กับดักเรื่องเงิน 7 ข้อ ที่ทำให้ชีวิต้รายังลำบากไม่ร ว ยสักที

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนไปเรียนรู้ถึงเหตุผลที่ทำให้ชีวิตของเรานั้นยังลำบาก แม้จะได้รับเงินเดือนทุกๆ เดือนกับบทความ กับดักเรื่องเงิน 7 ข้อ ที่ทำให้ชีวิต้รายังลำบากไม่ร ว ยสักที ไปดูกันว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่เรานั้นควรเปลี่ยนแปลงเพื่อชีวิตที่ไม่ลำบากในอนาคต

1 เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

เรื่องความสวยงามคนเรา มักจะลืมคิดถึงฐานะทางการเงิ นตนเองเสมอ เมื่อเงิ นเดือนออ ก ก็อย ากจะซื้ อชุดเสื้อผ้าใหม่หล าย ๆชุด รวมถึงเครื่องแต่งกายอื่นๆ เช่น รองเท้ากระเป๋า และหล าย ๆครั้ง ก็มักจะติดกับดักเรื่องสงคราม การลดร า ค าที่จัดมาเพื่อ ดูดเงิ นนักช้อป ทำให้ซื้ อเสื้อผ้าที่เกินจำเป็น ต้องใช้หล าย คนซื้ อเสื้อผ้ามาแล้ว อาจจะไม่ได้ใส่ชุดนั้นเลยก็เป็นได้

เพราะตอนซื้ อเพียงเพราะเห็นว่าลดร า ค า แต่ไม่ได้พิจารณาจริงจังว่า จะเอามาใส่ได้ไหม เหมาะกับชุดที่มีอยู่แล้ว หรือไม่บางคน แม้ว่าจะนิยมเสื้อผ้าร า ค าไม่แพง แต่ว่าเลิกงานแล้ว ก็ชอบเดินดู แล้วก็อ ดใจซื้ อไม่ได้ เมื่อซื้ อบ่อยๆหล าย ครั้ง ก็รวมกันแล้ว มีค่าใช้จ่ายมากในแต่ละเดือน

2 เครื่องประดับ

เครื่องประดับทั้งสร้อยคอแหวนนาฬิกา เป็นของที่มีร า ค าแพง ถ้ามีเรื่องของอัญมณีแท้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย แล้วก็จะยิ่งแพงมากขึ้น การซื้ อเครื่องประดับเหล่า นี้เรียกได้ว่า ควรจะมีเ งินเก็บ ส่วนที่เหลือใช้จริงๆ เพราะว่าเป็นการตกแต่ง ประดับร่างกายเพื่อความสวยงามมากกว่า ประโยชน์ใช้สอย หล าย คนอย ากซื้ อนาฬิการะดับสวยหรู เพื่อให้เท่าเทียม เพื่อนร่วมงานจนต้องรูดบัตรเครดิต ซื้ อไปก่อนก็มี

ซึ่งโดยแท้จริงแล้ว ถือว่าเป็นการใช้จ่ายเกินฐานะตนเอง ไม่รวมไปถึงแหวนต่างหู สร้อยคอสร้อยข้อมือต่างๆ การใช้เงิ นไปกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ ทำให้เ งินหมดไปได้อย่ างรวดเร็ว เพราะแต่ละชิ้นร า ค าเป็นหลักหมื่น ถึงแสนบาทได้ ควรจะเลือ กชิ้นที่ชอบจริงๆ และคำนวณว่า ไม่กระทบแผนการใช้เงิ นจะดีกว่า บางทีการรวมเ งินไว้ก่อน เพื่อซื้ อของดีมากชิ้นเดียว ดีกว่าซื้ อของร า ค ากลางๆ คุณภาพด้อยกว่า หล าย ครั้งแล้วคุณจะมีความภูมิใจในเครื่องประดับชิ้นนั้น มากกว่าถ้าได้ซื้ อด้วยเงิ นสด แทนการซื้ อแบบผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิต

