ข้ อ ดีของการสอนลูกให้รู้จักออมเ งิ น ฝึกตั้งแต่ยังเล็ก

ในยุคที่คน มองค่าของเ งิ นสำคัญกว่าสิ่งอื่นใด นับถือเ งิ นคือพระเจ้า หรือที่เรียกกันว่ายุคบริโภคนิยม ลูกของเราเมื่อเกิดมาก็จะมีการเปรียบเทียบกับลูกของเพื่อน ลูกของญาติในโลก Social ไม่ว่าจะเป็นคลอ ดโรงพย าบ า ลไหน ใส่เสื้อผ้ายี่ห้ออะไร ไปเที่ยวไหนไทยหรือต่างประเทศ ทุกอ ย่ างจะดูเป็นเรื่องที่ใช้เ งิ นไปซะหมด

เ ด็ กวัยอนุบ า ลเป็นวัยที่เริ่มรู้จักการใช้จ่ายเ งิ นบ้างแล้ว แต่หล า ยคนอาจจะ ยังไม่เข้าใจคุณค่าของเ งิ น เ พ ร า ะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่สามารถอธิบายความ สำคัญของเ งิ นแบบง่ายๆ ให้ลูกได้เช่น เ งิ น มีไว้ทำอะไร พ่อแม่หามาได้ อ ย่ างไร และเ งิ น มีไว้ใช้สำหรับสิ่งจำเป็นอะไรบ้าง ที่สำคัญลูกต้องรู้จัก ออมเ งิ นด้วยค่ะ 5 ข้ อ ดีสอนลูกรู้จักออมเ งิ น

1 ลูกได้เรียนรู้การวางแผน

ลูกอย ากได้ของเล่น ต้องเก็บเ งิ นวันละเท่าไหร่ และต้องใช้ระยะเวลา ในการเก็บกี่วัน จึงจะพอซื้ อของเล่น 1 ชิ้น เป็นต้น

2. เกิดความยืดหยุ่น

แม้จุดประสงค์หลักที่ลูกออมเง้นเพื่อซื้ อของเล่น แต่เมื่อเวลาผ่านไป ลูกอาจไม่อย ากได้ของเล่นที่เขาเคยอย ากเล่นแล้ว เ ด็ กบางคน เมื่อเห็น จำนวนเ งิ นที่ตนเองเก็บออมได้ หล า ยคน มักจะรู้สึกเ สี ยดาย เ พ ร า ะฉะนั้น ทางที่ดีควรรีบใช้โอกาสนี้พาลูกไปเปิดบัญชีธนาคารค่ะ

3. เกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

หลังจากที่หยอ ดเ งิ นเต็มกระปุกหมูและพ่อแม่พาไปเปิดบัญชีออมท รั พ ย์ แล้ว เ ด็ กหล า ยคน มักจะชอบบ ร รย ากาศการฝากเ งิ น และรู้สึกดีใจเมื่อเห็น ยอ ดเ งิ นในบัญชีเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้ใหญ่อ ย่ างพ่อ กับแม่เองก็ชอบเช่นกัน

4. ลูกรู้จักตั้งเป้าหมายว่าจะออมเ งิ นเพื่ออะไร

เช่น ออมเ งิ นไว้ซื้ อของเล่นที่อย ากได้ ออมเ งิ นไว้สำหรับซื้ อของให้ พ่อแม่ เป็นต้น

5. รู้จักอ ดทนรอคอย

บางครั้งการออมเ งิ นก็เป็นเรื่องสนุกที่เ ด็ กๆ จะรู้สึกตื่นเต้นและเฝ้ารอวันที่ กระปุกออมสินเต็ม หรือวันที่มีเ งิ นเพียงพอที่จะซื้ อของที่เขาอย ากได้

ที่มา moneyhub  create-readingth