วิ ธีใช้ชีวิตให้อยู่รอ ดในยุค ข้าวย ากหมากแพง ค่าแรงเท่าเดิม

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพ่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการรับมือยุคเฟ้อ เพื่อให้ชีวิตอยู่รอ ด กับบทความ วิ ธีใช้ชีวิตให้อยู่รอ ดในยุค ข้าวย ากหมากแพง ค่าแรงเท่าเดิม ไปดูกันว่าจะต้องรับมืออย่ างไรบ้าง เพื่อให้ชีวิตดำเนินต่อไปได้ ปัญหาเงินเฟ้อส่ งผลกระทบไปทั่วโลก ในอเมริกาเงินเฟ้ออยู่ที่ 8.6% ส่วนของบ้านเราเงินเฟ้ออยู่ที่ 7.1% และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เพราะยังมีการอั้นของร า ค าสินค้าต่างๆ ถ้าต้องการอยู่รอ ดในยุคเงินเฟ้อแบบนี้ นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ เงินเฟ้อคืออะไร? …

วิ ธีใช้ชีวิตให้อยู่รอ ดในยุค ข้าวย ากหมากแพง ค่าแรงเท่าเดิม Read More

12 สิ่งที่ที่ควรทำก่อนวัย 45 อนาคตไม่ลำบาก

วันนี้เราอยากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการที่จะทำให้อนาคตไม่ลำบาก กับบทความ 12 สิ่งที่ที่ควรทำก่อนวัย 45 อนาคตไม่ลำบาก ไปดูกันว่าจะต้องทำอะไรบ้าง เพื่อชีวตบั้นปล า ยไม่ลำบาก การเข้าสู่วัยเกษียณอาจเป็นเรื่องน่ากังวลสำหรับหล า ย ๆ คน เพราะเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณรายได้ที่แน่นอนทุกเดือนก็จะลดน้อยลงไปกว่าช่วงทำงาน จนทำให้หล า ยคนกังวลถึงขั้นที่ไม่กล้าลงทุน หรือลงทุนโดยใช้ความเสี่ ยงน้อยมากเนื่องจากกลั วว่าหากลงทุนในสินท รั พ ย์ที่มีความเสี่ ยง อาจทำให้เงินที่เก็บสะสมมานั้นลดห า ยไปจนไม่เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในชีวิตประจำ …

12 สิ่งที่ที่ควรทำก่อนวัย 45 อนาคตไม่ลำบาก Read More

11 วิ ธีทำความสะอาดบ้านให้เป็นเรื่องที่ง่าย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ แม่บ้านทุกๆ คนไปเรียนรู้วิธีการทำความสะอาดบ้าน กับบทความ 11 วิ ธีทำความสะอาดบ้านให้เป็นเรื่องที่ง่าย ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้งานของเรานั้นเสร็จได้ง่าย 1 มุมของห้อง หรือรอยต่อระหว่างผนังและพรม ให้ใช้แปรงสีฟันที่ไม่ใช้แล้ว มาเป็นตัวช่วยในการทำความสะอาดเนื่องจากเป็นบริเวณที่เล็กและไม่สามารถทำความสะอาดได้ง่ายมากขึ้น 2 ล้างมุ้งลวดแบบไม่ต้องถอ ด ให้เรานำหนังสือพิมพ์ชุบน้ำให้เปียก จากนั้นให้ไปติดบริเวณด้านหลังของมุ้งลวด พักทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาที จากนั้นให้ดึงหนังสือพิมพ์ลงมา คุณจะเห็นได้ว่าจะมีฝุ่นละอองจะติดออ กมากับหนังสือพิมพ์ที่เปียกอยู่จำนวน มาก เพียงเท่านี้มุ้งลวดของคุณก็จะสะอาด 3 …

