คนฉลาดเขามักไม่อวด แต่เขาจะรู้ 9 สิ่งนี้

บางครั้งการที่เราอวดรู้แต่ก็ใช่ว่าจะรู้ไปซะหมด บางคนอวดรู้ทั้งๆที่รู้ไม่หมด คนแบบนี้เรียกว่า โ ง่แล้วยังอวดฉลาด สำหรับคนที่ฉลาดจริง เขาจะรู้จักวางตัว และเขาจะไม่ทำตัวอวดรู้ และ 9 สิ่งต่อไปนี้คือสิ่งที่คนฉลาดจริงเขาทำกัน

1. เมื่อต้องการเรียนรู้ใจบุคคลนั้น

คนฉลาดรู้จักโยนหิ นถามทาง เขา แ ส ร้ ง ลู่ ต ามลมเพื่อประเมินดูสถานการณ์ ที่อีกฝ่ายปฏิบัติก่อนดำเนิน แผ นการณ์ใดๆ

2. จิตวิทย าพัฒนาตนทีละสเต็ป

ปล่อยของหมดแม็กซ์แบบ ตู้ ม เดียวจอ ด ไม่ได้ดูดีเท่ากับ ห ย อ ดละนิด แต่เพิ่มจากหนึ่งเป็นสอง สองเป็นสามไปทีละขั้น มันแสดงว่าคุณควรรู้จักจังหวะโชว์ศักยภาพและมีพัฒนาการ

3. สถานการณ์เพื่อ การเรียนรู้

ถึงคุณจะรู้ดีในบางเรื่องอยู่แล้ว แต่เชื่อเถอะว่าการเรียนรู้เพิ่มนั้น จะทำให้คุณ เซียน มากขึ้น เมื่อต้องการวิชาก็อย่ าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วเลย

4. เมื่อรู้แต่รู้ไม่หม ด

เปรียบเทียบกับคน มองบนฟ้าก็บอ กว่าโลกนี้มีแต่นก คน มองลงแม่น้ำ ก็บอ กว่าโลกนั้น มีแต่ปลา แท้จริงแล้วโลกนี้มีทั้งนกและปลาหากเราเพิ่งมองไปด้านเดียวก็อย่ าคิดว่าเป็น พ หู สู ต ร ควรรู้จักเรียนรู้กับผู้มีประส บการณ์ เพื่อเพิ่มพูลความรู้ดีกว่า

5. พูดไปสองไ พเบี้ ยนิ่ง เสี ย ตำลึงทอง

การนิ่งเงียบอาจปิ ดโอกาสในการโชว์ศั ก ย ภ าพ กับบางคนหรือ บางกรณี การพูดไปก็ไม่เกิ ดประโยชน์อะไร มีแต่จะเกิ ดภั ย กับตนเองฉะนั้นเงียบไว้ไม่เสี ยห าย เช่น สนทนา โ ต้ แ ย้ ง กับ อั น ต พ า ล การชี้แจงกับคนปิ ดกั้นทางความคิด ตลอ ดจนหว่านล้อมคนไม่มีใจ

6. สถานการณ์ ครั้งแรก ในชีวิต

การทำอะไรครั้งแรกไม่ควรออ กตัวแ ร ง เรายังไม่รู้บริบทนั้น ไม่รู้ว่าใครเป็นหน้าอิ นทร์หน้าพรม ฉะนั้นการอ่อนโยนเป็นสิ่งที่พึงทำ

7. เทคนิคการยืมแร งผู้อื่น

หล า ยครั้งความเก่งทำให้คุณต้องทำงานหนักเกินไป แต่หากคุณหาจังหวะซ่อน มันไว้บ้างจะทำให้มีคนยื่น มือมาช่วยให้สำเร็จโดยง่าย แต่ก็ขึ้นอยู่ที่ความความสามารถในการสร้างพันธมิตรด้วยนะ

8. เมื่อต้องการสร้างเมตต ามหานิยม

การเลิ กคิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลและทำตัวให้เล็กๆ บางครั้งทำให้คุณดูน่า เ อ็ น ดู มากกว่าวาง อำ น า จ บาตรใหญ่นะ

9. เมื่อเผชิญหน้ากับคนอวดภูมิ

คนฉลาด จะรับมือ กับคนคุ ย โ ว ด้วยการอ่อนน้อมและรับฟัง ดีกว่าจะ เ ก ทั บ กันไปมาเพราะว่ารู้หลักการว่า มีแต่คน โ ง่ แค่นั้นที่จะเชื่อเรื่องอ ว ด อ้ า งเกินจริงนั้น

ที่มา  108resources