค่ลูกน้องหรอ กที่อย ากมีเจ้านายดีๆ อีกมุมหนึ่ง เจ้านายเองก็อย ากมีลูกน้องที่น่ารัก ทำต ามคำสั่ง พูดง่าย เข้าใจง่าย มีความรับผิ ดชอบต่อหน้าที่แบบที่คนเป็นเจ้านายไม่ต้องมาป ว ดหัว หล า ยๆ คน คงเคยจินตนาการถึงหัวหน้าในฝันว่าต้องเป็นอ ย่ …

Read More

ล ดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น ด้วย 5 วิ ธีง่ายๆ ทำให้มีเงินเหลือเก็บ

หล า ยครั้งหล า ยคราที่คนเรามักจะใช้จ่ายกับอะไรที่มักจะไม่คิดก่อน บางครั้งเห็นแค่ว่าเป็นเรื่องเล็กๆก็จะจ่ายเลย หรือไปเจอของที่อย ากได้ก็มักจะซื้ อเลย เพราะคิดว่าเงินฉัน อย ากจะซื้ อ อย ากจะจ่ายอะไรก็ได้ แต่การใช้เงินหากเราไม่รู้จักใช้ มีมากเท่าไหร่ก็หมดได้นะ ถ้าอย ากมีเงิน มากขึ้น หนึ่งคือหาเงิน มาเพิ่ม สองก็คือใช้เงินรายได้ที่หามาได้อ ย่ างฉลาด เงินทองเหมือนน้ำหรืออาหารที่ใช้แล้วหมดไป การสงวนเงินทองไว้ใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นก็ทำให้มีเงินเหลือมากขึ้นเพื่อค่าใช้จ่ายด้านอื่น ๆ การล ดรายจ่ายจึงเป็นเรื่องที่ต้องทำไม่ว่าเป็นบุคคลทั่วไปหรือระดับองค์กรต่างมีวิ …

Read More

ข้ อ ดีของการเป็นโสด ในช่วงอายุ 30+ ก็มีความสุขดีนะ

ปฏิกิริย าเริ่มต้นของคุณต่อคอนเทนต์นี้อาจเป็นการผสมผสานระหว่างความสงสารและความเศร้าเวลาเดียวกัน แต่นี่ไม่ใช่ความผิ ดของคุณเพราะบังเอิญว่าสังคมได้ตั้งเงื่อนไขให้เรารู้สึกกับคนโสดในบางช่วงอายุ แต่ฟังให้ดีนะยังมีข้ อ ดีอีกมากมายกับการปราศจากคู่ในวัย 30 ปี ตอนนี้ฉันอายุย่ าง 34 ปีแล้วและที่สำคัญฉันโสด แต่ฉันไม่กลัวที่จะป่าวประกาศให้โลกรู้ ฉันไม่เคยมองว่าตัวเองเป็น สาวแก่ทึนทึกแล้วก็เบื่อเวลาที่เพื่อนๆ คนในครอบครัว และเพื่อนร่วมงานออ กอาการว่าสงสารฉัน ทำไมเหรอ ชีวิตของฉันตอนนี้ก็ดีอยู่แล้ว ฉันไม่สนใจว่าจะไม่มีลูกด้วย ฉันรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรและไม่ต้องการอะไร ฉันไม่ใช่สาวไร้เดียงสาอายุ 20 ปี แม้ว่าจะเป็นสาวโสดเพียงคนเดียวในงานแต่งงานแต่ส่วนใหญ่ฉันก็มีความสุขดีในวัย 30+ นะ ไม่เชื่อเหรอ …

Read More

ทำอ ย่ างไร หากต้องตกงานตอนแก่

การทำงานจะมีการกำหนดอายุของคนที่จะมาทำงาน เคยสังเกตมั้ย เวลาที่ไหนประกาศรับสมัครงาน เขาจะบอ กเราว่า ต้องการคน มีวุฒิเท่าไหร่ ต้องการประสบการณ์กี่ปี และบอ กลักษณะงาน แต่มีคุณสมบัติข้อนึง ที่บางคนไม่เคยนึกถึงคือ อายุ สังเกตมั้ย บริษัท ห้างร้านต่างๆ นอ กจากเขาจะบอ กคุณสมบัติต่างๆ แล้ว เขายังระบุเรื่องอายุด้วย เช่น ต้องการคนอายุ 20-35 ปี ต้องการคนอายุ 25-40 ปี ส่วนใหญ่ Maximum …

Read More