ข้ อคิดเมื่อเจอปัญหาห นี้สินรุ มเร้า รับมืออ ย่ างไรให้ก้าวผ่านไปได้

หล า ยครอบครัวต้องเผชิญกับปัญหาห นี้สินพอ กพูน เพราะร า ยได้ที่เข้ามาสวนทางกับร า ยจ่ายจนเริ่ม จ่ายห นี้ไม่ไหว บางคนเมื่อปัญหาห นี้สินรุ มเร้า นำมาสู่การถูกฟ้ อ งร้องดำเนินคดี ถูกยึดท รั พ ย์ ถูกอายัดเ งิ นเดือน และ ที่แย่สุดคือ เลือ กพึ่งพาห นี้นอ กระบบทั้งที่ดอ กเบี้ยสูงมาก สุดท้ายต้องเข้าสู่วงจรห นี้ไม่มีที่สิ้นสุด

ทุกคนล้วน มีภาระ และหน้าที่ที่แตกต่างกันไป รวมถึงภาระเรื่องเ งินๆทองๆก็เช่นกัน หล า ยคนอาจจำเป็น ต้องกู้ห นี้ยืมสิน มาเพื่อใช้จ่าย ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องเ สี ยห า ยอะไรแต่ถ้าถึงคราว ต้องใช้คืน แต่ลูกห นี้กลับมีเ งินไม่พอ

หรือยังไม่พร้อมด้วยเหตุผลใดๆก็แล้วแต่ ย่อมทำให้ลูกห นี้เอง เกิดความเครียด ท้อแท้มืดแปดด้านขึ้น มาได้ มาดูกันว่า มีวิ ธีอะไรบ้างที่จะเตรียมใจเราให้พร้อมรับมือ กับปัญหาห นี้สินได้ โดยไม่เครียด

1.จำไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว

ไม่ว่าปัญหาจะยิ่งใหญ่แค่ไหน มันก็จะเบาลงได้ ถ้ามีคนช่วยแ ชร์อ ย่ าเอาแต่แบกรับ ความกลุ้มใจไว้ เพียงคนเดียว ลองหันไปปรึกษาคนในครอบครัว หรือเพื่อนที่ไว้ใจได้ พวกเขาต้องพร้อมเป็นกำลังใจให้คุณแน่นอน หรือคุณ อาจจะลองเข้ากลุ่มสังคมออนไลน์ กับคนที่ประสบปัญหาห นี้สินเหมือนๆกัน

2.ทำความเข้าใจเหตุผลที่แท้จริง

ลองตอบตัวเองให้ได้ ว่าห นี้ที่มีนั้น เกิดมาจากอะไรกันแน่ เป็นเพราะความจำเป็นจริงๆ หรือเพราะความฟุ่มเฟือยกันแน่ ถ้ามาจากความจำเป็นก็อ ย่ าเ สี ยใจ จำไว้ว่าคุณได้ทำดีที่สุดแล้ว และพร้อมจะรับผิ ดชอบผลของมันอ ย่ าง

3.ยอมรับความจริง

ทุกปัญหาจะแก้ได้ ต้องเริ่มต้นจากการยอมรับให้ได้ก่อนว่า ปัญหานั้นเกิดขึ้นแล้ว ห นี้สินก็เช่นกัน เมื่อมีภาระห นี้สิน ผูกพันซะแล้ว การแสร้งทำเป็นลืมๆไปไม่ใช่ทางออ กที่ดีเลย เพราะถึงแม้จะทำให้สบายใจได้ในวันนี้ แต่ไม่ว่าจะพรุ่งนี้หรือวันไหนๆ ห นี้ก็ยังอยู่ ถ้ายังไม่รู้จักแก้ไขให้ถูกต้อง หันกลับมาเผชิญหน้าความจริงตั้งแต่วันนี้ ดีกว่าปล่อยไว้จนสายเกินแก้

4.ห นี้เป็นแค่อุปส ร ร คเล็กๆในชีวิตเท่านั้น

คนเราเกิดมากว่าจะต า ย ย่อมต้องเจออุปส ร ร คมากมาย เป็นธรรมดาซึ่งถ้าพิจารณาให้ดี จะเห็นว่าห นี้สินที่มีตอนนี้ ก็เป็นแค่ปัญหาจุดเล็กๆจุดหนึ่งในชีวิตคุณเท่านั้น คุณยังโชคดีกว่าอีกหล า ยคนบนโลกนี้เยอะฉะนั้นจะยอมแพ้ง่ายๆไม่ได้นะ

5.ลงมือแก้ปัญหาอ ย่ างเป็นรูปธรรม

มองโลกในแง่ดี แล้วอ ย่ าลืมวางแผนการเงิ นอ ย่ างชาญฉลาด และลงมือจัดการกับห นี้สินอ ย่ างจริงจัง เช่น ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น หาร า ยได้เสริมและเจรจากับเจ้าห นี้เพื่อหาข้ อตกลงที่ลงตัว กับทั้งสองฝ่าย เพียงเท่านี้คำว่าปลอ ดห นี้ก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม

6.คน มีห นี้ไม่ได้แปลว่าเป็นคนล้มเหลว

หล า ยคนรู้สึกท้อแท้ ที่จะรับมือ กับห นี้สินเพราะมองว่าห นี้เกิดจากความไม่เอาไหนของตัวเองซึ่งไม่จริงเสมอไป ทุกคนต่างมีความจำเป็น ของตัวเองในโลกนี้มีคน มากมายที่ต้องพบ กับปัญหาแบบนี้ เช่นเดียวกับคุณ และหล า ยคนก็สามารถผ่านพ้น มาได้สำเร็จ

ที่มา pptvhd36    108resources