ข้ อคิด 10 ข้ ออ ย่ าชะล่าใจกับเรื่องเ งิ นๆ ทองๆ ถ้าไม่อย ากลำบาก

เ งิ นทองเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใครออ กใคร การใช้ชีวิตที่ต้องอาศัยเ งิ นทองจึงจำเป็นต้องมีสติ ใช้สติให้มาก มีความรอบคอบ อ ย่ าคิดแค่สั้นๆ เพราะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง วันนี้เราเลยมีข้ อคิดที่อย ากจะฝากให้ทุกคนได้อ่ า นกัน

ทุกอ ย่ าง มีสองด้านเสมอ อ ย่ าชะล่าใจกับเรื่องเ งิ นๆ ทองๆ ถ้าไม่อย ากลำบากเมื่อปัจฉิมวัย ที่คิดว่าวางแผนไว้ดีแล้วมันอาจจะไม่เป็นไปต ามแผน ที่วางไว้โลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอน ถ้าเฉยชาทำตัวเรื่อย เ ปื่ อ ย ชีวิต บั้นปล า ยจะไม่สวยงาม ขนาดบางคนวางแผนไว้อ ย่ างดี

ชีวิตยังพลิกโผไม่เป็นดังคาดคิดพวกที่ชอบขำๆ ทำตัวเรื่อยๆ เ ปื่ อ ยๆ เดี๋ยวจะขำไม่ออ กตอนรีไทร์ได้นะ โดยเฉพาะพวกที่คิดแบบนี้ เพราะช่วงนี้ได้ยินคำพูดคุ้นหูพวกนี้บ่อย เลยอย ากบอ กอีกแง่มุมให้ลองคิดกันค่ะ

1. พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเ สี ยตำลึงทองแต่ถ้าเงียบ ผิ ดจังหวะ ก็อาจพลาดโอกาส ไม่มีใครรู้ว่า มีเราอยู่ในโลกนี้ด้วยไม่มีใครรู้ว่าเราข า ยอะไร พูดบ้างก็ดีค่ะ

2. มีบัตร เ ค ร ดิ ต เยอะ คือมีเครดิตดีไม่จริง อันนี้ไม่ใช่ละ เครดิตดีหมายถึงประวัติความประพฤติเราดี มีห นี้แล้วจ่ายตรง และมีห นี้ไม่ท่วมหัวค่ะ ไม่ได้เกี่ยวกับจำนวนบั ต ร เค รดิ ต ซื้ อ ทุกอ ย่ างด้วยงินสด ต่างหากที่เครดิตดี ไม่ต้องไปยืมเ งิ นใครมาใช้ล่วงหน้า

3.เ งิ น ถ้ายังไม่ต า ย ก็หาใหม่ได้เสมอ ก็จริงแต่ไม่ทั้งหมดนะคะ เพราะแต่ถ้าบังเอิญ ไม่มีแ ร ง ไม่มีใครจ้าง และยังไม่ต า ย ถ้าไม่มี

เ งิ นใช้ สุดท้ายลำบากแน่นอนค่ะ

4. ผ่ อ น 0เปอร์เซน คือข้ อเสนอที่ดีที่สุด ไม่จริงนะ รู้มั้ยว่าในบางครั้ง การเลือ กซื้ อ ด้วยเ งิ นสด เราขอส่วนลดได้ทุกการให้

ผ่ อน มักมีต้นทุนซ่อนอยู่เสมอ อ ย่ าวางใจในกลไกการตลาด ที่เขาบอ กเราไม่หมดค่ะ มีวาระซ่อนเร้นเสมอค่ะ

5.เ งิ นไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุด ใช่ค่ะ แต่ก็พูดย ากว่าเ งิ นไม่สำคัญเลย ตราบใดที่ปัจจัย 4 เรายังต้องใช้เ งิ นซื้ อ จริงมั้ย

โดยเฉพาะชีวิต ในเมืองใหญ่ที่เราต้องซื้ อ ทุกอ ย่ าง แม้กระทั่งน้ำดื่ม สมัยเ ด็ กบ้านอยู่ต่างจังหวัด เรายังกินน้ำฝนกันได้แต่ชีวิตเมืองหลวงไม่มีอะไรฟรีนะคะ

6. เกษียณให้เร็วเข้าไว้คือเป้าหมาย ถ้าอย ากเกษียณไวๆ หมายถึงไม่ต้องทำงานเพราะห่วงเรื่องเ งิ นน่ะเข้าใจ แต่เคยคิดไหมว่าจริงๆ เราเลือ กทำงานที่ชอบและห่วงเรื่องเ งิ นน้อยๆ ตั้งแต่ตอนนี้ได้ หากเราไม่มี L i f e s t y l e

ที่ต้องใช้เ งิ นเยอะๆ หรือไม่เจ็ บ ไ ข้ ได้ ป่ ว ย ตอนสูงวัย อย ากเกษียณไว้ต้องให้เ งิ น ทำงานแบบไข่ทองคำ คือมีร า ยได้สม่ำเสมอ แม่เราจะไม่ทำงานประจำแล้วก็ต าม

7. ต้องมีเ งิ นหล า ยล้านในบั้นปล า ยถึงจะสุขสบายได้ อันนี้เรื่องจริง แต่เราก็มีทางเลือ กหลากหล า ย มีเ งิ นเก็บน่ะส่วนนึงแล้ว สร้างธุรกิจสร้างท รั พ ย์สินที่ก่อให้เกิดร า ย

ได้ไปเรื่อยๆ ก็ช่วยเราได้ การเกษียณ ไม่ได้หมายถึงทุกอ ย่ างจะต้องหยุดเดินเราหยุด แต่เ งิ นของเราต้องไม่หยุดทำงานนะ เพราะเราเองก็ต้องใช้จ่ายเหมือนเดิม

8. ทำอะไรให้ทุ่มหมดหน้าตัก จะได้มีไฟ มีใจ มีแ ร ง ก็จริงอยู่ค่ะ มีทุกอ ย่ างที่ว่ามา และมีความ เ สี่ ย ง ที่จะผิ ดหวังและหมดตัวด้วยโปรด อ ย่ าลืมเตรียมแผนสำรองบ้างไรบ้าง อ ย่ ามองแต่ทางได้ เผื่อใจสำหรับทางเ สี ยไว้บ้างจะได้ไม่ประมาท

9. ชีวิตนี้สั้นนักอย ากทำอะไร ให้รีบทำ ก็จริงค่ะ และเราควรคิดแบบนี้กับเรื่องการสร้างงาน สร้างฐานะด้วยก็ดีอ ย่ าคิดแบบนี้ กับแค่เรื่องใช้ชีวิตใช้เ งิ น เผื่อบังเอิญชีวิตเกิดย าวขึ้น มาค่ะ เ งิ นหมดก่อนละก็เศร้าแน่ๆ ค่ะ

10. คนคิดเรื่องเ งิ นเสมอคือ คนเห็นแก่เ งิ นเห็นแก่ตัว โอ้ว ไม่จริงค่ะพวกเราเห็นแก่ตัว คือเราต้องรอ ดก่อนคือเอาตัวให้รอ ด ไม่เป็นภาระให้ใครไงเพราะถ้าคนไม่คิดเรื่องเ งิ นเลยคือ คนไม่วางแผนชีวิตแล้วต้องพึ่งคนอื่น ในภายภาคหน้า นั้นไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องค่ะ

ที่มา kumkoom    yindeeyindee