5 หลักคิดที่พ่อแม่ควรสอนวิช าชีวิตให้ลูก คู่กับวิช าการ

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆไปเรียนรู้วิธีการเลี้ยงลูกให้ลูกสามารถใช้ชีวิตได้อย่ างมีความสุข กับบทความ 5 หลักคิดที่พ่อแม่ควรสอนวิช าชีวิตให้ลูก คู่กับวิช าการ ไปดูกันว่าพ่อแม่ควรสอนเรื่องอะไรบ้าง 1 ไม่จับผิดลูก ในบ้านที่มีกัน 3 คนพ่อแม่ลูก หากพ่อแม่ร่วมมือร่วมใจกันจับผิดลูก เด็กน้อยคงรู้สึกหั วเดียวกระเทียมลีบในกรณีนี้พ่อแม่ต้องใจกว้างพอที่จะยอมรับว่า ความผิ ดพลาดนั้นเกิดขึ้นได้ และเป็น สิ่งที่ลูกต้องเรียนรู้ อย่ าทำให้ลูกรู้สึกเหมือนพ่อแม่รวมหัวกันกลั่ น แ ก ล้ งเขาเลย หากพ่อแม่ต้องการวางก …

5 หลักคิดที่พ่อแม่ควรสอนวิช าชีวิตให้ลูก คู่กับวิช าการ Read More

5 กฎของคนที่ใช้ชีวิตโคตรมีความสุข

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการใช้ชีวิตให้มีความสุข กับบทความ 5 กฎของคนที่ใช้ชีวิตโคตรมีความสุข ไปดูกันวคนใช้ชีวิตมีความสุขจะมีกฎอะไรในชีวิตบ้าง 1 Carelessness ( ไม่ใส่ใจ ) ไม่แคร์อะไรที่ไม่จำเป็น คนจะมองเรายังไง จะคิดว่าเราเป็นยังไง จะ พู ด ถึ งเรายังไงจะวิจารณ์การใช้ชีวิตของเรายังไง ไม่จำเป็น ต้องแคร์เ พ ร า ะชีวิตเป็นของเราชีวิตที่สั้นเกินกว่า เราจะไม่ทำ อะไรที่มีความสุข จำไว้… จงใช้ชีวิตให้เป็นของขวัญ …

5 กฎของคนที่ใช้ชีวิตโคตรมีความสุข Read More

7 วิ ธีฝึกนิสัยให้เป็นคนรู้จักเก็บเงิน อนาคตไม่ลำบาก

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีเก็บเงินให้ได้เงินก้อน กับบทความ 7 วิ ธีฝึกนิสัยให้เป็นคนรู้จักเก็บเงิน อนาคตไม่ลำบาก ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไร 1 กินง่ายอยู่ง่าย ประหยัดเท่าที่ทำได้ สำหรับท่านที่กำลังต้องการจะประหยัดอ ดออม ควรที่จะอ ดเปรี้ยวไว้กินหวาน กินง่ายอยู่ง่ายไปก่อนโดยเฉพาะหากที่ทำงานไม่ไกลบ้าน มากก็ควรอยู่อาศัยกับทางบ้านไปก่อน หรือหาก ที่ทำงานอยู่ไกลมากๆควรลองหาห้องพักร า ค าประหยัด หรือลอง แ ช ร์ ห้องเช่ากับเพื่อนหรือคนในบริษัทที่ทำงานดูก่อน เพราะยิ่งอยู่กันเยอะยิ่งมีคนช่วยหารค่าห้องรวมไปถึง …