3 เครื่องสำอาง

ความงามของใบหน้า และผิวเป็นสิ่งสำคัญ ที่ช่วยสร้างบุคลิกของคนเราได้ เครื่องสำอางจึงเป็นตลาดที่เติบโตอย่ างมาก โดยมีผลิตภัณฑ์หล าย ประเภท ออ กมาให้เลือ กใช้ และคนเราก็ชอบทดลองของใหม่ๆด้วย เพื่อต่อต้านริ้วรอยชะลอความแก่ชรา แม้ครีมประปุกละหล าย พัน ถึงหมื่นบาทก็ยอมซื้ อ ทั้งที่แท้จริงแล้ว ต ามหลักสามัญสำนึก ไม่มีครีมที่ชะลอความแก่ได้เลย เครื่องสำอางและเครื่องประทินผิว จึงเป็นการใช้เพียงชั่ วครู่ชั่ วย ามเท่านั้น สิ่งสำคัญคือ การดูแล สุขภาพแบบองค์รวมมากกว่า การซื้ อเครื่องสำอาง จึงควรซื้ อใช้แบบพอเพียง และจำเป็นไม่หลงเห่อต ามกระแสหรือ การโฆษณาสรรพคุณที่เกินจริง

4 รถยนต์

ลำพังรถยนต์ที่ซื้ อจากศูนย์นั้น ไม่ได้ถือเป็นความฟุ้งเฟ้อ เว้นแต่ซื้ อรถที่แพง เกินความสามารถในการผ่อนชำระ และเกินความต้องการใช้งาน แต่การตกแต่งรถต่างหาก ที่จะทำให้เงิ นของคุณหมดไปได้ อย่ างรวดเร็วเพราะอย าก ปรับแต่งรถ ให้ไม่เหมือนใคร ทั้งด้านประสิทธิภาพ ความสวยงาม เมื่อซื้ อรถใหม่แล้ว ก็ต้องมีเงิ นค่าบำรุงรั ก ษ าเผื่อไว้ในอนาคตด้วย ทั้งค่าภาษีและประกันภั ยรถยนต์ หล าย คนนิยมตกแต่งเพิ่ม อีกหล าย อย่ างเช่น โคมไฟ ล้อแม็กซ์ แร็คหลังคา โช้คอัพเบาะหนังใหม่ และซื้ ออุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์อีกหล าย อย่ าง แล้วก็จะพบว่า บางทีไม่ได้ใช้อุปกรณ์นั้นเลย เช่น อุปกรณ์เคลือบขัดสีรถ ที่น้อยคน มาก ที่จะได้ใช้เอง เพราะเวลาในชีวิตส่วนใหญ่ ก็มักหมดไป กับการทำงานประจำอยู่แล้ว เมื่อซื้ อรถใหม่แล้วอย่ าเพิ่งคิดซื้ อสิ่งใดเพิ่มเติมอีก ก็จะช่วยให้มีเงิ นเหลือมากขึ้นได้

5 อุปกรณ์ไอที

IT Gadget รวมถึงสมาร์ทโฟน รุ่นต่างๆก็เป็นสิ่งหนึ่ง ที่ดูดเงิ นคนที่นิยม ความแปลกใหม่ของเทคโนโลยี หล าย คนชอบเปลี่ยนชอบลองรุ่นใหม่ๆ ซึ่งก็มีข้อ ดี ตรงที่ดูเป็นคนทันเทคโนโลยี แต่ว่าก็ต้องจ่ายเพิ่ม ส่วนต่างสำหรับรุ่นใหม่เสมอ หรือ การซื้ ออุปกรณ์เสริมต่างๆ สมาร์ทวอชสมาร์ทดีไวซ์ อุปกรณ์ IT ที่ออ กมาใหม่ๆ มักจะมีร า ค าแพงในช่วงแรกอยู่แล้ว ถ้าใครที่อย ากล้ำนำเทรนด์ ก็หมายถึงต้องจ่ายเงิ นล้ำหน้าคนอื่น ด้วยเช่นกัน เมื่อเทียบกับคนที่รอได้ ให้ร า ค าลงมาสักหน่อยก่อน แล้วค่อยซื้ อก็จะทำให้ประหยัด เ งินได้มากกว่า อุปกรณ์ไอทีต่างๆ ควรจะซื้ อเท่าที่จำเป็น กับการใช้งานในชีวิตประจำวัน จึงจะคุ้มค่า ถ้าไม่ต ามกระแสแฟชั่น มากเกินไป ก็จะช่วยประหยัดเงิ นส่วนนี้ไปได้

