การเ งิ นของคุณจะไม่ลำบาก หากเข้าใจ 7 เรื่องเ งิ นนี้

ปัจจัยหนึ่งในการใช้ชีวิตคู่อ ย่ างมีความสุขคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่อง เ งิ น คือเรื่องสำคัญ เพราะหากการเ งิ น มีปัญหา มีห นี้สิน มากมายก็มักจะมีปัญหาหล า ยๆ ประการต ามมา และหากปล่อยให้ปัญหานี้บานปล า ยสุดท้ายก็จะถึงวันที่ต้องแยกทางได้ในอนาคต หากเราเรียนรู้ เรื่องการเ งิ นไว้ เราอาจจะไม่ต้องพบเจอเรื่องแบบนี้ก็เป็นได้

1. ไม่วางแผนการเ งิ นล่วงหน้าสำหรับเรื่องใหญ่ ๆ ในชีวิต

คนที่ประสบความสำเร็จทางการเ งิ นจะรู้ว่า ตลอ ด ชั่ ว ชีวิตของคนเราจะมีจุดเปลี่ยนสำคัญ ๆ ในชีวิตที่ต้องมีเรื่องเ งิ น มาเกี่ยวข้ อง เช่น การแต่งงาน การมีลูก การซื้ อรถ การซื้ อบ้าน หรือ ภาระอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้เ งิ นก้อนใหญ่

แน่นอนว่าพวกเขามีแผนเตรียมพร้อมไว้สำหรับเหตุการณ์ในอนาคตเหล่านี้ พวกเขาเลือ กที่จะเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์แทนที่จะให้ปัญหาทางการเ งิ นเหล่านั้นควบคุมพวกเขาใน ย า ม วิ ก ฤ ต

ถ้าคุณยังไม่มีแผน ไม่ต้องกังวลใจไป หากชีวิตของคุณมีเรื่องใหญ่ ๆ ที่ต้องใช้เ งิ นเกิดขึ้น ให้พิจารณาอ ย่ างรอบคอบจากสถานะการเ งิ นส่วนตัวของคุณ แล้วค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนแผนการใช้จ่ายต ามสถานการณ์

แต่ถ้าเป็นไปได้ก็ให้เริ่มวางแผนใน ร ะ ย ะ ย า ว เช่น การตั้งเป้าเก็บเ งิ นซื้ อบ้าน แม้รายได้ในปัจจุบันของคุณจะยังไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ การวางแผนไว้ล่วงหน้าไม่ใช่การเพ้อฝัน แต่เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับความจำเป็นที่ต้องเกิดขึ้นสักวันในอนาคตอ ย่ างแน่นอน

ถึงเรื่องบางเรื่องจะไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ แต่ถ้าคุณมีวิ ธีจัดการกับอนาคตไว้ล่วงหน้าแล้ว เมื่อเวลานั้น มาถึง คุณจะนึกขอบคุณในความรอบคอบของตัวเองในวันนี้

2. เลือ กร า ค าแทนความคุ้มค่า

พวกคนร ว ยรู้ดีว่าการซื้ อสิ่งของที่มีร า ค าถูกกว่า ไม่ใช่ทางเลือ กที่ฉลาดที่สุดในการใช้เ งิ นเสมอไป พวกเขาไม่ได้ดูที่ร า ค าถูกหรือแพง แต่พวกเขาจะพิจารณาที่ประโยชน์และความคุ้มค่าใน ร ะ ย ะ ย า ว เช่น การซื้ อรองเท้าสักคู่

คุณจะเลือ กซื้ อรองเท้าแบบใดระหว่าง รองเท้าร า ค าถูกแต่พังง่าย กับรองเท้าที่มีร า ค าแพงกว่าแต่ก็มีคุณภาพสมร า ค าและใช้ได้นานกว่า หากคุณยังมองหาแต่สินค้าที่มีร า ค าถูกที่สุด คุณต้องเปลี่ยนความคิดเ สี ยใหม่ เป็นการเลือ กสินค้าที่คุ้มค่าเ งิ น มากที่สุดแทน

นอ กจากนี้หลักการ พิจารณาหาทางเลือ กที่คุ้มค่าเ งิ น มากที่สุด ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับการใช้เ งิ นในเรื่องอื่น ๆ เช่น การตัดสินใจกู้ยืมเ งิ นจากธนาคาร ในการซื้ อบ้าน