11 วิ ธีทำความสะอาดบ้านให้เป็นเรื่องที่ง่าย Read More

8 นิสัยที่ไม่ควรทำในที่ทำงาน เพื่อนร่วมงานจะไม่ชอบคุณ

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้นิสัยและพฤติก ร ร มที่ไม่ควรทำในที่ทำงาน เพราะอาจจะทำให้เพื่อนร่วมงานของคุณไม่อย ากที่จะทำงานด้วย กับบทความ 8 นิสัยที่ไม่ควรทำในที่ทำงาน เพื่อนร่วมงานจะไม่ชอบคุณ ไปดูกันว่านิสัยแบบไหนที่ไม่ควรทำ 1 บ่นทุกอย่ าง ไม่เก็บความลับ บ่น มันทุกเรื่องไม่มีเว้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุปสรรคในการทำงานก็โทษทุกอย่ างที่ไม่ใช่ตัวเอง ข้อผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ ในออฟฟิศก็เก็บเอามาเป็นประเด็นสำหรับการพูดคุยสนุกสนานจนเริ่ม ทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าการทำงานกล า ยเป็นเรื่องที่เต็มไปด้วยอุปสรรค ซึ่งไม่เพียงแต่จะทำให้จิตใจคุณขุ่น มัวเท่านั้น เพื่อนร่วมงานที่ต้องมารับฟังคุณบ่อยๆ …

8 นิสัยที่ไม่ควรทำในที่ทำงาน เพื่อนร่วมงานจะไม่ชอบคุณ Read More

ผักพื้นบ้านริมรั้วมีประโยชน์กว่าที่คิด

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ประโยชน์ที่ดีของผักพื้นบ้านริมรั้ว กับบทความ ผักพื้นบ้านริมรั้วมีประโยชน์กว่าที่คิด ไปดูกันว่าผักพื้นบ้านของเราที่เราชอบเก็บมาทานเป็นประจำจะช่วยให้ชีวิตของเรานั้นดีขึ้นได้อย่ างไร บ้านเราอุดมไปด้วยสมุนไพรมากมายและมีประโยชน์มหาศาล วันนี้จึงขอนำเสนอผักริมรั้วที่นิยมรับประทานกัน มานาน นั่นคือ กระถิน นั่นเอง กระถินถือเป็น ย า อ า ยุ วั ฒ นะ ของคนโบราณ มาช้านาน เนื่องจากในกระถินนั้นอุดมไปด้วยสารอาหารมากมาย ในทุกส่วนของกระถินอุดมไปด้วยคลอโรฟิลด์มากมาย ซึ่งถือเป็นส า รที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่ างมากมาย …

ผักพื้นบ้านริมรั้วมีประโยชน์กว่าที่คิด Read More

สิ่งตอบแทนของคนที่เอาแต่ทำงาน จนวันนี้ก็สายเกินไป

วันนี้้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้สิ่งที่ได้จากการตั้งใจทำงานและทุ่มเทให้กับมากจนเกินไป กับบทความ สิ่งตอบแทนของคนที่เอาแต่ทำงาน จนวันนี้ก็สายเกินไป ไปดูกันว่าสิ่งที่เราจะได้จากการตั้งใจทำงาน ส่ งผลอย่ างไรต่อชีวิตเราบ้าง ขยัน มากไป มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีเลย และเรื่องต่อไปนี้ คือ ‘ค่าโ ง่ ‘ จาก คนบ้ างานที่อย ากสอนคนบ้างานให้เข้าใจเมื่อทุกอย่ างมีร า ค าที่ต้องจ่ายไม่มี อะไรได้มาฟ รีๆ แล้วบางครั้งความสำเร็จก็ต้องแลกด้วย การสู …

สิ่งตอบแทนของคนที่เอาแต่ทำงาน จนวันนี้ก็สายเกินไป Read More

6 วิ ธีที่คนฉลาดมักใช้ รับมือ กับคนชอบขอยืมเงิน

วันนี้เราอยากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการรับมือ กับคนที่ชอบยืมเงินอยู่บ่อยๆ กับบทความ 6 วิ ธีที่คนฉลาดมักใช้ รับมือ กับคนชอบขอยืมเงิน ไปดูกันว่าจะต้องรับมือ กับคนเหล่านี้อย่ างไรบ้าง 1 ให้ยืมแบบไม่หวังได้คืน ถ้าจนแล้วจนรอ ด ยังไงก็รู้สึกว่าเพื่อนยืมเ งิน หรือคนยืมเงิ นคนนี้เราต้องช่วยจริงๆ ไม่ให้ไม่ได้จริงๆลองหาวิธีให้แบบ ที่เราคิดเสียว่า ให้เงิ นเป็นของขวัญไปเลย เช่นใกล้วันเกิดของเพื่อนยืมเ งิน หรือคนยืมเงิ นคนนี้ ก็ให้เ นเขา …

