คนเก่งและฉลาดจริงดูไม่ย าก ส่วน มากจะมีนิสัย 10 ข้ อนี้

เพื่อนๆคิดว่าคนที่เขาเก่งจริงๆหรือฉลาดจริงๆ เขามีนิสัยเป็นแบบไหนกันหรอค่ะ เชื่อว่าหล า ยคนต้องคิดว่า ต้องเป็นคนที่พอมีใครพูดอะไรมาคือแสดงตัวว่ารู้หมด แต่เพื่อนๆรู้ไหมว่าบางทีคนเหล่านี้ อาจจะเป็นพวกที่ โ ง่แล้วอวดฉลาดก็ได้ เคยได้ยินกันไหม

สังคมทุกวันนี้อาจดูย า ก ว่าใครรู้จริง หรือแกล้งทำเป็นรู้ ว่าใครเก่งจริง หรือแค่สร้างภาพ หรือแม้กระทั่งว่า ใครฉลาด หรือใครโ ง่ มัน มีปรัชญาที่คลาสสิคมาก คือ คนโ ง่ มักอวดฉลาด คนฉลาดมักแกล้งโ ง่ ฉนั้นวันนี้เราจะมารู้กันว่าคนเก่งฉลาดจริงนั้นเขาเป็นยังไง พร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย

1. มีความรู้หล า ยด้าน มากกว่าอาชีพที่ทำ และมักจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ คนเก่งมักเป็นนักพัฒนาตนเอง และจะใช้เวลาอ ย่ างคุ้มค่าเพื่อให้

ตนเองก้าวไปข้างหน้า อ ย่ างมั่นคงแข็งแรง จะไม่ปล่อยให้สูญเ สี ยโอกาส โดยเฉพาะ เวลาที่ใช้เพื่อเดินไปข้างหน้าและไม่ย้อนถอยหลัง

2. รู้ว่าตัวเองมีความสามารถ แต่ไม่เคยเ สี ยเวลาภูมิใจกับความสามารถของตนเอง คนเก่ง และฉลาด มักจะเป็นคน มีความมั่นใจ แต่ไม่ใช่อีโก้ เพราะเขาจะเปิดรับฟังคนรอบข้าง

ไม่ตัดสินคนอื่นด้วยมุมมองของตนเอง และทุกครั้งที่เขาประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาทำ เขาจะมีเวลาดีใจไม่นาน เพราะความสำเร็จนั้นเป็นอ ดีตไปแล้วสิ่งที่เขาจะทำต่อ นั่นคือ หาทางพัฒนาตนเองและสิ่งที่ทำให้ดีขึ้นต่อไป

3. เป็นคนพูดเก่ง แต่ไม่พูดมาก เพราะรู้ว่าเค้าจะฉลาดขึ้นได้ด้วยการฟัง คนเก่ง จะฟังเยอะ เพราะการฟังมักจะได้สิ่งใหม่ ๆ เข้าตัวอยู่เสมอ และจะพูดก็ต่อเมื่อคำพูดนั้น มีประโยชน์และสร้างสรรค์ มากกว่าพูดในเชิงลบและไม่สร้างสรรค์

4. ไม่ต้องเป็นผู้นำ แต่สามารถดึงความสามารถของคนในทีมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้เสมอ คนเก่ง และฉลาด มักเก่งในการจูงใจผู้คนให้คล้อยต ามในแนวทางและความคิดของเขา ไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งใหญ่โต แต่มีคนให้เกียรติและนับถือ จากความรู้ ความสามารถ วิ ธีคิด และการกระทำที่เป็นเสมือนกระบอ กเ สี ยงให้เขานั้นเติบโตไปข้างหน้า

5. จัดสรรเวลาอ ย่ างมีประสิทธิภาพ มีสมดุลในชีวิตระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว และเต็มที่กับทุกเรื่องที่ทำ คนเก่งและฉลาด มักจะเลือ กบริหารเวลาได้อ ย่ างสมดุล ในช่วงเวลางานก็จะเต็มที่กับสิ่งที่ทำตรงหน้าเช่นกัน เมื่อหมดเวลางานก็สามารถให้เวลาสร้างความสุข การผ่ อ น คล า ยให้กับตนเองอยู่เสมอ

6. อาจมีหรือไม่มีการศึกษาสูง หรือไม่จบจากสถาบัน มีชื่อเ สี ยง แต่มีผลงานการันตีความสามารถเสมอ ในยุคนี้ที่ คนเก่งสามารถสร้างเวทีให้ตนเองได้ไม่ย า ก จะระบบ

โซเชียลเน็ตมีเดีย ทั้ง F a c e b o o k , L i n e , Y o u t u b e ฯลฯการศึกษา อาจเป็นเพียงใบเบิกทางที่ดีแต่ประสบการณ์และผลงานต่างหากที่ดีจะทำให้เราเติบโตได้เร็วกว่า

7. ไม่ใช้ Social Media ตลอ ดเวลา แต่ใช้รับข้ อมูลที่สนใจ และส่งต่อความคิดดีๆ ให้กับคนอื่นเสมอ ยุคนี้เป็นยุคของข้ อมูล ข่าวส า ร ตลอ ด 24 ชั่ ว โมงคนเก่งมักจะเลือ กเ ส พ แต่ข้ อมูลดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเขาเองเพื่อนำไป ประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือ การบริหารชีวิตและเป็นนักแบ่งปันเพื่อให้คนอื่นๆได้เ ส พ ข้ อมูลดีๆที่เขาคัดสรรมาอ ย่ างดีแล้ว

8. ไม่เคยทำให้คนอื่นรู้สึกโ ง่ เมื่อเค้าทำผิ ดพลาด แต่ให้โอกาส คำแนะนำ และให้กำลังใจเสมอ คนเก่งและฉลาดมักเป็นผู้ให้โอกาสคนอยู่เสมอเมื่อเขาเหล่านั้นกระทำความผิ ดและ พร้อมจะแนะนำชี้ช่องทางให้เขาเหล่านั้นสะท้อนความผิ ดของตนเองให้เกิดการยอมรับและพัฒนาตนเอง

9. กลับมายิ้มได้อ ย่ างรวดเร็ว แม้จะมีสิ่งเ ล ว ร้ า ย เข้ามาในชีวิตก็ต าม คนเก่งและฉลาดในการชีวิต จะสามารถลุกขึ้นสู้ได้ทุกครั้งย า มเมื่อล้มลง ไม่มีใครไม่เคย ผิ ดพลาดหรือผิ ดหวัง เพียงแต่เขาจะไม่จมกับความทุ ก ข์ตลอ ดเวลา แต่จะหาทางลุกขึ้นสู้ได้ทุกครั้งย า มเมื่อล้มลง

10. ไม่อวดความสามารถที่แท้จริง ว่าเจ๋งแค่ไหน แต่จะพิสูจน์ได้เสมอเมื่อถึงเวลาต้องใช้มัน คนเก่ง และฉลาด มักเป็นคนถ่อมตน ไม่โอ้อวดในความสามารถเกินงาม แต่จะใช้การกระทำเป็น เครื่องพิสูจน์ตนเองอยู่เสมอ และเมื่อถึงเวลาที่เกิดปัญหา เขาเหล่านั้น มักจะแสดงวิสัยทัศน์จนเราต้องตะลึงและทึ่งในความสามารถ

ที่มา  jingjai999