ขยันตั้งใจทำงาน มาตั้งนาน ทำไมยังไม่ร ว ย

เชื่อว่าหล า ยคนที่ผ่าน มานั้นต้องเหนื่อยทน มากๆกับการตั้งใจและขยันทำงานเพื่อให้ชีวิตดีขึ้น แต่ดูเหมือนยิ่งทำก็เหมือนยิ่งจน เป็นเพราะอะไรกัน หรือเราทำไม่ถูกทางหรือยัง วันนี้เรามีข้ อคิดกับเรื่องนี้มาฝากกัน อ่ า นจบอาจจะเปลี่ยนคุณให้กล า ยเป็นคนร ว ยได้ขึ้น มาก็ได้

ทำไมเหมือนเราอยู่ในยุคที่ต้องทำงานตลอ ดเวลา แล้วทำไมยังไม่ร ว ยสักที ชีวิตคนยุคนี้เรามักได้ยินคนส่วนใหญ่พูดเสมอว่า ทำงานประจำอ ย่ างเดียวไม่พอ ต้องมีอาชีพเสริม ไม่ว่าจะทำงานอ อ น ไ ล น์

ข า ยของผ่าน F a c e b o o k ซึ่งเรียกได้ว่าแทบจะทำงานกันตลอ ดเวลากันเลยทีเดียว ตอบลูกค้ าเช้า สาย บ่าย เย็น ดึก ค่ำ แล้วทำไมยังไม่ร ว ยสักที แล้วจะให้คิดถึงวัยเกษียณ ไม่ต้องทำงานแล้วมีเงินใช้ได้อ ย่ างไร

จริง ๆ แล้วการเกษียณไม่จำเป็นต้องอยู่ในวัย 60++ ถึงหยุดทำงานและไม่จำเป็นเสมอไปว่าการเกษียณอายุจะต้องหยุดทำงานเลย 100เปอร์เซน เสมอไปเช่นกัน หรือแม้กระทั่งเจ้าของธุรกิจเองบางคนยังต้องทำงาน 24 ชั่ วโมงและไม่มีคำว่าเกษียณจากธุรกิจตัวเอง แล้วทำยังไงให้ทำงานตลอ ดเวลาแล้วได้เงิน มากขึ้น แล้วเหนื่อยน้อยลง

1. ช้า ๆ ได้พร้าเล่มงาม

บางอาชีพมีโอกาสจะสูญห า ยไปในอนาคต เพราะหุ่นยนต์หรือคอมพิวเตอร์มาทำงานแทน บางคนไม่มองอนาคตของตัวเองแบบนั้น รอให้ถึงเวลาที่เรียกว่าเกือบจะสายค่อยตัดสินใจ

และกล า ยเป็นความล้มเหลวในที่สุด อ ย่ าลืมว่าอายุที่มากขึ้นในแต่ละปีก็หมายถึงกำลังแรงกายที่ถดถอยลงด้วยเช่นกัน ถ้าไม่เริ่มปรับเพื่อพร้อมเปลี่ยน แต่รอให้สถานการณ์บังคับ ถึงตอนนั้นคุณอาจจะเป็นคนเกษียณที่ตกงานก่อนวัยอันควรและไม่มีเงินเลี้ยงใครแม้แต่ตัวเอง

2. เลือ กทำงานที่ใช้เวลาน้อยลง แต่ได้เงิน มากขึ้น

แบ่งเวลาชีวิตเป็น 3 ส่วน เมื่อเราทำงานประจำ ซึ่งกินเวลาในชีวิตแต่ละวันไปกว่า 1 ส่วน เวลานอนอีก 1 ส่วน เวลาอีก 1 ส่วนต้องเลือ กทำสิ่งที่ได้ผลตอบแทน

หรืออาชีพเสริมที่ใช้เวลาน้อย แต่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า นักธุรกิจ เจ้าของกิจการหรือคนบางคน จึงเลือ กศึกษาการล ง ทุ นในหุ้น เพื่อทำกำไรจากเวลาที่เหลือจากการดูแลกิจการตัวเอง

จากบทสัมภาษณ์หนึ่งของเจ้เล้งดอนเมือง เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า ตัวเองเป็นนักธุรกิจที่ถนัดทางด้านการข า ยเครื่องสำอาง เพราะทำมาตั้งแต่เด็ก ๆ แต่ธุรกิจเครื่องสำอางไม่ทำงาน ทำกำไรให้มากนักแต่ต้องลงเวลากับมันเยอะ

เพราะความชอบและความใส่ใจ จึงสร้างธุรกิจอื่นที่ใช้เวลาไม่มากแต่ทำกำไรได้มาก เพื่อนำเงินที่ได้จากธุรกิจอื่น มาหมุนธุรกิจเครื่องสำอางที่ต้องลงเงินสดเยอะ