การซื้ อหรือจัดไฟแนนซ์รถ หรือแม้แต่การทำประกัน จำให้ขึ้นใจว่าคุณมีทางเลือ กมากมายในมือก่อนที่คุณจ่ายเ งิ นในแต่ละครั้ง จงเลือ กในสิ่งที่คุณคิดว่าคุ้มค่าที่สุด แต่ไม่ใช่ถูกที่สุด

3. ใช้จ่ายเกินตัว

ลองจินตนาการดูว่าถ้าคุณร ว ยพันล้าน คุณจะใช้จ่ายอ ย่ างไร ท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญส่วนตัวในทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือเดินทางรอบโลกเป็นว่าเล่น แต่ในความเป็นจริงแล้วคนที่ร ว ยเป็นพันล้านไม่ได้ใช้เ งิ นฟุ่มเฟือยอ ย่ างที่เราเข้าใจเสมอไป

คนที่ร่ำร ว ยมักจะตัดสินใจทางการเ งิ นด้วยการประเมินจากสถานะทางการเ งิ นในปัจจุบันรวมไปถึงเป้าหมายที่มีในอนาคต พวกเขารู้จักประมาณตนในการใช้จ่ายแต่ละครั้ง ที่สำคัญที่พวกเขาร่ำร ว ยขึ้น มาได้เพราะพวกเขารู้จัก หาเ งิ น ไม่ใช้รู้จักแต่ ใช้เ งิ น เพียงอ ย่ างเดียว

ถ้าคุณรู้ตัวว่ามีพฤติก ร ร มใช้เ งิ นเกินตัว หรือมีรายจ่ายที่หมดไปกับสิ่งฟุ่มเฟือยที่เกินกำลังท รั พ ย์ คุณต้องรู้จักประเมินตัวเองใหม่ เราได้รู้ว่ามหาเ ศ ร ษ ฐีระดับโลกร ว ย

ได้เพราะพวกเขารู้จักวิ ธีทำให้รายรับและรายจ่ายของพวกเขาสมดุลกัน คือมีรายได้ไม่น้อยกว่ารายจ่าย ด้วยการประหยัดทุกบ า ททุกสต างค์ก่อนที่คุณจะจ่ายเ งิ นในแต่ละครั้ง

4. สนุกกับใช้เ งิ น มากกว่าหาเ งิ น

ในขณะที่คุณกำลังสนุกกับการวางแผนการใช้เ งิ นในวันหยุดพักร้อนจนไม่คำนึงถึงเ งิ นในกระเป๋า คนที่ประสบความสำเร็จทางการเ งิ นกลับเลือ กที่จะสนุกสนานกับการหาเ งิ นไม่ว่าจะมากหรือน้อยแทน

เพราะคนร ว ยจะไม่เพียงแค่คิดว่าสิ้นปีนี้จะไปเที่ยวไหน แต่พวกเขาจะคิดวางแผนด้วยว่าปีหน้าจะหาเ งิ นได้ยังไงบ้าง เพราะฉะนั้นถ้าคุณสนุกกับการหาเ งิ นไม่แพ้การใช้เ งิ น คุณจะสามารถหาเ งิ นได้มากขึ้นและกล า ยเป็นคนร ว ยได้เหมือนกัน และถึงเวลานั้นเรื่องเ งิ นก็จะไม่ใช่ปัญหาของคุณอีกต่อไป

5. เก็บเ งิ นได้แต่ไม่กล้าลงทุน

บางคนเชื่อว่าถ้า อ ย า ก ร ว ย ต้องประหยัดอ ดออมมาก ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกแต่ถูกเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้น คุณต้องทำอ ย่ างอื่น มากกว่าแค่การประหยัด โดยการหาวิ ธีสร้างรายได้อื่น ๆ นอ กเหนือจากเ งิ นเดือน ซึ่งอาจจะเป็นการ เ ล่ น หุ้ น เ ก็ ง กำ ไ ร ลงทุนในกองทุนรวมต่าง ๆ หรือต่อยอ ดธุรกิจอื่น ๆ

เพื่อให้เ งิ นของคุณงอ กเงย และช่วยให้คุณขยับเข้าใกล้เป้าหมายทางการเ งิ นของคุณได้เร็วขึ้น ถ้าคุณไม่กล้าลงทุนหรือ กลัวเ งิ นทุน หรือเ งิ นออมทั้งชีวิต ของคุณจะสูญเปล่า ประเมินตัวเองว่าคุณมีความพร้อมแค่ไหนก่อนการลงทุน

