ข้ อคิด 4 ข้ อที่จะช่วยทำให้สบายใจกับการเป็นห นี้

แม้ว่าการเป็นห นี้จะทำให้หล า ยๆคน มีความกังวลอยู่บ้าง แต่มันก็ยังมีวิ ธีที่จะช่วยให้เราสบายใจกับการเป็นห นี้ ไม่เครียดจนเกินไป และมีความสุขกับการเป็นห นี้ วันนี้เราจะพามาดูว่า มีวิ ธีคิดอ ย่ างไร ให้สบายใจกับการเป็นห นี้

1. ทบทวนถึงเหตุผลของการเป็นห นี้ เมื่อเรายอมรับความจริงได้แล้วว่ามีห นี้สิน มากน้อยเพียงไร จากนั้นจึงควรทบทวนถึงต้นเหตุแห่งการเป็นห นี้ว่าทำไมเราจึงมีห นี้ก้อนนี้ขึ้น มาอาจเป็นการกู้ซื้ อบ้านหลังใหญ่เพื่อสร้างครอบครัว

ซื้ อรถยนต์เพื่อใช้ในครอบครัวหรือ การซื้ ออสังหาริมท รั พ ย์เพื่อ การลงทุนเหล่านี้ล้วนเป็น ห นี้สิน ที่ถือเป็นการสร้าง ท รั พ ย์สิน ให้กับชีวิตแม้ว่าจะต้องแบกรับภาระก้อนโตและใช้เวลาหล า ยสิบปีกว่าจะผ่อนหมดได้

แต่ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะในอนาคตสิ่งเหล่านั้นจะกล า ยเป็นสมบัติของเราและสามารถเป็น มรดกตกทอ ดไปยังลูกหลานได้อีกด้วย หากคุณมีห นี้ในลักษณะนี้ขอให้คุณทำใจให้สบายและปรับทัศนคติเ สี ยใหม่จงเห็นคุณค่าในตัวเองให้มากขึ้นอ ย่ านึกเ สี ยใจในการตัดสินใจซื้ อ เพราะมันคือห นี้สินที่คุณได้คิดไตร่ตรองมาแล้วเป็นอ ย่ างดี

2.ต้องกล้าที่จะยอมรับความความจริง เหนือสิ่งอื่นใดเมื่อชีวิตเกิดปัญหาเราต้องตั้งสติให้ได้เ สี ยก่อนไม่คิดโ ท ษตัวเองจนเกินเหตุเพราะการจมอยู่กับปัญหาด้วยความคิดเดิม ๆ

นอ กจากเราจะมองไม่เห็นทางออ กแล้วยังจะพาลทำให้จิตใจห่อเหี่ยวเ ศ ร้ าหม อ งจิตตกจนไม่เป็นอันทำอะไรทั้งสิ้น การเผชิญหน้ายอมรับความจริงที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะทำได้

เพราะหากไม่ยอมรับถึงการกระทำของตัวเองให้ได้เ สี ยก่อนก็เป็นการย ากที่เราจะผ่านพ้นปัญหานั้นไปได้ การมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันรู้ว่าเราทำอะไรอยู่และจะต้องทำอะไรต่อไปในอนาคต

คือจุดเริ่มต้นของทางออ กแห่งปัญหาเมื่อมีสติแล้วการหาทางแก้ไขคงไม่ใช่เรื่องที่ย ากจนเกินไปนัก ขอเพียงคุณมีกำลังใจที่ดี มีภูมิคุ้มกันและใช้สตินำทางอยู่เสมอ

3. ปล่อยวางแล้วมุ่งมั่นกับเป้าหมาย เมื่อคุณคิดทบทวนจนสามารถยอมรับกับปัญหาได้แล้วคงจะผ่อนคล า ยความทุ ก ข์ลงได้บ้างไม่มากก็น้อย หลังจากนั้นขอให้คุณปล่อยวางปัญหาลงเราไม่จำเป็นต้องแบกภาระทุกอ ย่ างไว้บนบ่าตลอ ดเวลา

ไม่เช่นนั้นจะเอากำลังเรี่ยวแรงที่ไหนก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้จากนี้ขอเพียงมุ่งมั่นที่จะปลดห นี้สินแล้วใช้ชีวิตอ ย่ างเข้มแข็ง จงมอบความเชื่อมั่นให้แก่ตัวเองอ ย่ างเต็มที่ให้กำลังใจตัวเองว่าตัวเรายังทำอะไรได้อีกมากมายขอเพียงไม่เกียจคร้านและมีวินัยในการใช้เงิน

ก็จะทำให้เราสามารถบริหารรายรับ-รายจ่ายได้อ ย่ างสมดุลและเหลือเงินไปผ่อนชำระห นี้หากคุณยึดเอาสติปัญญาเป็นที่ตั้ง แล้วเชื่อว่าต้องเอาตัวรอ ดให้ผ่านพ้นวิกฤตชีวิตครั้งนี้ได้อ ย่ างแน่นอน

4. เรามีความสามารถที่ยังไม่ได้ใช้ ในย ามที่ห นี้สินท่วมหัวหันไปทางไหนก็ไม่มีใครยื่น มือมาช่วย อาจเพราะได้ขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นรอบตัวเ สี ยหมดแล้วภาระที่มีช่างมากเหลือเกินทำงานแสนเหน็ดเหนื่อย

เงินที่ได้มาในแต่ละเดือน ลำพังจะใช้สอยกับเรื่องจำเป็นแทบไม่พอแล้วยังต้องเจียดบางส่วน มาใช้ห นี้อีกทุกอ ย่ างดูมืดแปดด้านไปเ สี ยหมด อย ากให้คุณทบทวนถึงความสามารถของตัวเองว่าทำอะไรได้บ้าง

อาจเป็นความชอบส่วนตัวหรืองานอ ดิเรกเช่น ย ามว่างคุณชอบปลูกต้นบอนไซไว้ที่บ้านอาจลองเพาะพันธุ์ต้นบอนไซเพิ่มให้มีจำนวน มากขึ้น และนำไปข า ยในอินเตอร์เน็ทหรือข า ยตลาดนัดวันหยุดวิ ธีนี้อาจทำให้คุณมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมจนพัฒนาเป็นอีกชีพหลักได้ในที่สุด

ที่มา  forlifeth