ข้อ ดีของการเป็นโสด อยู่คนเดียวใช้ชีวิตสบายๆ

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้การใช้ชีวิตโสดให้มีความสุขที่สุด กับบทความ ข้อ ดีของการเป็นโสด อยู่คนเดียวใช้ชีวิตสบายๆ ไปดูกันว่าทำไมการใช้ชีวิตโสดถึงมีแต่ความสุขเดินเข้ามาในชีวิต

หล าย คนกลัวการอยู่คนเดียว เพราะคิดว่ามันคือความโดดเดี่ยวแต่หากมองให้ดีแล้ว การได้อยู่คนเดียว คือโอ กาสที่ดีที่สุด ที่เราจะได้พูดคุยทำความรู้จักกับตัวเองให้มากขึ้น ให้ดีขึ้น ทุกวันนี้ เราอยู่ในโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร เราได้รับข้อมูลมากมาย จนดูเหมือนว่าเราจะรู้ทุกเรื่อง แต่มันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าเรารู้ทุกเรื่อง ยกเว้นแต่เรื่องของตัวเอง จงใช้โอ กาส จงหาโอ กาส ที่ได้อยู่คนเดียว มาทำความรู้จักตัวเอง

จริงอยู่ที่การอยู่คนเดียว อาจจะรู้สึกเหงาในบางครั้ง แต่หากเรารู้จักหากิจก รรมให้ตัวเอง ก็จะช่วยบรรเทาความเหงาให้ลดน้อยลงถ้าเรามีงานอ ดิเรกที่อย ากทำ แต่ไม่ได้ทำสักที ตอนนี้ แหละคือโอ กาสดี ที่จะได้ลงมือทำการได้อยู่คนเดียว จะทำให้เรามีความแข็งแกร่ง กล้าคิดและตัดสินใจได้ด้วยตัวเองไม่ต้องมาคอยถาม รอ การตัดสินใจของคนอื่น

จะไปไหนก็ได้ อิส ร ะ เสรี ไม่มีห่วง ไม่มีภาระมากมายนักในทางพุทธศาสนา การที่เราไม่มีครอบครัว เหมือนว่าเราได้ตัดเ วรตัดกร รมไปแล้วช าติหนึ่ง เพราะไม่ต้องสร้างห นี้เ วร ห นี้ก รรม กับลูก สามี ภรรย า อีกในช าตินี้ ทุกอย่ างมีข้อ ดีในตัวเองเสมอ มองหาข้อ ดีของสิ่งที่เราเป็นอยู่ มีความสุขกับสิ่งตรงหน้า

ถ้าเรามีครอบครัว ก็มีความสุขแบบหนึ่ง อยู่คนเดียว ก็เป็นสุขไปอีกแบบหนึ่ง ยิ้มรับกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ รักตัวเอง หวังดีกับตัวเอง มีความสุขกับตัวเอง ไม่ต้องไปคาดหวังให้คนอื่น ม า ทำ ให้เรามีความสุข

ที่มา 108resources