ให้ลองศึกษาการลงทุนในรูปแบบใดก็ได้ที่คุณสนใจดูก่อน เพื่อทำความคุ้นเคยกับมันก่อนการลงทุนด้วยเ งิ นจริง โดยคุณอาจใช้ความถนัดในสาขาอาชีพที่คุณทำงานอยู่ หรือ

การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอ ย่ างจริงจัง เป็นปัจจัยประกอบการตัดสินใจในธุรกิจประเภทนั้น ๆ จำไว้ว่าการกลัวจนไม่กล้าลงทุนใด ๆ ก็เหมือนกับการย่ำอยู่กับที่บนเส้นทางสู่การเป็นเ ศ ร ษ ฐีของคุณ

6. ไม่ประเมินสถานะการเ งิ นตัวเอง

การไม่ใส่ใจกับการทำบัญชีรายรับรายจ่ายคือความคิดที่ผิ ด เพราะการใช้เ งิ นโดยไม่ทำบัญชี หรือประเมินสถานะทางการเ งิ นส่วนบุคคลอ ย่ างสม่ำเสมอจะทำให้คุณไม่สามารถเก็บเ งิ นได้ พูดง่าย ๆ คือ มีเ งิ นเท่าไหร่คุณก็จะใช้หมด

เพราะไม่มีการวางแผนการเ งิ นทั้งแบบระยะสั้นที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายรายวันของคุณ และใน ร ะ ย ะ ย า ว เช่นการออมเ งิ นเพื่ออนาคต จนอาจทำให้คุณเป็นห นี้ ไม่มีเ งิ นสำรอง ย า ม ฉุ ก เ ฉิ น และทำให้ไม่มีเ งิ นออมเพียงพอในบั้นปล า ยของชีวิตหลังเกษียณ

ขั้นแรกคุณต้องรวบรวมข้ อมูลทางการเ งิ นจากบัญชีธนาคารของคุณ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น รายรับ รายจ่าย ในแต่ละเดือน จากนั้นประเมินสถานะเปรียบเทียบแต่ละ

เดือนว่ามีพัฒนาการทางการเ งิ นเป็นอ ย่ างไร เมื่อคุณรู้พฤติก ร ร มการใช้เ งิ นของตัวเองอ ย่ างถ่องแท้แล้ว คุณจะตัดสินใจทางการเ งิ นในครั้งต่อไปได้อ ย่ างรอบคอบมากขึ้น

7. เ สี ยเ งิ นไปกับ ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ต่าง ๆ

สิ่งที่ทำให้บรรดาคนร ว ยแตกต่างจากคนธรรมดาทั่วไปก็คือ พวกเขาจะไม่ยอมให้เ งิ นแม้แต่สต างค์แดงเดียวของพวกเขาสูญเปล่าไปกับเรื่องเล็ก ๆ อ ย่ างการจ่ายค่า ธ รร ม เ นี ย ม ค่าปรับ หรือ ด อ ก เ บี้ ย ต่าง ๆ เช่น พวกเขาจะไม่ยอมชำระค่าบริการต่าง ๆ ช้ากว่ากำหนดจนเป็นเหตุให้ต้องเ สี ยค่าปรับ

ถ้าคุณคิดว่าการเ สี ยค่า ธ ร ร ม เ นี ย ม ยิบย่อยต่าง ๆ เป็นเรื่องเล็ก ๆ ลองคำนวณมูลค่าของค่า ธ ร ร ม เ นี ย ม ค่า ด อ ก เ บี้ ย หรือค่าปรับทั้งหมดในแต่ละเดือนที่คุณต้องจ่ายไป แล้วคุณจะเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็ก ๆ อ ย่ างที่คิด

เพราะเ งิ นจำนวนดังกล่าวเมื่อรวมกันสามารถนำไปใช้จ่ายในเรื่องอื่น ๆ ได้อีกมากมาย ใส่ใจกับการจ่ายค่างวดรถ ค่าบ้าน ค่าประกัน หรือค่า บั ต ร เ ค ร ดิ ต ให้ตรงเวลาทุกครั้ง เพื่อป้องกันการเ สี ยเ งิ นโดยใช่เหตุในทุกครั้งที่ต้องจ่ายเ งิ น

ที่มา  sabailey