คนที่ฉลาดส่วน มากจะมีนิสัยแปลกๆ 9 อ ย่ างนี้

ว่ากันว่า คนบ้ามักมาในรูปแบบของคนฉลาด เพราะมักจะทำอะไรแปลกๆ ที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขา วันนี้เราจะพาทุกคน มาดูนิสัยแปลกที่คนฉลาดมักทำ ถ้าเรามองอาจจะมองว่าเหมือนคนบ้า

1. ชอบวาดเส้นขยุ ก ขยิ ก

คนที่ชอบล า ยเส้นที่ยุ่ งเหยิ งหรือปัญหาที่ซับซ้อน มีแนวโน้มที่จะเป็นคนฉลาดมาก เนื่องจากสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์ในด้านการกระตุ้ นความจำ และช่วยให้สมองเกิดไอเดียได้หลากหล า ยมากยิ่งขึ้น

2. การมีโต๊ะร กๆ

มีคำอธิบายว่าแม้คนอื่นจะคิดว่าคนที่ฉลาด น่าจะมีการจัดระบียบความคิดที่ดี จากการทดลองพบว่าในสภาพ ที่ยุ่งเ ห ยิ งสามารถช่วยปลุกไอเดี ยและความคิดสร้างส ร รค์ได้มากกว่า

3. ประเมินตัวเองได้

คนฉล าดมักสามารถประเมินตัวเอง ได้ว่ามีศักยภาพแค่ไหนสามารถทำอะไรได้ ต้องการที่จะทำอะไรรวมไปถึงสิ่งไหนที่เป็นข้ อเสี ย เพื่อให้ประมวลผลและนำไปสู่ทางเลือ กที่ดีที่สุด

4. อยู่จนดึกดื่น

คนฉลาดมักตื่นนอนในกลางดึกหรือรู้สึกสมองโลดแล่นในช่วงเวลากลางคืน มากกว่ากลางวันเนื่องจากความสงบทำให้พวกเขาสามารถใช้ความคิดได้ดีกว่า

5. ชอบอาบน้ำเย็น

เนื่องจากน้ำเย็นสามารถช่วยให้ร่างกายรู้สึกกระฉั บกระเ ฉ งลด ความตึ งเ ค รี ย ด คล าย ความเมื่ อยลาละทำให้อารมณ์ดีขึ้น ทั้งยังช่วยให้หน่วยความจำของคุณมีการพัฒนานั่นอาจ เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนฉลาดชื่นชอบการอาบน้ำเย็น

6. ชอบฝันกลางวัน

หล า ยครั้งที่การปล่อยให้ตัวเองคิดไปเรื่อยๆ ในสิ่งที่อาจจะเป็นไปได้ย าก หรือแท บเป็นไปไม่ได้นำมาสู่การแก้ปัญหาด้วยวิธีที่ดีกว่า มีการศึกษาพบว่าคนฉลาดสามารถใช้จิตใจ เป็นตัวชี้นำเพื่อค้นพบวิธีในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่ างดี

7. นั่งสมาธิทุกวัน

การฝึกนั่งสมาธิทุกวันช่วยกระตุ้นให้เกิ ดความคิดสร้างสรรค์และเป็นการพัฒนาสมอง ยังเป็นการพัฒนาให้ IQ สามารถเพิ่มขึ้นได้อีกด้วยสิ่งเหล่านี้คือ หนึ่งในนิสั ยที่คนฉลาดมักมีมากกว่าคนทั่วไป แต่ไม่ได้หมายความว่าคนฉลาดทุกคนจะเป็นแบบนี้นะ

8. พูดกับตัวเอง

การพูดคนเดียวอาจทำให้คุณดูเป็นคนบ้ าแต่ในความเป็นจริง นี่อาจเป็นสัญญาณของความคิด ความจำและทักษะการรับรู้ที่สูงขึ้น

9. ชอบที่จะอยู่คนเดียว

นักวิจั ยชาว อังกฤษและสิ งคโ ปร์ได้สอบถามผู้คนจำนวน 15,000 คน ที่มีอายุระหว่าง 18 – 28 ปี เพื่อสำรวจรวมทั้งทดสอบ IQ พวกเขา

และได้พบว่าคนที่มีไหวพริบไม่ค่อยมีความสุขกับชีวิต หากพวกเขาสนิทสน มกับเพื่อน มากเกินไปเนื่องจากพวกเขารู้สึกว่า น่าจะเอาเวลาไปมุ่งเน้นในเรื่องที่จำเป็น มากกว่า

ที่มา  sabaisabuy