ข้ อคิดที่อย าก ฝากถึงคนทำงานที่กำลังท้อ เหนื่อยจนอย ากลาออ ก

การที่เรามีงานทำคือสิ่งที่ดี เพราะงานคือตัวที่นำพาเ งิ น มาให้เรา ได้มีเ งิ นซื้อ กิน ส่งเ สี ยลูกเรียน ซื้อของที่อย ากได้ แต่หล า ยคนที่ทำงาน มานาน กลับเริ่มที่จะเหนื่อย เริ่มท้อ เบื่อ จนแทบไม่อย ากทำงานต่อแล้ว

การทำงานก็ต้องเหนื่ อยบ้างเป็นเรื่องธรรมดา เพราะคนที่นั่งเฉยๆก็ยังบ่นเหนื่อยได้ หากวันนี้คุณเหนื่อยจนอย ากลาออ กจากงานหรือีความคิดที่จะลาออ ก โปรดอ ย่ าเพิ่งรีบตัดสินใจหากยังไม่ได้ลองอ่ า น ข้ อความเหล่านี้ก่อน

1. บริษัทจ้างคุณเพราะให้มาช่วยแก้ปัญหา ถ้าไม่มีปัญหาจะจ้างคุณมาทำไม

บริษัทไม่จ้างคุณมานั่งว่างๆ แน่นอน เขาจ้างคุณมาแก้ไขปัญหา งานเบา สบายๆ เ งิ นเดือนก็น้อยต าม แรงผลักดันในการทำงานของพนักงานคือ ผู้บริหารคนที่ไม่กระตือรือร้นก็คือคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราว การเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องของความสามารถและสติปัญญา

2. เมื่อเจอปัญหาก็เอาแต่อ้างว่าคนอื่น อ้างโน่นอ้างนี่ แล้วแบบนี้จะก้าวหน้าได้ยังไง

คนที่ไม่มีความรับผิ ดชอบ มักจะไม่ชอบแก้ไขปัญหา ยิ่งแก้ปัญหาได้ดีเท่าไหร่ รายได้ของคุณก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ไม่ว่าทำงานที่ไหนก็ต้องเจอ กับปัญหาแบบนี้ ทั้งนั้นคุณอาจย้ายที่ทำงานได้ แต่เมื่อไปที่ใหม่ก็อาจเจอปัญหาในที่ใหม่อีกนั่นแหละ เจอปัญหาไม่น่ากลั วเท่ากับไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหานั้นยังไง

3. คุณทำคุณก็ได้เอง หากคุณเก่งและขยันทำงานจริง

เกียรติยศ ชื่อเสี ยง และ เ งิ นทองจะไหลมาเทมาเองคุณเองก็ต้องมีความรับผิ ดชอบและเสี ยส ล ะ เพื่องานด้วยชื่อเสี ยงเ งิ นทองที่ได้มาจากการทำงาน มาพร้อมกับความรับผิ ดชอบที่ยิ่งใหญ่ต่อสู้กับงานและใช้ชีวิตให้เต็มที่

ผู้ที่แข็งแกร่งคือ ผู้ที่ยิ้มให้กับความทุ กข์ ผู้ที่มีความสุขคือผู้ที่หัวเราะให้กับอุปสร รค เราจะแข็งแกร่งขึ้น เมื่อเจออุปสรรคที่เราไม่เคยเจอ แล้วเราสามารถที่จะทนและฝ่ า ฟั น ผ่าน มัน มาได้

4. คุณทำงานไปเพื่อใคร ก็เพื่อตัวคุณเองไม่ใช่หรอ

ไม่ว่าจะไปทำงานที่ไหน คุณก็ทำงานเพื่อหาเ งิ น เลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองและครอบครัว ไม่ทำก็ไม่มีกินไม่ทำก็อ ด ไหนๆ ก็ต้องทำแล้ว เพราะฉะนั้น อ ย่ าให้เหนื่ อยฟรี เรียนรู้งานสิ ฝึกฝนทักษะการขายเข้าสิ ทักษะความรู้พวกนี้นี่แหละที่จะมีประโยชน์กับคุณ ในอนาคตและไม่มีใครแย่ งมันไปได้

5. ถ้าคุณไม่พอใจบริษัทที่ทำอยู่ คุณจะทำไปทำไม

ไม่ต้องมาทำให้ที่นี่ คุณจะเลือ กทำงานในบริษัทที่ไม่ดีเหรอ ถ้าคุณบอ กว่าบริษัทที่ทำอยู่ไม่ดี แสดงว่าคุณไม่เหมาะกับบริษัท หรือ บริษัทไม่เหมาะกับคุณ ทางใดทางหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนบริษัท ทุกคนล้วน มีความเห็นแ ก่ตัว ถ้าวัดกันว่าใครเห็นแก่ตัวมากหรือน้อย คนที่เห็นแ ก่ตัวน้อยมักจะประสบความสำเร็จ

ที่มา  sabaisabuy