ข้ อคิดถึงพ่อแม่ จงสอนลูกให้จับปลาไม่ใช่จับปลาให้ลูก

แน่นอนว่าพ่อแม่ในแต่ละสมัยเลี้ยงลูกแตกต่างกัน พ่อแม่ในสมัยนี้ส่วนใหญ่จะกลัวลูกลำบาก คอยหาให้ลูกทุกอ ย่ าง แต่รู้หรือไม่ว่ามันเป็นการเลี้ยงลูกแบบพ่อแม่รังแกฉัน แม้จะมองดูว่าดีที่มีคนคอยหาให้ แต่ในย ามลูกโตขึ้นนั้นจะเป็นอ ย่ างไร ฉนั้นวันนี้เราจึงอย ากฝากข้ อคิดดีๆต่อไปนี้ถึงพ่อแม่ถ้าอย ากให้ลูกได้ดี

ให้ปลาลูกหนึ่งตัว มีกินแค่หนึ่งวัน สอนลูกจับปลา หากินได้ตลอ ดไป จงอ ย่ าให้ปลาแก่เขาควรจะให้เบ็ดตกปลาเขาไป แล้วสอนวิธีการหาปลาให้แก่เขา เพื่อให้เขารู้จักการเอาตัวรอ ดในสังคม และรู้จักการหากินด้วยตัวของเขาเอง

มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งว่า วัยรุ่นคนหนึ่ง ขอเงิ นแม่ไปเที่ยว แม่บอ กว่า ลูกรู้ไหม ว่าสมัยแม่อายุเท่าลูก ไม่เคยเที่ยวที่ไหน ต้องทำงานทุกอ ย่ าง

พับถุงกระดาษขา ย ตัดใบตอง ขนไปส่งข ายในตลาด แต่ละบาท แต่ละสต างค์ ต้องอาบเหงื่อ ต่างน้ำ

ลูกนั่งฟังแม่เงียบๆลูกต้องรู้จักความลำบาก ไม่งั้นอีกหน่อย เกิดไม่มีแม่ แล้วจะทำยังไง ซักผ้าเองยังไม่ได้ ขึ้นรถเมล์ก็ไม่เป็น ใช้เงิ นอ ย่ างนี้

จะเอาตัวรอ ดได้ยังไง เมื่อแม่เทศน์จบ ก็ควักเงิ นยื่นให้ลูก นี่ไม่ใช่เรื่องแต่ง พ่อแม่จำนวน มาก ทำอ ย่ างนี้ เมื่อลูกขอเงิ นไปเที่ยว

จะพร่ำบ่นลูก และเล่าเรื่อง เมื่อตนเผชิญความลำบากในสมัยก่อน เล่าย้อนไปถึงชีวิตลำบากของตน ในวัยเท่ากัน แล้วปิดท้าย ด้วยการให้เงิ นลูกไป คนหาเช้ากินค่ำ สมัยก่อนไม่มีคำว่ามรดก ในพจนานุกรมชีวิต ทุกอ ย่ างในชีวิต ต้องหามาเอง

ทว่าคนรุ่นนี้ เมื่อลืมต าอ้าปากได้และเป็นพ่อแม่ มักจะทำให้ลูกเ สี ยคน โดยไม่ตั้งใจ พ่อแม่จำนวน มาก เก็บเ งินเก็บทองไว้

โดยไม่ยอมใช้ บอ กว่าเก็บไว้ให้ลูก เหตุผลอาจเพราะ พ่อแม่ไม่อย ากให้ลูก ผ่านความลำบากเหมือนตัวเอง การเตรียมทุกอ ย่ าง ให้ลูกเหมือนสะท้อน

สิ่งที่ตัวเองอย ากได้ ในวัยเ ด็ ก แต่มันกลับสร้างนิสัย ไม่สู้งานหนักให้ลูกไปโดยปริย าย ไม่มีเ งิน เป็นปัญหา มีเงิ นก็เป็นปัญหา บางครั้ง