6 อาหารนอ กบ้านกาแฟขน ม

การที่คนเราทานอาหารนอ กบ้านนั้น สามารถทำได้ต ามกำลังฐานะ แต่ก็หมายถึงงบประมาณ ที่ต้องจ่ายมากเกินจำเป็น เช่นกัน เพราะว่า อาหารนอ กบ้านนั้นจะมีร า ค าแพงกว่า การทำอาหารเองเสมอ โดยความจำเป็นของการทำงาน คนส่วนใหญ่ ต้องทานอาหารกลางวัน ที่ทำงานอยู่แล้ว แต่เมื่อตกเย็น ก็อย ากจะไปหาอะไรอร่อยๆกิน หลังจากที่ทำงาน มาเหนื่อยทั้งวัน หล าย คนจึงติดนิสัย การกินอาหารนอ กบ้าน ซึ่งไม่ต่ำว่า 100 บาท แน่นอน ในแต่ละมื้อเฉลี่ยราวๆ 200 – 300บาท อยู่ที่ระดับร า ค าของร้านค้า ยิ่งเป็นร้านในห้างสรรพสินค้า ก็ยิ่งแพง นอ กจากนี้คนเรายังดื่มกาแฟสด กาแฟในร้านกาแฟรวมถึงขน มต่างๆ ที่มีร า ค าแพง สิ่งต่างๆเหล่านี้ แม้จะดูเป็นร า ค าที่ไม่มาก ในแต่ละวัน แต่เมื่อรวมกันทั้งเดือนหล าย คน ที่จดรายการไว้อาจจะต้องตกใจทีเดียว

7 งานอ ดิเรก

งานอ ดิเรกของคนเรา เป็นสิ่งที่ดึงดูดเงิ นออ กไปได้ง่ายมาก จริงอยู่ที่คนเราทำเพื่อความสุขของตนเอง แต่ด้วยความสุขนี้เอง ที่เป็นตัวที่ทำให้คนเราสามารถใช้เงิ นได้ ไม่จำกัด ทุ่มไม่อั้น เพื่อให้ได้ของที่ต้องการเช่น ของสะสมที่ห า ย าก มีร า ค าแพง หรือ การซื้ อเครื่องดนตรีจักรย าน การสะสมเหรียญแสตมป์ โมเดลแม้แต่พระเครื่องก็ต าม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่า เป็นความสุขทางใจ

แนะนำว่าควรใช้เท่าที่จัดงบประมาณไว้จะดีที่สุด เพื่อไม่ให้กระทบ เงิ นส่วนอื่นๆที่วางแผนไว้ สิ่งที่ต้องระวังคือความอย ากได้ เนื่องจากของนั้นอาจจะเป็นของชิ้นเดียว หรือหาไม่ได้อีกแล้ว ทำให้คนเราใช้เวลาตัดสินใจน้อยเกินไป และไม่ระวังการใช้จ่ายเ งิน ดังนั้นงานอ ดิเรก ควรเน้นหลักความพอเพียงเช่นกัน ไม่ทุ่มงบประมาณ

เพื่อความสุขมากเกินไป …การใช้เ งินอย่ างฉลาด โดยระมัดระวัง ค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ ก็จะทำให้สามารถดูแลการเงิ นได้ดีกว่าเดิม รู้ว่าเงิ นควรจะถูกใช้ไปอย่ างไร ช่องทางไหนเป็นทางที่ต้องระวัง ไม่ให้เป็นการใช้เงิ นที่ฟุ้งเฟ้อ เพราะความต้องการของมนุษย์เรา ไม่มีที่สิ้นสุด ได้อย่ างหนึ่งแล้วก็มักอย ากได้อีกอย่ างหนึ่งต ามมา การมีสติและคิดให้รอบคอบ ก่อนใช้เงิ นออ กไป จึงเป็นสิ่งที่ควรกระทำมากที่สุด

ที่มา yakrookaset