แต่ทั้งหมดทั้งมวล ธุรกิจทั้งสองทางไม่ได้มีการกู้สินเชื่อจากธนาคาร หรือแม้แต่เอาเงินเก็บมาใช้ทำธุรกิจใด ๆ ให้ธุรกิจ 1 เลี้ยงอีกธุรกิจหนึ่งเป็นวงจรในตัวเอง

3. เปลี่ยนจากการกิน เล่น นอน เที่ยว เป็นการเรียน

เราอาจจะต้องไม่หยุดที่จะศึกษาทั้งแนวคิดและวิธีการสร้างเงินในหลากหล า ยรูปแบบ และเลือ กแบบที่เหมาะสมและตรงกับที่เราต้องการ บางคนชอบให้คนช่วยสร้างเงิน ก็ล ง ทุ นในกองทุนที่มีนักบริหารกองทุนดูแล

บางคนชอบการล ง ทุ นด้วยตัวเอง ก็ลองเริ่มธุรกิจที่จำเป็นต่อคนอื่นและเราชอบสักอ ย่ าง หรือ บางคนชอบลุ้น ก็ลองเทรดหุ้นด้วยตัวเองสักที หรือถ้าเอาที่ง่ายที่สุด

แค่การลดการเล่น มือถือไปเรื่อย ๆ มาเป็นการเอามือถือมาศึกษาเรื่องการล ง ทุ น เพจสอนการล ง ทุ น หรือ การสร้างเงิน ก็อาจจะทำให้คุณมีแนวคิดการสร้างเงินที่ง่ายขึ้นหรือเกษียณจากการทำงานได้ไวขึ้น

4. เปลี่ยนตัวจากนักใช้เงิน เป็นนักสร้างเงิน

ข้อนี้สำคัญ ปกติเราทำงานประจำ รับเงินเดือนปุ๊บ สิ่งแรกที่คิดมักคิดว่าเราจะใช้อะไรก่อนดี แต่ถ้าลองคิดกลับกัน เราทำงานได้เงิน แล้วเราจะให้เงินทำงานแทนเราในแบบไหนดี ปล่อยกู้ ล ง ทุ นหุ้น หรือสร้างกิจการเล็ก ๆ จากความชอบ หรือแม้แต่ใช้เงินเพิ่มความรู้ให้ตัวเอง

5. เปิดใจหาประสบการณ์ใหม่ ๆ

เปิดใจ หาเวลาเติมประสบการณ์ชีวิตจากคนอื่น งานแบบอื่น ท่องเที่ยวประเทศอื่นให้ตัวเองบ้ าง เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ และความรู้ที่มากขึ้น บางคนไปเที่ยวและเจอนวัตก ร ร มที่บ้ านเราไม่มี

ก็นำไอเดียกลับมาประยุกต์เพื่อสร้างเงินได้ หรือมีรถแต่ไม่กล้าไปสมัครขับ U B E R หรือ G r a b B i k e ก เพราะกลัวไม่มีเวลา เพราะกลัวการเจอคนแปลกหน้า ก็อาจจะปิดกั้นโอกาสบางอ ย่ างของตัวเองไป ลอง ถ้าไม่ชอบค่อยเลิก ไม่เ สี ยห า ย

6. รู้อะไรเพียงอ ย่ างเดียว

แต่ก่อนรุ่นพ่อแม่ อาชีพส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน แต่เดี๋ยวนี้ความเชี่ยวชาญแต่ไม่รอบรู้อาจจะทำให้ไม่สามารถต่อยอ ดความเชี่ยวชาญของเราไปในทางอื่น ๆ ได้ ยกตัวอ ย่ าง นักก ฎ ห ม า ยบางคนไม่รู้จักการเล่น F a c e b o o k เพราะยุ่ง และไม่มีเวลาเล่น ถือเป็นเรื่องไร้ส า ระ

แต่เมื่อวันหนึ่งที่เกิดคดีฟ้องร้องเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์หรือ การหมิ่นประมาทบนโลกอ อ น ไ ล น์ การใช้แค่ความเชี่ยวชาญในข้อ ก ฎ ห ม า ยอาจจะไม่เพียงพอให้สามารถตัดสินคดีได้อ ย่ างยุติธรรม ก็อาจจะทำให้ล้มเหลวในอาชีพตัวเองได้เช่นกัน

7. ช้าหมดอ ดแ ด ก

โลกที่เปลี่ยนในแต่ละครั้ง เกิดผลกระทบทั้งสังคม เศรษฐกิจ และคน ยกตัวอ ย่ าง G r a b B i k e ก ที่เข้ามาในเมืองไทยปุ๊บ อาชีพวิน มอเตอร์ไซต์ที่มี

จากการผูกข า ดบริการขนส่งที่ว่องไวแบบเดียวในกรุงเทพ จู่ ๆ ก็กล า ยเป็นตัวเลือ กที่ไม่ค่อยมีคนอย ากเลือ ก เพราะมีทางเลือ กที่ดีกว่า สะดวกกว่า บริการดีกว่า ทั้งยังใคร ๆ ก็เรียกได้อีกด้วย

ที่มา  jingjai999