ข้อควรทำ เมื่อคันเร่งรถค้างบ่อย

วันนี้เราอย ากที่จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขเมื่อรถคันเร่งข้างในเวลาที่เรานั้นยังขับรถอยู่บนท้องถนนกับบทความ ข้อควรทำ เมื่อคันเร่งรถค้างบ่อย ไปดูกันว่าเราจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้เราปลอ ดภั ยและเพื่อนร่วมทางปลอ ดภั ย

เป็นอีกหนึ่งกรณีที่เกิดขึ้นบ่อยและอาจขึ้นกับใครก็ได้ที่ขับรถทุกวัน ในบทความนี้จึงนำเรื่องราวที่เป็นประโยชน์สำหรับคนขับรถมือใหม่หรือขับมานานแล้วแต่ยังไม่เคยทราบมาก่อน เพื่อเป็นการเตือน ภั ยและป้องกันการเกิดอุ บั ติ เ ห ตุ ที่อาจเกิดขึ้นได้ นั่นก็คือเรื่องของ คันเร่งค้าง

หนึ่งในหล ายๆสาเหตุของอุ บั ติ เ ห ตุ ที่เกิดจาก คันเร่งค้าง โดยอาจเป็นเพราะมีสิ่งของไปติดตรงคันเร่ง เช่น รองเท้า หรือ ขวดน้ำ กระป๋องต่างๆที่อาจกลิ้งไปมาที่พื้นรถ จึงควรตรวจสอบให้ดีก่อนขับรถทุกครั้งเพราะหากเกิดในนาที ฉุ ก เ ฉิ นอาจไม่สามารถก้มลงไปเอาออ กได้ทันการณ์

และหากเกิดอาการคันเร่งค้างจากสาเหตุใดก็ต าม นี่คือสิ่งที่เราควรทำเพื่อป้องกันอุ บั ติ เ ห ตุ

1 เมื่อคันเร่งค้าง สิ่งที่ควรทำคือ ชะลอความเร็วของรถลงด้วยการค่อยๆเหยียบเบรคซ้ำๆเบาๆ อ ย่ าเหยียบจนเบรคจมเพราะจะทำให้เกิด อั นต ร า ยยิ่งเกว่าเดิม

2 ตั้งสติให้ดี มีหล ายคนที่ตกใจแล้วพลาดไปเหยียบคันเร่งโดยที่ว่าเป็นเบรค ทำให้รถพุ่งไปข้างหน้า อ ย่ า งไม่สามารถควบคุมได้ หากอยู่บนท้องถนนก็อาจทำให้พุ่งไปชนรถคันอื่น และยิ่ง อั น ต ร า ยมากหากเกิดขึ้นบนอาคารจอ ดรถสูงๆ ซึ่งอาจทำให้รถพุ่งตกลงมาได้ ซึ่งเคยมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นแล้วไม่น้อย

3 เมื่อรู้สึกว่าคันเร่งค้าง อ ย่ า ดับเครื่อง เด็ดข า ด เพราะการดับเครื่องจะเป็นการปล่อยให้รถข า ดการควบคุมและอาจทำให้เกิดการพลิกคว่ำได้

4 เมื่อชะลอความเร็วลงได้ให้นำรถเข้าข้างทาง ( หากทำได้ ) แล้วติดต่อให้ช่างหรือมืออาชีพมารับรถไปจัดการแก้ไขซ่อมแซมต่อไป

สาเหตุที่ทำให้คันเร่งค้าง

1 เกิดอาการคันเร่งจมเพราะเบรคแข็งเกิน

2 มีสิ่งของเข้าไปติดใต้คันเร่ง ทำให้ไม่สามารถถอนคันเร่ง หรือเหยียบเบรคได้

3 การใส่รองเท้าส้นสูงขับรถ อาจทำให้ส้นรองเท้าติดกับคันเร่งทำให้ไม่สามารถขยับหรือถอนคันเร่งได้ การใส่รองเท้าส้นสูงหรือ การถอ ดรองเท้าขับรถนั้น เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะอาจทำให้เ กิ ด อุ บั ติเหตุได้

ทั้งนี้ การมีสติในการใช้รถใช้ถนนเป็นสิ่งที่ทุกคนที่ขับรถทุกวันควรจะมี ทุกครั้งก่อนสต าร์ทรถขอให้ตั้งใจและโฟกัสกับการขับรถให้ดี ไม่ทำอ ย่ า งอื่นขณะขับรถ ไม่ว่าจะเป็นการคุยโทรศัพท์หรือเล่นโซเชียล เพราะเพียงเสี้ยวนาทีที่เราหันความสนใจออ กจากพวงมาลัย ก็อาจเ กิด อุ บั ติ เ ห ตุได้เสมอ

ที่มา krustory