คนเก่ง ฉลาดจริงดูไม่ย าก สังเกตุจาก 10 ข้ อนี้

เราทุกคนอยู่ในยุคที่ทุกคนใส่หน้ากากเข้าหากัน ซึ่งเราไม่รู้เลยว่าใครเก่ง ฉลาด หวังดี ฉนั้นก็มักจะมีคำๆนึ่ง คนเก่งมักไม่อวด คนอวดมักไม่เก่งจริง วันนี้เราจะพามาดูกันว่าคนเก่ง ฉลาดจริงมันเป็นยังไง

1. ไม่ใช้ S o c i a l M e d i a ตลอ ดเวลา

แต่ใช้รับข้ อมูลที่สนใจ และ ส่งต่อ ความคิดดี ๆ ให้กับคนอื่นเสมอยุคนี้ เป็นยุคของข้ อมูล ข่าวสาร ตลอ ด 24 ชั่ ว โ ม ง คนเก่งมัก จะเลือ กเ ส พแต่ ข้ อมูลดี ๆ ที่เป็นประโยชน์ ต่อชีวิตของเขาเองเพื่อนำไปประยุกต์ ใช้ในการทำงาน หรือ การบริหารชีวิต และ เป็นนักแบ่งปันเพื่อให้คนอื่น ๆ ได้เ ส พข้ อมูลดี ๆ ที่เขาคัดสรรมา อ ย่ างดีแล้ว

2. รู้ว่าตัวเอง มีความสามารถ

แต่ไม่เคยเ สี ย เวลาภูมิใจกับความสามารถ ของตนเองคนเก่ง และ ฉลาด มักจะเป็นคน มี ความมั่นใจแต่ไม่ใช่ อีโก้เพราะเขา จะเปิดรับฟังคนรอบ ข้างไม่ตัดสินคนอื่น ด้วยมุมมองของตนเอง

และ ทุกครั้ง ที่เขาประสบความสำเร็จ ในสิ่งที่เขา ทำเขาจะมีเวลาดีใจไม่นาน เพราะความสำเร็จนั้น เป็นอ ดีตไปแล้ว สิ่งที่เขาจะทำต่อ นั่นคือ หาทางพัฒนาตนเอง และ สิ่งที่ทำให้ดี ขึ้นต่อไป

3. จัดสรรเวลาอ ย่ างมีประสิทธิภาพ

มีสมดุลในชีวิต ระหว่างเรื่องงาน กับเรื่องส่วนตัว และ เต็มที่กับทุกเรื่อง ที่ทำคนเก่ง และ ฉลาดมัก จะเลือ กบริหาร เวลาได้ อ ย่ างสมดุลในช่วงเวลางาน ก็จะเต็มที่กับสิ่ง ที่ทำตรงหน้าเช่นกัน เมื่อหมดเวลางานก็สามารถให้ เวลาสร้างความสุข การผ่อนคล า ยให้ กับตนเอง อยู่เสมอ

4. ไม่เคยทำให้คนอื่น รู้สึก โ ง่

เมื่อเค้าทำผิ ดพลาด แต่ให้โอกาสคำแนะนำ และ ให้กำลังใจเสมอคนเก่ง และ ฉลาดมัก เป็นผู้ให้โอกาส คนอยู่เสมอ เมื่อเขาเหล่า นั้นกระทำความผิ ด และ พร้อมจะแนะนำชี้ช่อง ทางให้เขาเหล่านั้น สะท้อนความผิ ด ของตนเองให้เกิด การยอมรับ และ พัฒนาตนเอง

5. กลับมายิ้มได้ อ ย่ างรวดเร็ว

แม้จะมีสิ่ง เ ล ว ร้ า ย เข้ามาในชีวิต ก็ต ามคนเก่ง และ ฉลาด ในการชีวิต จะสามารถลุกขึ้นสู้ได้ ทุกครั้ง ย า ม เมื่อล้มลง ไม่มีใครไม่เคย ผิ ดพลาดหรือผิ ดหวัง เพียงแต่เขาจะไม่จมกับความทุกข์ตลอ ด เวลาแต่จะหาทางลุกขึ้นสู้ได้ทุกครั้ง ย า ม เมื่อล้มลง

6. อาจมี หรือไม่มีการศึกษาสูง

หรือไม่จบจากสถาบัน มีชื่อเ สี ยงแต่มีผลงาน การันตีความสามารถเสมอ ในยุคนี้ ที่คนเก่งสามารถสร้างเวทีให้ตนเอง ได้ไม่ ย า ก จะระบบโซเชียลเน็ต มีเดียทั้ง เ ฟ ส , ไ ล น์ , ยู ทู บ ฯ ล ฯ การศึกษา อาจเป็นเพียงใบเบิกทางที่ดี แต่ประสบการณ์ และ ผลงานต่างหาก ที่ดีจะทำให้ เราเติบโตได้เร็วกว่า

7.มีความรู้หล า ยด้าน มากกว่าอาชีพ

ที่ทำ และ มักจะพัฒนาตัวเอง อยู่เสมอ คนเก่งมักเป็นนักพัฒนาตนเอง และ จะใช้เวลา อ ย่ างคุ้มค่า เพื่อให้ตนเองก้าวไปข้างหน้าอ ย่ าง มั่นคงแข็งแ ร ง จะไม่ปล่อยให้ สูญเ สี ยโอกาสโดย เฉพาะเวลาที่ใช้ เพื่อเดินไปข้างหน้า และ ไม่ ย้อนถอยหลัง

8. ไม่ต้องเป็นผู้นำ

แต่สามารถดึง ความสามารถ ของคนในทีมมา ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้เสมอคนเก่ง และ ฉลาด มักเก่งในการจูงใจ ผู้คนให้คล้อยต าม ในแนวทาง และ ความคิดของเขา ไม่จำเป็นต้อง มีตำแหน่งใหญ่โต แต่มีคนให้เกียรติ และ นับถือ จากความรู้ความสามารถ วิ ธีคิด และ การกระทำที่ เป็นเสมือนกระบอ กเ สี ยงให้เขานั้นเติบโต ไปข้างหน้า

9. ไม่อวดความสามารถ ที่แท้จริง

ว่าเจ๋งแค่ไหน แต่จะพิสูจน์ได้ เสมอเมื่อถึงเวลา ต้องใช้มันคนเก่ง และ ฉลาด มักเป็นคนถ่อมตน ไม่โอ้อวดในความ สามารถเกินงาม แต่จะใช้ การกระทำเป็น เครื่องพิสูจน์ตนเอง อยู่เสมอ และ เมื่อถึง เวลาที่เกิดปัญหา เขาเหล่านั้น มักจะแสดง วิสัยทัศน์จนเรา ต้องตะลึง และ ทึ่ง ในความสามารถ

10.เป็นคนพูดเก่งแต่ไม่พูดมาก

เพราะรู้ว่าเค้าจะฉลาดขึ้นได้ ด้วยการฟังคนเก่ง จะฟังเยอะ เพราะการฟัง มักจะได้สิ่งใหม่ ๆ เข้าตัวอยู่เสมอ และ จะพูดก็ต่อเมื่อคำพูด นั้น มีประโยชน์ และ สร้างสรรค์มากกว่าพูด ในเชิงลบ และ ไม่สร้างสรรค์

ที่มา  yimkaowai