ข้ อคิดคนชอบโพส 5 เรื่องราวที่ไม่ควรโ พ ส ต์ลงโซเ ชี ย ล

การเล่นโซเ ชี ย ลนั้น มีทั้งผลดีและผลเ สี ย ถ้าหากเราเล่นให้ถูกทางก็สามารถนำพาให้เราสู่ความร่ำร ว ยได้ แต่วันนี้เราจะมาบอ กถึงการโ พ ส ต์เรื่องต่างๆ

ในชีวิตลงโซเ ชี ย ล เพราะบางเรื่องที่เราโพสลงไปนั้นอาจส่งผลไม่ดีต่อตัวเราได้ คนชอบโพสควรดูไว้เลยนะ เดี่ยวจะหาว่าไม่บอ ก จะเป็นยังไงไปดูกัน

เดี๋ยวนี้ ใคร ๆ ก็ใช้โซเ ชี ย ล ในการติดต่อสื่อส า ร และอัพเดท ข่ า วส า รของเหล่าเพื่อนฝูงซึ่งเป็นการติดต่อ ที่สะดวกสบาย มากสำหรับชีวิต

ในยุคปัจจุบันแต่เพราะความง่ายนี้เองอาจทำให้หล า ย ๆ คนไม่ได้ฉุกคิดว่า สิ่งที่โ พ ส ต์ออ กไป

ให้สาธารณะได้รับรู้ อาจเป็นผลเ สี ย ภายหลังวันนี้จึงขอแนะนำ 5 เรื่องราวที่ไม่ควรโ พ ส ต์ ลงในโซเ ชี ย ลมา เป็นข้ อคิดสะกิดใจ ให้แก่ ผู้อ่ า นทุกท่านค่ะ

1. โ พ ส ต์รูปโชว์ ท รั พ ย์สิน มีค่าต่างๆ

การโ พ ส ต์รูปของมีค่าเช่นท รั พ ย์สินเ งิ นทองต่า ง ๆไม่ใช่เรื่องผิ ดแต่อาจนำภั ยอันตร า ยมาสู่ตัวได้เพราะสมัยนี้มิจฉาชีพที่คอยหาเหยื่อต ามโลกออ นไล น์มีไม่น้อยอย่ างที่ปรากฏเป็นข่ า วมาหล า ยๆคดี

2. โ พ ส ต์รูปวาบหวิว

การโ พ ส ต์รูปวาบหวิว เกินพอ ดี ของตัวเองลงในโซเ ชี ย ลไม่ใช่เรื่องดี อย่ างแน่นอนค่ะเพราะนอ กจากจะทำให้ภาพลักษณ์ ของคุณดูแย่ ในสายต าคนอื่น

เ สี่ ย งที่เจ้านายจะมาเห็นแล้วยังเป็น อั น ต ร า ย ต่อตัว ของคุณเองถ้าเกิดมี โ ร ค จิต ที่จ้องจะติดต าม คุณอย่ างจริง ๆ จัง ๆและพย าย าม หาข้ อมูลส่วนตัว ของคุณภั ย อั น ตร า ย ต่าง ๆ ย่อมต ามมาอย่ าง แน่นอนทั้งนี้รูปที่คุณโ พ ส ต์ในวันนี้ มันอาจจะถูกเเ ช ร์ ออ กไป ในวงกว้างและคุณอาจจะรู้สึกเ สี ยใจ ในภายหลัง แต่ไม่สามารถลบ มันได้หมดนั่นเอง

3. โ พ ส ต์ด่ าคนอื่น

การโ พ ส ต์ด่ า หรือพาดพิงใคร ในแง่ลบ ลงในโลกโซเ ชี ย ลไม่ใช่เรื่องที่ควรทำอย่ างยิ่งเพราะหากคนที่ถูกพาดพิงมาเห็นเข้าย่อมเกิดปัญหา ผิ ดใจกันไม่จบ ไม่สิ้น

ทั้งนี้ ยังทำให้คนอื่นๆที่อยู่ในโลกออนไล น์ มองเราในแง่ลบซ้ำยังเป็นประวัติการโ พ ส ต์ที่ไม่ดีซึ่งเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานอาจมาเห็นในภายหลัง ถึงแม้คุณจะลบทิ้งไปก็อาจมีคนอื่นๆแคปไว้ได้ทันและนำมาเล่นงาน คุณภายหลังได้ อย่ าเ สี่ ย งจะดีกว่าค่ะ

4. ข้ อความสนทนาส่วนตัว

การแคปข้ อความที่คุยกันในกล่องข้ อความส่วนตัวมาโ พ ส ต์ให้ที่สาธารณะรับรู้เป็นการไม่ให้เกียรติคนที่กำลังคุยด้วยเป็นอย่ างยิ่งเหมือนเป็นการเอาความลับมาเปิดเผยในที่สาธารณะเพราะบางทีคนที่คุย ด้วยอาจไม่ได้อย ากเปิดเผยเรื่องราวที่คุยกันให้คนอื่นรู้

เว้นแต่เขาจะอนุญาตให้โ พ ส ต์ได้ เรื่องบางเรื่องที่เราไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องใหญ่กลับสร้างผลเ สี ยได้อย่ างไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมคะดังนั้นต่อให้เป็นโลกจำลองแบบโลกโซเ ชี ย ลเราก็ควรให้เกียรติกันเหมือนโลกความเป็นจริงค่ะตั้งสติก่อนพิมพ์นะคะ

5. บอ กเลิกแฟนให้คนอื่นรับรู้

การโ พ ส ต์ประโยคเลิกกันเถอะ หน้าไทม์ไลน์ของคนที่กำลังจะเป็นอ ดีตคนรักหรือ การโ พ ส ต์ ด่ าเ สี ยๆห า ยๆ ก่อนบอ กเลิกเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่ างยิ่งเพราะเป็นการไม่ ให้เกียรติ อีกฝ่ายอย่ างรุนแรงเลยค่ะเพราะเหมือนเป็นการประจานเรื่องส่วนตัวให้คนอื่นๆในโลกโซเ ชี ย ลได้รับรู้ด้วย

ที่มา  yimlamun