6 วิ ธีที่คนฉลาดมักใช้ รับมือ กับคนชอบขอยืมเงิน Read More

ขับรถทางไกล อย ากจอ ดพัก ควรรู้ 5 ข้อนี้

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ที่ชอบการเดินทางไกล ไปเรียนรู้สิ่งที่ควรรู้ เพื่อความปลอ ดภั ยของตัวเอง กับบทความ ขับรถทางไกล อย ากจอ ดพัก ควรรู้ 5 ข้อนี้ ไปดูกันว่าการพักผ่อนระหว่างทางนั้นควรทำอย่ างไร เพื่อความปลอ ดภั ย และท รั พ ย์สินของตัวเราเอง เป็นข่าวให้เห็นกันอยู่บ่อยครั้งเลย ไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับเ สี ย ชี วิ …

ขับรถทางไกล อย ากจอ ดพัก ควรรู้ 5 ข้อนี้ Read More

20 วิ ธีเพิ่มเสน่ห์ให้ตัวเอง แม้อายุเยอะก็น่ารักได้

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเอง แม้อายุจะเยอะก็ทำได้ กับบทความ 20 วิ ธีเพิ่มเสน่ห์ให้ตัวเอง แม้อายุเยอะก็น่ารักได้ ไปดูกันว่าจะต้องดูแลตัวเองอย่ างไรบ้าง 1 นอนให้มากๆ พักผ่อนให้เพียงพอ 2 อย่ าใส่ชุดโทรม เลือ กเสื้อผ้าที่ดูเนี๊ยบ ดูทันสมัยและใหม่ 3 ทาเล็บเสีย บ้าง อย่ าปล่อยให้เล็บเหลือง หรือทำให้เล็บมือ เล็บเท้าสะอาด 4 ทำทรงผมที่เข้ากับใบหน้า และบุคคลิก …

20 วิ ธีเพิ่มเสน่ห์ให้ตัวเอง แม้อายุเยอะก็น่ารักได้ Read More

5 ขั้นตอนล้างเครื่องซักผ้าด้วยตัวเอง ไม่ต้องง้อช่าง

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการล้างเครื่องซักผ้าที่สามารถทำได้เอง โดยที่ไม่ต้องเสียเงินให้ช่างล้างทำความสะอาดให้ กับบทความ 5 ขั้นตอนล้างเครื่องซักผ้าด้วยตัวเอง ไม่ต้องง้อช่าง ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไร มีอยู่หล ายคนตั้งแต่ซื้ อเครื่องซักผ้ามาไม่เคยทราบเลยว่ามันต้องทำความสะอาดด้วย ส่วนใหญ่ก็จะกำ จั ดแต่ตัวกรองสิ่งสกปรกในถัง แรกๆพอล้างตัวกรอง เสื้อผ้าก็กลับมาซักได้สะอาดต ามปกติ แต่พอนานๆไปทำยังๆก็จะมีคราบมาติดที่เสื้อผ้าอยู่ดี นั่นคือตอนที่เราต้องเรียกช่างมาล้างเครื่องแล้ว แต่จริงๆเราสามารถล้างได้เองโดยไม่ต้องใช้ช่างเลย ใช้ของรอบตัวนี่แหละ วิ ธีทำความสะอาดถังซักผ้าด้วยตัวเอง 1 ก่อนอื่นให้เรานำผ้ า ข น …

5 ขั้นตอนล้างเครื่องซักผ้าด้วยตัวเอง ไม่ต้องง้อช่าง Read More