ข้ อคิดของ 2 ครอบครัวที่เลี้ยงลูกรักแต่สบาย

สำหรับพ่อแม่ทุกคน มีวิ ธีเลี้ยงลูก ดูแลลูกที่แตกต่างกันออ กไป แต่พ่อแม่ทุกคนก็อย ากจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกๆ แต่พ่อแม่หล า ยคนอาจจะนึกไม่ถึงว่าบางอ ย่ างที่เราทำให้กับลูกนั้นกำลังทำร้ า ยลูกอยู่ ฉนั้นเราลองมาดูข้ อคิด 2 เรื่องที่เรานำมาฝากกัน ว่าแตกต่างกันอ ย่ างไร

เราเลี้ยงลูกให้สบายเกินไป ได้อะไรมาง่ายเกินไป จนลูกไม่เห็นคุณค่า ไม่รู้จักพย าย าม ไม่มีความอ ดทน เมื่อโตขึ้น ก็อ ดทนไม่เป็น ยอมแพ้อะไรง่ายๆ สุดท้ายกลับมาเป็นภาระให้พ่อแม่ต้องดูแล จัดการให้ทุกเรื่อง เราไม่สร้างวินัยให้ลูก ปล่อยให้ทำอะไรต ามใจตัวเอง

เราไม่สร้างวินัยให้ลูก ปล่อยให้ทำอะไรต ามใจตัวเอง ส่งผลให้ลูกงอแง อย ากได้อะไรต้องได้ ไม่รู้จักรอ แพ้ไม่ได้ ยอมไม่เป็น เมื่อโตขึ้น ลูกจะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อ ย่ างไร สังคมจริงๆ ลูกเราก็คนธรรมดาคนหนึ่ง ไม่ใช่ลูกเทวดาที่แตะต้องไม่ได้ ทุกคนต้องยอม ต้องทำต ามความต้องการเหมือนที่พ่อแม่คอยทำให้

ซึ่งการสอนลูก ในยุคสมัยนี้ หล า ยคนก็ให้ลูกอยู่อย่ างสุขสบาย เป็นเหมือนดั่งไข่ในหินเลย เพราะว่ากลัวลูกจะลำบากกลัวลูกจะได้รับอั น ต ร า ย อย ากให้ลองดู 2 เรื่องจริงที่พ่อแม่ยุคนี้ จะช่วยให้ข้ อคิดอะไรหล า ยอย่ างเลยเพราะการเลี้ยงลูกให้อยู่สบายเกินไป มันอาจจะเป็นผลร้ า ยต่อตัวลูกก็ได้ มีเรื่องของ 2 ครอบครัวให้ดูเปรียบเทียบกัน

ครอบครัวที่ 1 พ่อแม่เป็นห นี้เกือบ 20 ล้าน

ครอบครัวนี้พ่อทำงานหนักเพื่อจะได้พาครอบครัวอยู่ได้ และหาเ งิ นปลดห นี้ในส่วนลูกชายนั้น กำลังเข้าเรียน มหาลัย พอตกบ่ายก็เข้าห้องเล่นเกม กินข้าว เที่ยวกับเพื่อนพ่อแม่เองก็เเก่ลงไปทุกวัน

ส่งของให้ลูกค้าไม่ทัน เลยโทรบอ กให้ลูกชาย มาช่วยพ่อแต่ลูกกลับตอบพ่อเขาว่า ทำไมป๊าไม่รับสมัครคนงาน แล้วเขาก็ตัดสายไป และนั่งเล่นเกมต่ออย่ างสบายใจ โดยไม่ได้ใส่ใจเลยว่าพ่อจะทำงานหนักแค่ไหน และแล้ววันหนึ่งพ่อก็จากไปโดยยังทิ้ง

ภาระห นี้เอาไว้ให้แล้วแม่ ก็นำเขาไปฝากกับญาติ ส่วนแม่ก็ละทางโลกไปบวชชีตอนนี้ เขาไม่เหลืออะไรแล้วบ้ านหลังใหญ่ที่เคยอยู่ ก็ไม่มีเพราะธนาคารยึดหมดแล้วรถที่มีอยู่

อะไรขายได้ก็ขายเพื่อ เป็นค่าเทอม แต่สุดท้ายก็ไม่มีเ งิ นเรียนจนต้องลาออ กจากมหาลัยกลางคัน เขาเลยต้องหันไปขอความช่วยเหลือเพื่อนๆ เพื่อนก็ห า ยหน้าหมด เลยไปทำงานที่ร้านเกม ที่ไปเล่นประจำเป็นคนเฝ้าร้าน เก ม

ครอบครัวที่ 2 อยู่บ้ านห้องเเถวธรรมดา

เป็นบ้ านที่อยู่ระแวกเดียวกันกับครอบครัวแรกที่ร ว ยหล า ยร้อยล้าน ซึ่งทำการค้าขายด้วยตัวเอง โดยการตื่นเช้าทุกวัน ขยันช่วยพ่อแม่หาเ งิ น แล้วก็ไปเรียนเพื่อหาความรู้ในช่วงบ่ายว่าง

จากการเรียนก็มาช่วยงานยกของที่บ้ าน ช่วยงานก ร ร มกรตอนค่ำก็ปิดร้าน ดึกหน่อยก็เตรียม การบ้ าน อ่ า นเขียว คนที่บ้ าน มีปัญหา ป่ ว ย ไ ข้ ไม่สบายเขาจะลาอาจารย์กลับมาดูแลตลอ ด

ในตอนนี้เขาก็มีงาน มีเ งิ นหล า ยร้อยล้านและที่ร่ำร ว ยได้ก็เพราะความสามารถของเขาเอง เรียนจบมาก็ทำงานดูแลครอบครัว และอยู่อย่ างมีความสุข ในบั้นปล า ยชีวิตก็ไม่ย ากลำบากอะไร

แล้วคุณอย ากจะให้อนาคตลูกเป็นแบบไหน การอบรมเลี้ยงดูก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆการรักลูกนั้น มันดี แต่ก็ควรจะฝึกฝนเขาไปในตัวด้วย เพื่อให้มีทักษะในการใช้ชีวิตจริงในสังคมได้และเติบโตมาเป็นคน ดีของสังคมและสามารถเอาตัวรอ ดได้ในทุกสถานการณ์

ที่มา sabuyjaijung    BasicSkill TH    verrysmilejung