คนใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยลำแข็งตัวเอง เขาคิด 5 ข้อนี้

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้การใช้ชีวิตโดยพึ่งพาตัวเองไม่ต้องไปลำบากคนอื่นๆ กับบทความ คนใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยลำแข็งตัวเอง เขาคิด 5 ข้อนี้ ไปดูกันว่าคนที่เขามีความสุขได้ด้วยลำแข็งเขาเอง นั้น มีความคิดอย่ างไร

1 ปล่อยมันไป อย่ าเสียเวลากับสิ่งที่ผ่าน มาแล้ว

อะไรผ่านแล้วให้ผ่านไป อย่ าจมปลักกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว มันแก้ไขอะไรไม่ได้ และ เวลาก็ยังเดินต่อไปไม่เคยหยุดหรือ เดินช าลงเลย จบไปแล้ว ทิ้งเป็น อ ดีต ไปเลย เราต้องอยู่กับปัจจุบัน จะได้ทำอนาคตให้ดีที่สุด ทุกวินาทีที่เราจมอยู่กับอ ดีต จมอยู่กับความทุ ก ข์ เราแค่อยู่เพื่อ ห า ยใจ ทิ้งไปวันๆ ไม่เรียกว่าการใช้ชีวิต การใช้ชีวิตคือ อยู่แล้วต้องอยู่แบบ มีความสุข

2 ก้าวต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น

ก้าวต่อไปข้างหน้า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น จะผิดหวัง จะสูญเสีย เราต้องก้าวต่อไปข้างหน้าได้เลยทันที ไม่มีเสียเวลาคร่ำครวญ มุ่งไปที่สิ่งที่เราต้องการในชีวิต ต้องไม่มีอะไร หยุด หรือ ขวางหน้า เราได้

3 เลิกแคร์ เลิกใส่ใจ ในบางสิ่งที่ไม่จำเป็น

ไม่แคร์อะไรที่ไม่จำเป็น คนจะมองเรายังไง จะคิดว่าเราเป็นยังไง จะพูดถึงเรายังไงจะวิจารณ์การใช้ชีวิตของเรายังไง ไม่จำเป็นต้องแคร์ไปซะทุกเรื่องหรอ ก ชีวิตมันสั้นเกินกว่าเราจะเสียเวลาไปกับอะไรที่ทำให้ไม่มีความสุข จำไว้ใช้ชีวิตให้ เป็น ของขวัญ อันล้ำค่า อย่ าเสียเวลากับสิ่งที่ไม่ใช่ คนที่ไม่ใช่

4 ทำต ามความต้องการของคุณมากความคาดหวังของคนอื่น

ทำต ามหัวใจเรียกร้อง อ ย า กเป็นแบบไหน อ ย า กเรียนอะไร อ ย า กประกอบอาชีพแบบไหน อ ย า กกินอะไร อ ย า กเที่ยวที่ไหน จงทำในสิ่งที่ตนเองหลงไหล ไม่ใช่สิ่งที่คนรอบข้าง หรือ สังคมบอ กว่าดี เพราะ บางอย่ างอาจจะดีสำหรับคนอื่น แต่อาจไม่ใช่สำหรับเรา

5 คิดบวกเข้าไว้

เชื่อมโยงทุกอย่ างกับความคิดบวก ทุกเหตุ การณ์ที่เกิดขึ้น ล้วนเอาความคิดบวกมาเชื่อมโยงได้ หาเหตุผลที่ทำให้เรา ขอบคุณที่มันเกิดขึ้น มองให้ทะลุถึง สิ่งที่ดีที่สุด ที่เราจะเรียนรู้จากมันได้

ความสุขที่แท้จริงในชีวิต 7 ประการ

ความสุข ไม่ได้อยู่ที่ การมีบ้านหลังใหญ่ แต่อยู่ที่ ในบ้านนั้น มีรอยยิ้มเสียงหัวเราะ

ความสุข ไม่ใช่ รถคันหรู แต่คือ การขับรถถึงบ้านปลอ ดภั ย

ความสุข ไม่ใช่ การมีเงินเก็บเยอะ แต่หมายถึง การมีเวลาได้ทำในสิ่งที่ชอบ

ความสุข ไม่ใช่ คนรักเราสวยหรือหล่อ แต่คือ การได้เห็นรอยยิ้มของคนที่เรารักได้บ่อยแค่ไหน

ความสุข ไม่ใช่ ยศฐาบรรดาศักดิ์ แต่เป็นใครๆก็บอ กว่า คุณเป็นคนที่มีศักดิ์ศรี น่าเคารพนับถือ

ความสุข ไม่ใช่ การได้กินอ าห า รดีใช้ของแพงๆ แต่คือ การมีสุ ข ภ า พร่า งกา ยแข็งแรง

ความสุข ไม่ใช่ ตอนประสบความสำเร็จมีคนยินดี แต่เป็นตอนผิดหวัง แล้วมีคนคอยช่วยเหลือและให้กำลังใจ

ทำเถอะ แล้วจะ โคตรมีความสุข

ที่มา b i t c o r e t e c h, m y f r  i e n d t h