การรู้จักวางตัวให้เป็น คือวิถีของคนฉลาดเขาทำกัน

เพราะโลกใบนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในทุกๆ วัน เทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้น มากมาย โรคภั ย มลภาวะต่างๆ จากสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง สภาพเศรษฐกิจที่ผันผวน การใช้ชีวิตที่เร่งรีบ ผู้คนใจร้อนขึ้น การแข่งขันที่สูงขึ้น ไม่เฉพาะกับคนเก่ง

แต่เ ด็ กรุ่นใหม่ยังต้องสู้กับคู่แข่งหน้าใหม่ที่ฉลาดรอบรู้อ ย่ าง AI อีกด้วย พ่อแม่ยุคนี้เจอโจทย์ที่ย าก และท้าทายมาก ว่าจะเลี้ยงลูกอ ย่ างไรให้เติบโต อยู่รอ ด และประสบความสำเร็จในอนาคตข้างหน้า ที่ยังต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงอีกมาก

1.จิตวิทย าพัฒนาตนทีละสเต็ป

ปล่อยของหมดแม็กซ์ แบบตู้มเดียว ไม่ได้ดูดีเท่ากับ หยอ ดละนิด ไปทีละขั้น มันแสดงว่า คุณควรรู้จักจังหวะ โชว์ศักยภาพ และมี พัฒนาการ มากแค่ไหน

2.เมื่อเผชิญหน้ากับคนที่อวดภูมิ

คนฉลาดจะรับมือ กับคนคุยโว ด้วยการอ่อนน้อม รับฟังจะไม่ เกทับกันไปมา นั่นเพราะว่ารู้หลักการ ว่ามีแต่คนโง่นั่นแหละ ที่จะเชื่อ เรื่องอวดอ้างนั้นได้

3.สถานการณ์เพื่อ การเรียนรู้

และแม้คุณจะรู้ดีในบางเรื่องอยู่แล้ว เชื่อเหอะว่า การเรียนรู้ เพิ่มจากสิ่งที่รู้นั้น มันจะช่วยให้คุณเซียน มากขึ้น อ ย่ าทำตัวเ ป็นน้ำ เต็มแก้วเลย

4.สถานการณ์ครั้งแรกในชีวิต

การทำอะไรๆครั้งแรก ไม่ควรออ กตัวแรงเกินไปนะ ถ้าเรายังไม่รู้ บริบทนั้น ๆ ไม่รู้ว่าใครเป็นหน้าอินทร์หน้าพรม เพราะงั้น การอ่อนโยน เป็นสิ่งที่พึงทำไว้

5.เมื่อต้องการสร้างเมตต ามหานิยม

การเลิกคิดว่าตัวเองเป็นศูนย์ กลางจักรวาล ทำตัวให้เล็ก ๆ บ้างบางครั้ง อาจจะทำให้คุณดูน่าเอ็นดู มากกว่าทำตน ให้มีอำนาจ บาตรใหญ่

6.พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเ สี ยตำลึงทอง

การนิ่งเงียบ อาจปิดโอกาสในการโชว์ ศักยภาพ กับบางคนบางกรณี เท่านั้น แต่บางครั้งการพูดไปก็ไม่เกิดประโยชน์ อะไรมีแต่จะเกิด ภั ยเพราะงั้นเงียบไว้ดีกว่า เช่น สนทนาโต้แย้งกับอันตพาล พูดคุยกับคนปิดกั้น ทางความคิด หรือหว่านล้อมคนไม่มีใจ

7.เรียนรู้ใจบุคคลนั้น

คนฉลาดรู้จัก โยนหิน ถามทางก่อนเสมอ เขาจะแสร้งลู่ ต ามลมประเมิน ดูสถานการณ์ต่าง ๆ ของอีกฝ่ายเพื่อปฏิบัติ ก่อนดำเนินแผน การณ์ใด ๆ

8.เทคนิคการยืมแรงคนอื่น

ในหล า ยๆครั้งความเก่ง ทำให้คุณต้องทำงานหนัก แต่ถ้าคุณหาจังหวะ ซ่อน มันไว้ บ้างในบางครั้ง มันจะทำให้มีคนยื่น มือมาช่วย ให้สำเร็จ โดยง่ายและก็ขึ้น อยู่ที่ความความสามารถ ในการสร้างพันธมิตรด้วย

9.เมื่อรู้แต่รู้ไม่หมด

เปรียบเทียบกับคน มองบนฟ้า ก็บอ กว่าโลกนี้มีแต่นก คน มองลงแม่น้ำ ก็บอ กว่าโลกมีเพียงปลา ที่จริงโลกนี้ มีทั้งนกและปลา เมื่อเราเพิ่งมองเ พียงด้านเดียว ก็อ ย่ าคิดว่า เป็นพหูสูตร ควรรู้จักเรียนรู้ กับผู้มีประสบ การณ์เพิ่มพูน ความรู้แก่ตัวเอง

ที่มา  stand-smiling