คนโลกส่วนตัวสูง มักมีแรงดึงดูดเพศตรงข้ามด้วย 4 สิ่งนี้

นิย ามคำว่าคนโลกส่วนตัวสูงของเราแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนบอ กว่าเป็นคนเก็บตัว บางคนนิย ามว่าเป็นคนเข้าสังคมไม่เก่ง บางคนบอ กว่าเป็นคนที่คุยกับตัวเองไม่รู้เรื่องบ้างล่ะ ไม่มีทักษะทางสังคม หรือคนที่เก็บตัวอยู่แต่ในห้องบ้างล่ะ

ทำความเข้าใจกันก่อนว่า คนเก็บตัวก็คือคนเก็บตัว คนเข้าสังคมไม่เก่งก็คือคนเข้าสังคมไม่เก่ง คนโลกส่วนตัวสูงก็คือคนโลกส่วนตัวสูง เราทุกคนล้วน มีโลกส่วนตัว ซึ่งก็คือ ขอบเขตของความเป็นส่วนตัวที่เราไม่อนุญาตให้โลกภายนอ กเข้ามาสัมพันธ์ข้ องเกี่ยว ทั้งพื้นที่จริงๆ และพื้นที่ในหัว

เคยสังเกตกัน มั้ย ว่าทำไมคนที่ เป็นอินโทรเวิร์ท Introvertห รือคนโลกส่วนตัวสูง มักจะมีแรงดึงดูดบางอ ย่ าง ที่ทำให้ คนอย ากจะเข้าหา ลองไปดู 4 เหตุผลทางวิทย าศาสตร์ เหตุใดคนโลกส่วนตัวสูง ถึงมีแรงดึงดูดสูง กันได้เลย

1.ส ม อ งของพวกเขาสามารถตัดสินใจได้ดีกว่า

จากการศึกษา ของมหาวิทย าลัยฮาวาร์ดในปี 2012 พบว่า ชาวอินโทรเวิร์ท จะมีส ม อ งเนื้อสีเทา G r a y M a t t e rที่อยู่ในส ม อ งส่วน P r e f r o n t C o r t e x ใหญ่กว่า

ส ม อ งของชาวเอกซ์โทรเวิร์ทซึ่งส ม อ งในส่วนที่ว่านี้ จะทำหน้าที่ในการตัดสินใจ หรือเปรียบเ สมือน CEO ของส ม อ งนั่นเอง ซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้คนโลกส่วนตัวสูง

มักจะคิดอ ย่ างถี่ถ้วนก่อนที่จะตัดสินใจอะไรสักอ ย่ างจึงไม่น่าแปลกใจ ที่พวกเขาจะไม่ค่อย มีปัญหาเรื่อง การสำส่อนทางเพศให้เห็น

2.พวกเขามักจะคิดก่อนพูด

นักจิตวิทย าได้อธิบายเอาไว้ว่าคนโลกส่วนตัวสูง มักจะคิดก่อนที่จะพูดโต้ตอบ ทุกครั้ง พวกเขาจะคิดอ ย่ างถี่ถ้วน ว่าควรพูดอะไร ควรตอบแบบไหน ให้ผลลัพธ์ออ กมาดีที่สุด และนั่นเป็นข้ อ ดี ที่ทำให้คนพวกนี้

กล า ยเป็นคน มีเสน่ห์ มีแรงดึงดูดทางเพศ จากการสำรวจพบว่า ผู้หญิงส่วนใหญ่มักจะชอบผู้ชายที่พูดน้อย ๆ ตอบสั้น ๆ แต่ตรงประเด็น มากกว่าผู้ชายที่พูดไปเรื่อย

3.เก่งเรื่อง เ ซ็ ก ส์

จากการศึกษาพบว่าคนที่ชอบเข้าสังคมจ ะมี เ ซ็ ก ส์ บ่ อยกว่าคนโลกส่วนตัวสูงจากข้ อมูลผู้ชายที่ ชอบเข้าสังคม จะมี เ ซ็ ก ส์ เ ฉลี่ย 5 . 5 ครั้ง ต่อเดือนในขณะที่ผู้ชายโลกส่วนตัวสูงจะมี เ ซ็ ก ส์ เฉลี่ยเพียง 3 ครั้ง ต่อเดือนถึง จะไม่บ่อยเท่า แต่เป็น เ ซ็ ก ส์ ที่่ ดี มีคุณภาพ และทำให้คู่นอนของเขาพึงพอใจ ได้มากกว่า

4.คนโลกส่วนตัวสูง

พวกเขาสามารถใช้พลัง ที่มีผลิตผลงาน ออ กมาอ ย่ าง มีประสิทธิภาพ คนที่ชอบเข้าสังคมเป็นพวกที่มัก จะมีปากมีเ สี ยงชอบพูด ชอบออ กความเห็น แต่พูดถึงเรื่องผลงานแล้วส่วนใหญ่ชาวอินโทรเวิร์ท จะทำงานได้มีประสิทธิภาพมากกว่า ในงานวิจัย

ที่ได้ตีพิมพ์ ในได้ทำการเก็บข้ อมูลพนักงานจำนวน 1 7 , 0 0 0 ค น และ CEO อีก 2,000 คน พบว่ามากกว่า ครึ่งหนึ่งของ CEO ที่ประสบความสำเร็จ ในหน้าที่การงานนั้น เป็นพวกโลก ส่วนตัวสูง I n t r o v e r t s นอ กจากนี้ ยังมีเหล่าคน มีชื่อเ สี ยง ที่เรียกได้ว่าประสบ ความสำเร็จในชีวิตอีกหล า ยคนที่เป็นชาวอินโทรเวิร์ท อ ย่ างมหาตมะ คานธี,อัลเบิร์ตไอสไตน์,วอร์เรนบัฟเฟตต์,เจเคโรวริ่งเป็นต้น

ที่มา  predict-j55