คนเก่ง มีคุณภาพ รู้จักพัฒนาตนเอง จะเข้าใจใน 10 เรื่องนี้

ความเก่งไม่ได้เกิดจากก ร ร มพันธุ์ แต่เกิดจากพฤติก ร ร มของเราเองค่ะ หล า ยๆ คนอาจจะคิดว่า ความเก่งนั้นเกิดมาจาการฝึกฝน แท้จริงแล้วการฝึกฝนก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้เราเก่งขึ้นได้ แต่ข้ อเ สี ยของการฝึกฝนก็คือ เราต้องฝึกฝนจนเชี่ยวชาญ จนชำนาญ และเมื่อไหร่ที่เราหยุดฝึกฝน เราก็จะกล า ยเป็นคนไม่เก่งขึ้น มาทันที

1.แข่งขันกับตัวเอง เมื่อเรารู้จุดอ่อนของตัวเองแล้ว เราควรใช้ใช้จุดอ่อนของตัวเองนี้ เป็นโอกาสในการพัฒนา ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นตัวตนอีกคนหนึ่ง ที่เราจำเป็นที่จะต้องแข่งขัน เพื่อเอาชนะจุดอ่อนนั้นๆ ให้ได้

2.สามารถให้เหตุผลต่างๆ ได้ การพัฒนาตนเองไม่ได้มีแต่ความสามารถเพียงเท่านั้น เราต้องหมั่นฝึกฝนที่จะวิเคราะห์และสามารถอธิบายสิ่งต่างๆ ได้อ ย่ างเป็นเหตุและเป็นผล จะทำให้เรามีกระบวนการในการพัฒนาความคิดได้ดียิ่งขึ้น

3.มองให้เห็นว่า คุณยังไม่รู้อะไร อ ย่ าปล่อยให้ความไม่มั่นใจในตัวเองว่าเรายังไม่รู้ในสิ่งนั้น สิ่งนี้ มาฉุดรั้งให้ตัวเองข า ดการพัฒนา อ ย่ าโฟกัสเพียงแค่คุณรู้อะไร แต่ต้องมองให้ออ กว่าคุณไม่รู้อะไรบ้าง เพื่อใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาตัวเอง

4.เรียนรู้จากความผิ ดพลาดที่ผ่าน มา เมื่อเกิดความผิ ดพลาดใดๆ แทนที่จะมัวเ สี ยใจให้เ สี ยเวลา ให้ตั้งสติแล้วทำใจยอมรับว่าเกิดความผิ ดพลาดไปแล้ว เราแก้ไขไม่ได้ แต่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ไปในทางที่ดีได้ ระวังไม่ให้เกิดความผิ ดพลาดขึ้น มาอีก หรือเกิดขึ้นน้อยที่สุด

5.พ ย า ย า ม อยู่ในสังคมของคนเก่ง การได้อยู่รายล้อมไปด้วยคนเก่ง ผลต่อทัศนคติ และความคิดของเราเพราะจะทำให้คุณมีโอกาสได้เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆที่น่าสนใจ และจะเป็นแรงจูงใจและแรงผลักดันตัวเองให้ อ ย า ก เรียนรู้ อ ย า ก เก่งเหมือนคนที่เป็นแบบอ ย่ างที่อยู่ใกล้ตัวเรา

6.รู้จักเป้าหมายชีวิต ไม่ต ามกระแส กระแสต่างๆ ในสังคมแม้จะเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้เรารู้เท่าทันคนอื่นอยู่เสมอ แต่เราไม่จำเป็นที่จะต้องวิ่งต ามกระแสเสมอเพราะนั่นอาจจะทำให้เราหลุดเป้าหมายของชีวิตได้ ดังนั้นเราจึงควรโฟกัสและให้ความสำคัญกับเป้าหมายชีวิตที่เราได้วางไว้มากกว่า

7.ใช้สิ่งที่มีอยู่ให้คุ้มค่า คนเก่งไม่ใช่คนที่มีของหรืออุปกรณ์เยอะมากที่สุด แต่คือคนที่รู้ว่าสิ่งของรอบตัว รวมไปถึง ท รั พ ย า ก ร ที่มีอยู่นั่น ใช้อ ย่ างไรให้คุ้มค่ามากที่สุดและเกิดประโยชน์อ ย่ างสูงสุดต่างหาก

8.ตัดสินใจด้วยการคิดอ ย่ างรอบคอบ ไม่ว่าจะตัดสินใจทำอะไร ต้องคิดอ ย่ างรอบคอบถ้วนถี่เสมอ การคิดอ ย่ ารอบคอบนี้จะทำให้การตัดสินใจของเราง่ายยิ่งขึ้น และไปในทางที่ถูกต้อง ซึ่งเมื่อต่อยอ ดไปเรื่อย ๆ ก็จะได้รับผลที่ยอ ดเยี่ยมกลับมาในที่สุด

9.ไม่จำเป็นต้องสำเร็จเสมอไป ความสำเร็จไม่ได้วัดกันแค่การตัดสินใจเพียงแค่ครั้งสองครั้ง ตลอ ดเส้นทางการไปถึงจุดหมายก็ย่อมมีอุปสรรคบ้างเป็นธรรมดา เรียนรู้ที่จะมองหาความสำเร็จในมุมต่างๆ เป้าหมายมีไว้พุ่งชน รู้จักชน-รู้จักประเมินความสำเร็จของตนเองในแบบที่เรารับได้ นี่ก็คือความสำเร็จอีกแบบหนึ่งเหมือนกัน

10ใช้ชีวิตแบบพอเพียง คำว่า พอเพียง ต้องอยู่บนความพอใจ คนเราต้องรู้จักตัวเอง รู้จักหาความสุขให้ตัวเองบนความพอ ดี แม้มีหน้าที่การงานที่ดี ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ชีวิตประเภทสุรุ่ ยสุร่ า ยเกินตัวเพียงเพื่อหน้าต าทางสังคม และก็ไม่ต้องถึงกับประหยัดมากจนตัวเองลำบาก แค่ใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นและดีต่อใจ ไม่สร้างห นี้สิน นี่คือชีวิตที่ดีเพียงพอแล้ว

ที่มา  sabailey