7 วิ ธีฝึกนิสัยให้เป็นคนรู้จักเก็บเงิน อนาคตไม่ลำบาก Read More

วิ ธีออมเ งิ นง่ายๆ แต่มีเงินเก็บของคนเ งิ นเดือนน้อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการออมเงิน กับบทความ วิ ธีออมเ งิ นง่ายๆ แต่มีเงินเก็บของคนเ งิ นเดือนน้อย ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้ชีวิตมีเงินเก็บ ทุกคนเมื่อถึงวัยที่ทำงาน มีรายได้ต่างก็ต้องการที่จะเก็บออมเงินให้ได้เป็นเงินก้อนใหญ่เพื่อที่จะนำไปใช้ทำอะไรอย่ างที่เราต้องการ ในวันข้างหน้า แต่การที่คนเราจะเก็บเงินได้มากหรือน้อย นั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหล า ยอย่ าง เช่น จำนวนเงินรายได้ ค่าใช้จ่ายต่อเดือน ไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิต การวางแผนการเงิน เป็นต้น เมื่อพูดถึงเงินรายได้บางคนคิดว่ามีรายได้มาก …

วิ ธีออมเ งิ นง่ายๆ แต่มีเงินเก็บของคนเ งิ นเดือนน้อย Read More

10 ข้อคิด อย่ าอวดร ว ย เพียงเพราะกลัวคนอื่น มองว่าจน

วันนี้อยากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการใช้ชีวิตให้มีความสุข กับบทความ 10 ข้อคิด อย่ าอวดร ว ย เพียงเพราะกลัวคนอื่น มองว่าจน ไปดูกันว่าทำไมไม่ควรอวดว่าชีวิตตัวเองร ว ย เพื่อแคร์สายตาคนอื่น หยุดใช้ชีวิตเกินตัว…ใช้จ่ายเกินความจำเป็น…เ งินเดือนหมื่นห้า… แต่กินกาแฟแก้วละร้อย… แต่คุณก็รู้อยู่แก่ใจว่า…ทั้งๆที่ไม่ได้อ ย ากกินจริงๆ แต่กินเพียงเพื่อ…เพราะอย ากถ่ายรูป อวดลงโซเชียล เพราะมันเป็นโอกาสพิเศษ เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้น กับคุณ นานๆทีในชีวิตคุณ จึงอย ากภูมิใจนำเสนอ …

10 ข้อคิด อย่ าอวดร ว ย เพียงเพราะกลัวคนอื่น มองว่าจน Read More

สิ่งที่คนเป็นห นี้ควรทำ ก่อนใช้ห นี้

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการเป็นห นี้กับบทความ สิ่งที่คนเป็นห นี้ควรทำ ก่อนใช้ห นี้ ไปดูกันว่าคนเป็นห นี้ควรคิดอย่ างไรบ้าง เรื่องห นี้สิน เป็นเรื่องที่หล า ยคนต้องเผชิญ เพราะแต่ละคน มีภาระและการใช้จ่ายในครอบครัว ที่แตกต่างกันแต่เมื่อเป็นห นี้ แล้วเราก็ต้องยอมรับว่าเราต้องใช้ห นี้และ ‘ เป็นห นี้ ให้เป็น’ เพราะไม่อย่ างนั้น นอ กจากจะต้องหมดความสุขในแต่ละวันเพราะมัวแต่ …

สิ่งที่คนเป็นห นี้ควรทำ ก่อนใช้ห นี้ Read More

5 วิ ธีเก็บออมเ งิ นให้ได้ต ามเป้าหมาย แม้จะเ งิ นเดือนน้อยเก็บเ งิ นไม่เก่ง ก็ทำได้

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้การเก็บออมเงินกับบทความ 5 วิ ธีเก็บออมเ งิ นให้ได้ต ามเป้าหมาย แม้จะเ งิ นเดือนน้อยเก็บเ งิ นไม่เก่ง ก็ทำได้ ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง ออมเงินไม่อยู่ เก็บเงินยังไงก็เก็บไม่ได้ เหมือนกับกระเป๋ามัน มีรูรั่วอยู่ข้างใน อาการแบบนี้ไม่ว่าใครก็เคยเป็นกันทั้งนั้น จะให้ทำอย่ างไร คน มันต้องกินต้องใช้ ได้เงิน มาจะใช้ให้หมดไม่เห็น จะแปลกอะไรเลยอย่ าปลอบใจตัวเองอีกต่อไป …