และบ่อยครั้งการมีเ งิน มาก อาจทำให้เลี้ยงลูกย ากขึ้น เงิ นก็เหมือนไขมันในร่างกาย น้อยไปก็ไม่ดี มากไปก็อั นต ร า ย

ในสังคมบูชาคนร ว ย และการร ว ยทางลัด การอบรมสั่งสอนลูก เดี๋ยวนี้ย ากขึ้นเรื่อยๆ เพราะสิ่งเร้ารอบตัว ทางเดียวที่จะให้ลูกโตขึ้น

แล้วยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้ คือต้องสอนเรื่อง วินัยการใช้เงิ น และความอ ดทน การรู้จักใช้ชีวิต และรับผิ ดชอบตัวเอง อ ย่ าสร้างปัญหาแก่สังคม

ไม่พอ กพูนด้วยไขมัน แห่งวัตถุนิยมมากเกินไป พ่อแม่ต้องมองภาพกว้าง และมองให้ออ กว่า หากให้มากเกินไป จะทำให้ลูกไม่รู้จักหามาด้วยตัวเองหรือไม่ ทำอะไรไม่เป็นเลยหรือเปล่า กล า ยเป็นรอแต่แบมือ ขออ ย่ างเดียว ความรักย่อมเป็นเรื่องดี

แต่ต้องรักให้ถูกวิธีด้วย คนร ว ยที่ฉลาดรู้ว่า การได้เงิ น เป็นเรื่องง่าย กว่าการใช้เงิ น และคนที่ไม่รู้จักหาเ งิน มักใช้จ่ายเงิ นฟุ่มเฟือย คนที่ร ว ยจากสมบัติที่ได้มาง่ายๆจากมรดก อาจจะข า ดความรู้สึกดีๆ ของการสร้างตัวด้วยตัวเอง ข า ดความภาคภูมิใจ ของการหามาได้

และทักษะการแก้ปัญหาชีวิต มีตัวอ ย่ างจริงไม่น้อยที่ คนร ว ยแบ่งสมบัติ ครึ่งหนึ่ง ให้องค์กรการกุศล และที่เหลือให้ลูกหลาน เพื่อให้ลูกๆเรียนรู้ ที่จะยืนด้วยตัวเอง และสร้างมันขึ้น มาใหม่ มหาเ ศ ร ษ ฐีลำดับต้นๆของโลก อ ย่ างวอร์เรนบัฟเฟตต์ บอ กว่าลูกๆของเขา จะต้องแผ้ว ถางทางของพวกเขาเอง

แน่นอนลูกๆของเขาก็รู้ว่า เขารอช่วยทุกอ ย่ าง แต่ก็ต้องลงแรงทำงานการ ให้เ งินทองแก่ลูกหลาน ด้วยจำนวนที่มากพอสบายทั้งชีวิต เพียงเพราะพวกเขาเกิดมา ในครอบครัวที่ร่ำร ว ยเป็นเรื่องอั นต ร า ย

เพราะการให้ อาจทำร้ ายลูกๆทางอ้อม บัฟเฟตต์จึงให้มรดกแก่ลูกหลาน มากพอ ที่พวกเขารู้สึกว่าสามารถทำอะไรก็ได้ แต่ไม่มากพอ ที่พวกเขาไม่ต้องทำอะไรเลย เราต้องสอนค่านิยม ชื่นชมบุคคล ที่สร้างตนเอง จากศูนย์หาเงิ นอ ย่ างสุจริต รู้คุณค่าของการทำงาน

การสร้างตัว สิ่งที่ควรให้ลูกๆมากกว่าเงิ น ก็คือความเอาใจใส่ รับรู้กิจก รรมที่ลูกทำ เป็นเพื่อนกับลูก นี่อาจเป็นสิ่งที่มีค่า กว่าการให้เงิ นอ ย่ างเดียว ต ามสุภาษิตที่ว่า สอนลูกจับปลาไม่ใช่จับปลาให้ลูก

ที่มา  yakrookaset