คนร ว ยเขาจะไม่พูด 5 คำนี้ ใครที่ชอบพูดบ่อยๆ ควรเลิกได้แล้วนะ

ว่ากันว่า คำพูดกับส ม อ งคนเรานั้นจะทำงานร่วมกัน พูดแบบไหนส ม อ งจะสั่งการแบบนั้น นี่หรือเปล่าละที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เรานั้นยังไม่ประสบความสำเร็จ เพราะเรามักพูดกับตัวเองด้วยคำพูดที่บ่อนทอนจิตใจ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อ ดทน กตัญญู จึงทำให้สร้างธุรกิจจากเสื่อผืนหมอนใบได้และมีการสอนข้ อห้ามที่ไม่ควรพูดคำ 5 คำนี้

1. ย าก ส ม อ งจะสั่งการให้จำกัดความสามารถของร่างกายทันที

2. ทำไม่ได้ ส ม อ งจะสั่งการให้ร่างกายออ กจากสิ่งที่ทำทันที

3. เบื่อ ส ม อ งจะสั่งการไม่ให้เรียนรู้สิ่งที่ทำต่อไป

4. เหนื่อย ส ม อ งจะสั่งการให้ร่างกายอ่อนแอลงทันที

5. ขี้เ กี ย จ ส ม อ งจะสั่งการให้เลิกทำไม่รับผิ ดชอบนี่เป็นหลักจิตวิทย า Psychology ที่ถูกต้องมากที่สุดสำหรับคนเราทุกคน และตรงกับหลักพุทธศาสนาที่กล่าวไว้ว่า จิต ใจ เป็นนาย กายเป็นบ่าว ดังนั้นชีวิตของเรา พย าย ามหลีกเลี่ยงคำพูด 5 คำ นี้นะครับผม เคยสงสัยไหมทำไมคนจีนถึงร ว ย นั่นก็เพราะว่าเขา

1. ความซื่อสัตย์

ซื่อ กินไม่หมด คดกินไม่นาน เป็นคติสอนใจที่ถูกสอนต่อ กัน มารุ่นต่อรุ่น ซึ่งก็ไม่ใช่ว่าคนจีนทุกคนจะเป็นคนซื่อสัตย์ แต่คนที่ประสบความสำเร็จมักมีคุณธรรมนี้อยู่ในใจ ไม่เอาเปรียบลูกค้ า ดูและเอาใจใส่ และมีความจริงใจอยู่ในการค้ าข า ยเสมอ

อ ย่ างที่บ้านของโค้ชหนุ่มเคยมีเคสคนรถเ สี ยมาหาซื้ ออะไหล่ พ่อของโค้ชก็ตรวจสภาพดูและบอ กว่าที่ร้าน มีแค่ของที่พอใช้ได้ ให้ไปซื้ ออีกร้านที่มีของดีกว่า ซึ่งก็ทำให้โค้ชสงสัยว่าทำไมถึงเชียร์ให้ไปซื้ อร้านคู่แข่ง แต่สิ่งที่ได้กลับมาคือ การที่ลูกค้ าคนนั้นกลับมาใช้บริการอ ย่ างต่อเนื่อง

2. เก่งค้ าข า ย

ไม่ว่าจะเป็นจุดเล็กจุดน้อยที่เรามองว่าไม่น่าจะสร้างรายได้ คนจีนจะสามารถหยิบจับมาทำได้เสมอ ข า ยได้ทุกอ ย่ าง ทำให้คนจีนที่เข้ามาแบบไม่มีอะไรนั้นสามารถเปิดกิจการของตัวเองได้ และจะไม่ค่อยดูถูกดูแคลนของที่มีกำไรน้อย

อะไรที่ข า ยแล้วได้เงิน มากกว่าต้นทุนก็ข า ยหมด อ ย่ างบ้านของโค้ชหนุ่มที่ข า ยอะไหล่ บางทีข า ยน็อตข า ยสกรูก็ได้กำไรแค่ไม่ถึงบาทแต่ก็ยังข า ยแบบจริงจัง ลูกค้ าอย ากได้อะไรก็เตรียมไว้พร้อม กล้าพูด กล้าถาม กล้าขอ และกล้าที่จะยอมอยู่ต่ำกว่าลูกค้ า

3. อ ดทน

เคยมีการทำวิจัยไว้ว่าคุณสมบัติหนึ่งที่ทำให้คนประสบความสำเร็จได้ก็คือความอ ดทน ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่คนจีน มีอยู่เต็มตัว การที่ไม่กลัวความลำบากและสู้กับมันได้ ทำให้คนจีนสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวจากท รั พ ย์สินที่มีแค่เสื่อผืนหมอนใบได้

ต่างจากคนที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จ เมื่อเจออุปสรรคนิดหน่อยก็จะหยิบมาเป็นข้ ออ้าง ไม่มีคอนเน็กชันเลยทำไม่ได้ เจองานหนักก็ทำไม่ได้ ต้องใช้เงินทุนเยอะก็เลิกทำ ซึ่งคนจีนที่อพยพเข้ามาก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้ แต่เขาสามารถเปลี่ยนให้มัน มีขึ้น มาได้

4. ประหยัด

ชาวเชื้อสายจีนนั้นถือเป็นคนที่ละเอียดกับการใช้จ่ายมาก ตอนที่หาได้ก็จะเก็บไว้ ไม่ฟุ้งเฟ้อ ทำให้สร้างเนื้อสร้างตัวได้เร็ว และแม้จะมั่งคั่งร่ำร ว ย แล้วก็ยังรู้สึกห่วงวันข้างหน้า ไม่กล้าใช้เงินที่เก็บมาได้อยู่ดี จนทำให้คนรุ่นใหม่สงสัยว่าทำไมไม่ใช้ชีวิตให้มีความสุขบ้าง แต่มองในมุมของเขา นั่นก็อาจจะเป็นความสุขของเขาแล้วก็ได้

5. ขยัน

คนจีนนั้นขึ้นชื่อเรื่องความขยัน อ ย่ างที่บ้านของโค้ชหนุ่มนั้นตอนเ ด็ ก ๆ เปิดเป็นอู่ซ่อมรถยนต์และข า ยอะไหล่ ทุก ๆ คนในบ้าน ก็จะมีความอย ากข า ยของกันตลอ ดเวลา กว่าจะปิดร้านก็สองสามทุ่ม วันเสาร์อาทิตย์ก็เปิดข า ยเป็นปกติ นาน ๆ ทีถึงจะปิดร้านบ้าง

เพื่อไปเที่ยวบางแสนกัน ซึ่งออ กจากบ้านตอนเจ็ดโมงเช้า บ่ายสามโมงก็กลับมาแล้ว แถมกลับมาก็ยังเปิดร้านต่ออีก ซึ่งก็ไม่ใช่ว่าคนเหล่านี้ทำงานจนไม่มีความสุข แต่ความสุขของเขาคือ การทำงานและคิดถึงลูกค้ าตลอ ดเวลา และสิ่งเหล่านี้ก็ถูกสั่งสอนกัน มารุ่นต่อรุ่น

ที่มา  aansanook