5 วิ ธีเก็บออมเ งิ นให้ได้ต ามเป้าหมาย แม้จะเ งิ นเดือนน้อยเก็บเ งิ นไม่เก่ง ก็ทำได้ Read More

4 วิ ธีสอนลูกให้เป็นคนเชื่อฟัง ไม่ต่อต้านตั้งแต่ยังเล็ก

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการเลี้ยงลูกให้เป็นคนเชื่อฟัง กับบทความ 4 วิ ธีสอนลูกให้เป็นคนเชื่อฟัง ไม่ต่อต้านตั้งแต่ยังเล็ก ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง ส่วน มากแล้วปัญหาที่พ่อแม่ต้องพบเจอ ในช่วงที่ลูกเริ่มโต นั่นคือ ปัญหาที่ลูกๆ อันเป็นที่รักของคุณ นั้นไม่ยอมเชื่อฟัง มีความคิดเป็นของตัวเอง คิดว่าตัวเองถูก พูดอะไรก็ทำเป็นไม่สนใจอะไรและสิ่งเหล่านี้แหละ มันสามารถแก้ไขได้ จากการใช้วิธีที่เหมาะสม ในการสอน เพื่อให้ลูกๆ เข้าใจและเชื่อฟัง ในแบบที่พ่อแม่ต้องการ และพ่อแม่ก็ไม่ต้องขึ้นเสียง ถือว่ามันเป็นวิธี ที่ได้ผลกว่าการที่จะใช้ความ รุ …

4 วิ ธีสอนลูกให้เป็นคนเชื่อฟัง ไม่ต่อต้านตั้งแต่ยังเล็ก Read More

หากอย ากร ว ย มีเ งิ นเก็บ ให้เลิกทำ 8 นิสัยนี้

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้นิสัยที่ทำให้ชีวิตลำบาก กับบทความ หากอย ากร ว ย มีเ งิ นเก็บ ให้เลิกทำ 8 นิสัยนี้ ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่ออนาคตที่ไม่ลำบาก ทำไมมนุษย์เ งินเดือนบางคน จึงมีเงิ นเก็บ บางคนก็เก็บเงิ นไม่ได้ ไม่มีเงิ นเก็บอะไร ทำให้เขาแตกต่างกัน ความร ว ยไม่ได้อยู่ที่ว่า มีรายได้มากหรือรายได้น้อย …

หากอย ากร ว ย มีเ งิ นเก็บ ให้เลิกทำ 8 นิสัยนี้ Read More

2 คำพูดที่ควรพูดอยู่เสมอ ในที่ทำงาน

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ประโยคคำพูดที่ควรพูดอยู่เสมอๆ ในที่ทำงาน เพื่อ การทำงานที่ราบลื่น กับบทความ 2 คำพูดที่ควรพูดอยู่เสมอ ในที่ทำงาน ไปดูกันว่าจะต้องพูดคำพูดใดบ้าง ในการทำงานอะไร ก็แล้วแต่นั้นการสื่อสารและต้องทำงานร่วมกับผู้อื่น คงจะเป็นสิ่งที่ ต้องเกิดขึ้นอยู่เสมอๆ ซึ่งแน่นอนว่าการในแต่ละวันนั้นคุณจะต้องพูดคุย แลกเปลี่ยน โน้มน้าว เจรจากับคนอื่นอยู่เสมอๆ พอพูดถึงเรื่องนี้ ผมเลยนึกถึงสิ่งที่ ผมมักจะ สอนน้องๆ ของผมอยู่บ่อยๆ ว่าพวกเขาต้องหัดพูด 2 คำให้เป็นนิสัยให้ได้ และถ้าทำได้แล้วล่ะก็ มันจะเป็นผลดีกับพวกเขามากๆ ซึ่ง …

2 คำพูดที่ควรพูดอยู่เสมอ ในที่ทำงาน Read More