ข้อคิดคนสู้ชีวิต บางทีก็พักบ้างก็ได้ จังหวะชีวิตมีขึ้น มีลง

วันนี้เราจะพาทุกคนไปเรียนรู้การสู้ชีวิตของคนเคยล้ม กับบทความ ข้อคิดคนสู้ชีวิต บางทีก็พักบ้างก็ได้ จังหวะชีวิตมีขึ้น มีลง ไปดูกันว่าทำไมเราถึงไม่ควรท้อ กับจังหวะชีวิต

บางคนเรียน จบตอนอายุ 22 ปี..แต่ต้องรออีก 2 ปีถึงจะหางานทำได้ ขณะที่บางคนเรียนไม่จบ แต่สร้างเส้นทางชีวิต เป็นนายตัวเอง เป็นนักธุรกิจที่ยอ ดเยี่ยมประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุ 20 แต่ต้องมาประสบอุ บั ติ เหตุจ บ ชี วิ ตลงในอายุ เพียงแค่ 25 ปี บางคนท้องก่อนแต่ง..ขณะที่บางคนแต่งงานแล้ว แต่มีลูกไม่ได้ ดาราดังบางคน วางมือ จากวงการบันเทิงต อนอายุ 35 ปี

ขณะที่ดาราบางคนแจ้ง เกิดในวัย 5 0ปี บางครั้งเราก็ได้เหนว่า…ผู้คนรอบตัว เราหล า ยๆคน บางคนก็โดดเด่นขึ้น ก่อนหน้าเราบางคน ก็ประสบความสำเร็จทีหลัง เราแต่ทุกคนกำลังวิ่ง ในเส้นทางของตัวเอง แข่งกับเวลาของตัวเอง

อย่ าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใคร จนเราหมดกำลังใจ และอย่ าได้ประเมินใคร ต่ำเกินไป หรือเผลอไป ดูถูกใคร…เขาอาจกำลังทำงาน อย่ างหนัก ในเส้นทางของเขา และเราก็ควรทำแบบนั้น เช่นกันตั้งใจในเส้นทางของเราชีวิต ของแต่ละคน มีช่วงเวลาที่จะสำเร็จแตกต่างกัน เพียงแค่ต้องรอ คอยจังหวะเวลา

ที่จะแสดงผลออ กมาเท่านั้น เปรียบเหมือนต้นไม้ น้อยใหญ่ทั้งหล า ย บางคนเปรียบเหมือนถั่วเขียว ปลูกเดี๋ยวเดีย วโตเป็นถั่วงอ กเก็บเกี่ยว ผลลัพธ์ได้ไวเก็บข า ยได้ เร็วแต่ ก็คงอยู่ได้ไม่นาน บางคนเปรียบเหมือน มะม่วง อาจใช้เวลานานหล า ยปี เพื่อเติมโต และบ่มเพาะความสำเร็จ แต่เมื่อออ กดอ กออ กผมแล้ว ยั่งยืนและย าวนานกว่า

จำไว้…ไม่มีหรอ กคำว่า ล้มเหลว มีแต่ยอมแพ้แล้ วล้มเลิกไปก่อน จงอย่ าเปรียบเทียบความล้มเหลว ของเรากับ ความสำเร็จของใคร แค่บางจังหวะ ในชีวิตอย่ าคิดว่า จะเป็นแบบนี้ ตลอ ดไปทุกความสำเร็จ ของทุกคน…มีช่วงเวลา ที่เหมาะสม ของมันเสมอ ผมไม่กล้าพักเพราะผมไม่มีเงินเก็บ ผมไม่กล้าพูดว่าเหนื่อย เพราะผมยังไม่ ประสบความสำเร็จ

ผมไม่กล้าขี้เกียจเพราะคนที่เก่งกว่าผมเขายังพย าย ามเลย ผมสามารถเลือ กที่จะขี้เกียจ ก็ได้แต่ผมจะไม่ทำ เพราะต่อให้ผมเลือ ก ที่จะสบายและขี้เกียจ ทำงานในวันนี้ แต่..ในวันข้างหน้า ผมก็ต้องมาลำบาก ทำงานอยู่ดี ถ้ายังไงก็ต้อง ทำอยู่แล้วก็ทำมันให้สำเร็จ ตั้งแต่วันนี้เลยอ ย่ าทำต ามอำเภอใจ ต้องรู้จักที่จะจริงจัง เพราะชีวิต ยิ่งพย าย ามจะยิ่งโชคดี

ในโลกใบนี้ไม่มีการทำงานประเภทใด ที่ไม่ลำบากไม่มีที่ใด ที่ปราศจากความวุ่นวายข องบุคคล ดังนั้น…ความเข้มแข็ง คือหนทางเดียวที่ผมเลือ ก คุณจะไม่อิจฉารายได้ หรือเ งินเดือนของคนอื่นเลย หากคุณรู้ว่าเขาฝึกฝนอย่ างหนักทุกวัน และลำบาก แทบทุกคืนกว่าที่จะได้มา อยู่ในจุดนี้ และมีมากขนาดนี้ได้

ที่มา H e y S u c c e s s, k a p o o k 9 9 9