ก้าวข้าม 4 เรื่องนี้ คุณคือคนที่มีความสุขที่สุด

ปัจจุบันนี้มีเรื่องราวมากมายเข้ามาในชีวิตและหากวันนี้คุณนั้นได้ก้าวข้ามเรื่องราวต่างๆนั้น มาได้ คุณจะเป็นคนหนึ่งที่เข้มแข็ง และแข็งแกร่งที่สุด วันนี้เราก็อยากที่จะนำเสนอข้อคิดดีๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตให้กับหล า ยๆคนที่ยังไม่กล้าที่จะก้าวข้ามเรื่องราวต่างๆนั้น มาได้กับบทความ ก้าวข้าม 4 เรื่องนี้ คุณคือคนที่มีความสุขที่สุด ไปดูกันว่าหากคุณตัดสินใจที่จะก้าวข้ามมาได้คุณจะเป็นคนที่มีความสุขเพียงใด

1 อาการอกหัก

ว่ากันว่าอาการอกหัก แม้จะไม่ได้ส่ งผลกระทบอะไ รต่อร่างกายอย่ าง รุ น แ ร งนักหนา แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่า บ าดแผ ลในใจนั้นกลับแผ่ขย ายวงกว้างอย่ าง ไม่มีทางจะควบคุมความเ จ็ บ ป ว ดเหล่านั้นเอาไว้ได้ ซึ่งในอีกมุมมองหนึ่ง อาการอกหักก็ถือเป็นคุณครูที่สามารถ ช่วยสอนบทเรียนแห่งความรักได้เป็นอย่ างดี เพราะสุดท้ายแล้ว มันจะทำให้ตัวเรานั้นเ ข้าใจได้เองว่า คนที่ซื่อ สั ต ย์ ต่อตัวเราเอง และรักตัวเราเองได้มากที่สุด ก็คงหนีไม่พ้นตัวเราเองอยู่ดี

2 ความ สู ญ เ สี ย

เชื่อว่าไม่มีใครเกิดมา ไม่เคยไม่พบกับความสู ญ เ สี ย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องใหญ่ ต่างก็สามารถส่ งผลกระทบอย่ างรุ น แ ร งต่อจิตใจได้มากมายด้วยกันทั้งนั้น ซึ่งข้อ ดีของการปล่อยให้ชีวิต ได้ลองเผชิญหน้ากับความ สู ญ เ สี ย ดูบ้าง อาจช่วยทำให้เราได้เข้าใจถึง ความเป็นไปของโลกใบนี้ ว่าทุกสิ่งไม่เคยมีอะไรแน่นอน แม้กระทั่งความคิดและความรู้สึก ของตัวเราเองก็ด้วยเช่นกัน

3 ความ ผิ ด หวัง

อ ดยอมรับไม่ได้ว่าเราทุกคน ต่างก็กำลังสร้าง ความหวังให้กับตัวเอง และเชื่อเถอะว่าไม่มีใครสามารถ ปฏิเสธความคาดหวัง ในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้หรอก ซึ่งมันก็อยู่ที่ว่าความหวัง ที่ได้ตั้งเอาไว้นั้นยืนอยู่ใน ร ะ ดั บ ใด หวังมากหรือหวังน้อย เพราะถ้าหากสร้างความคาดหวังเอาไว้มาก บ า ด แ ผ ล จากความ ผิ ด หวัง ก็ย่อมก รี ดลึ กลงไปในใจมากด้วยเหมือนกัน

4 การ ถู ก หักหลัง

สิ่งที่ทำให้เ จ็ บได้มากยิ่งกว่าอาการอกหัก ก็คือการ ถู ก หักหลัง โดยเฉพาะการ ถู ก หักหลังจากคนที่ไว้ใจ ซึ่งไม่คิดว่าจะทำ ร้ า ยกันได้อย่ างลงคอ จน มันอาจส่ งผลให้เราไม่กล้าที่จะไว้วางใจ หรือให้ใจกับใครได้ง่ายๆ อีก

และเผลอๆ อาจส่ งผลให้คนใจดีบางคน เปลี่ยนไปจนกล า ยเป็นคนใจร้ า ยขึ้น มาอย่ างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะความจำเป็นในการที่จะต้อง ป ก ป้ อ งตัวเองจาก คว า ม เ จ็ บ ป ว ด และการ ถู ก แ ท งข้างหลังอีกซ้ำสอง

ที่มา sabuyjaijung, showbizinfoo, sit-smiling