ข้ อคิดเ ตื อ นใจ ผ่าน มาครึ่งชีวิต พึ่งรู้จักและเข้าใจชีวิตของตัวเอง

ชีวิตคนเราเรื่องบางเรื่องก็เหมือนๆกันหมด ถ้าเรารู้จักที่จะเรียนรู้ชีวิตตัวเองและคนอื่นให้มากขึ้นเราก็จะรู้ว่าการใช้ชีวิตไม่ได้ต่างกันเลย ฉนั้นวันนี้เรามีบทความที่อย ากให้เพื่อนๆได้อ่ า นกัน อ่ า นจบจะเข้าใจชีวิต และรู้ว่าชีวิตคนเรามันต่างกันแค่ไม่กี่เรื่องหรอ กและเราเองก็มีความสุขในแบบของเราได้เช่นกัน

ตอนเ ด็ กๆ เรียนประถมถึงมัธยม ผมเข้าใจมาตลอ ดว่าคนที่เรียนดี ได้คะแนนสูง ได้อันดับการเรียนที่ดีๆ สอบติดมหาวิทย าลัยดีๆ จบด๊อ ดเตอร์ มีใบปริญญาหล า ยๆใบ คือคนเก่งโตขึ้น มาหน่อยผมเข้าใจว่า คนที่ทำงานได้อ ย่ างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์ขั้นเทพรายได้สูงๆ เป็นคนที่รู้จักของคนทั่วไป หรือในสังคม นั้นคือคนเก่ง มาวันนี้ผมพึ่งเข้าใจว่า ผมคิดผิ ดมาตลอ ด คนเก่งที่แท้จริง คือคนที่ทำงานที่ตัวเองรัก ตัวเองชอบ ได้อ ย่ างยอ ดเยี่ยม

หรืออาชีพอะไรก็ได้ทำได้อ ย่ างมีประสิทธิภาพ และถึงเวลากินก็ได้กิน ถึงเวลานอนก็ได้นอน มีเวลาว่าง ก็บอ กไปเที่ยวดูโลกภายนอ ก เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีเวลาให้กับครอบครัว มีเวลาให้กับคนที่เรารัก และคนที่รักเรา และที่สำคัญมีเวลาให้กับตัวเราเอง

9 ข้ อคิดเ ตื อ นใจไม่ได้เ ตื อ นใครเก็บไว้เ ตื อ นตัวเอง

1.ฝึกเข้าใจกับคำติ-ชม คำติ ก็ให้เฉยๆ คำชมก็ให้ปล่อยวาง ติเพื่อก่อก็เก็บมาพัฒนา ติเพื่อทำล า ยก็อ ย่ าเอามาใส่ใจ

2.หัดมีความสุขกับตัวเองได้แล้ว เพราะไม่มีใคร ที่จะอยู่กับเราไปตลอ ด

3.ฝึกการเป็นผู้ให้ แบบไม่คาดหวัง จะได้กลับเพราะ มันคือ การสร้างคุณค่าของการได้เกิดมา

4.อ ย่ าอิ จ ฉ าใคร เพราะบินสูงแค่ไหน พอถึงเวลาเราก็ร่วงกันทุกคน

5.ฝึกอภั ยและปล่อยวาง กับความเ จ็ บป ว ดไปทีละนิด เพื่อเพิ่มเวลา ความสุขของเราให้มากขึ้น

6.อ ย่ าทำล า ยความหวังใคร เพราะมันอาจเป็นความหวังสุดท้ายที่เขาเหลืออยู่

7.ทุกวันคือ การเปลี่ยนแปลงเสมอ อ ย่ ายึดติดกับอะไรเดิมๆ แม้ผม ขน ฟั นเรา ยังร่วงต ามกาลเวลา จงเข้าใจ และหัดมีความสุขกับปัจจุบันได้แล้ว

8.อ ย่ ากลัวใครไม่รัก แต่จงเริ่มจากการรักตัวเองก่อน เพราะเ ส น่ ห์ของการรู้จัก รักตัวเอง จะกระจายสู่คนรอบข้าง

9.ฝึกการพอใจ ไขว่คว้าแต่พอตัว อะไรเกินกำลัง ก็ปล่อยไป มีแค่ไหนก็พอใจแค่นั้น

ที่มา คิดกลับด้าน    stand-smiling