คนไ ท ยติดหรู อยู่สบาย อวดร ว ย ทำให้มีห นี้ไม่รู้ตัว

วันนี้เราอย่ ากที่จะพาเพื่อน ๆ ไปเรียนรู้สิ่งที่กำลังทำให้ชีวิตของเราเป็นห นี้สินเพิ่มมากขึ้นทุกๆ วัน กับบทความ คนไ ท ยติดหรู อยู่สบาย อวดร ว ย ทำให้มีห นี้ไม่รู้ตัว ไปดูกันว่าทำไมคนไ ท ยถึงเป็นคนที่ชอบขี้อวดร ว ย

จริงไหม เพราะคนไ ท ยติ ดหรูดูดี จึงสร้างภาระห นี้สร้างสิน เพื่ออ วดความร วย วันนี้อย ากให้คุณลองหันกลับมามองตัวเองแล้วบอ กผมหน่อยว่าบทความนี้ มันตรงกับชีวิตประจำวันหรือสิ่งแวดของตัวคุณหรือไม่ ขอให้คุณเพียงอ่ านดูแล้วส่ งต่อเพื่อเตื อนสติคนที่คุณรักไว้เถิด…

เมื่อ 100 ปีก่อน – คนจีน หนีความย ากจน เสื่อผืนหมอนใบ มาเมืองไ ท ย เป็นกุ ลี, แบกข้าวส าร, ลากรถ, ข า ยน้ำเต้าหู้ ฯลฯ คนไ ท ยดูถู ก…เรียกไ อ้เจ็ก แต่คนจีนขยัน ขันแข็ง หนักเอาเบาสู้ อย ากเป็นเจ้าของกิจการ อย ากเป็นพ่อค้า คนไ ท ยชอบสบาย อย ากเป็นเจ้าคนนายคน รับราชการ มียศ มีสี มีเกียรติ มาวันนี้…. คนจีนร่ำร วย เป็นเจ้าของกิจการมากมาย คนไ ท ยเป็นลูกจ้าง และเป็นลูกห นี้คนจีน

50 ปีก่อน – คนอินเดีย คนบังคลาเทศ หนีความย ากจน มาเมืองไ ท ย เป็นย าม เป็นคนข า ยน มแพะ ข า ยถั่วคนไ ท ยดูถู ก… เรียกไ อ้บัง คนอินเดียขยัน เจียมเนื้ อเจียมตัว ประหยัด เก็บออม อ ดทน ไม่ยอมเสี ยเปรียบ วันนี้คนอินเดีย เป็นเจ้าของกิจการมากมายในไ ท ยคนไ ท ยเป็นลูกจ้าง และเป็นลูกห นี้คนอินเดีย

30 ปีก่อน – คนเวียดนาม อพยพมาไ ท ยเพราะสงคร าม มาเมืองไ ท ยมาเป็นลูกจ้างทำประมง ทำนา ซ่อมรถ คนไ ท ยดูถู ก…เรียกไ อ้แกว วันนี้ เมืองไ ท ยโดยเฉพาะทางอีสาน และภาคตะวันออ ก คนเวียดนามเป็นเจ้าของกิจการมากมาย คนไ ท ยเป็นลูกจ้าง และเป็นลูกห นี้คนเวียตนาม

วันนี้ คนเขมร, คนลาว, คนพม่า เข้ามาไ ท ย ทั้งถูกต้อง ทั้งแอบหนี เพราะ AEC เปิด รับค่าแรง 300 บาท เข้ามาเป็นคนรับใช้ในบ้าน, พนักงานโรงแรม, เด็ กเสริฟ์ร้านอาหาร, เด็ กปั้ม, คนงานก่อสร้าง, คนไ ท ยดูถู ก…เรียก…ไ อ้เขมร, ไ อ้หม่อง สิ่งที่น่าเป็นห่วงในอนาคตคือ อีกแค่ 20 ปีข้างหน้า!! ชนช าติต่าง ๆ ที่อพยพเข้ามาก็คงเป็นเจ้าของกิจการกันหมด

และคนไ ท ยก็กลับมาเป็นลูกจ้างคนเขมร คนพม่า คนลาว และเป็นลูกห นี้เขาเหล่านั้น เหมือนพ่อแม่ ปู่ย่ า ต า ย ายของพวกเราหรือเปล่า? นี่คือ.. คนไ ท ยแท้ ๆ ใช่หรือไม่? ทำไม ? คนไ ท ย!! มีความรู้ มีฝีมือแรงงานที่ดี แต่ไม่สร้างโอกาส ไม่สร้างงานให้มีคุณค่ากับตนเอง งานหนักหน่อย ท้อ ลาออ ก งานเหนื่อยหน่อย บ่น ลาออ ก งาน มากหน่อย บอ กค่าจ้างถูก ไม่คุ้มค่า ลาออ ก

น่าเป็นห่วง คนไ ท ยที่รักสนุก รักสบาย ไม่อ ดทน ไม่พึ่งพาตัวเอง ชอบหรูหรา หน้าใหญ่ ใจถึง ประมาณว่า ‘ฉิ บห า ยไม่ว่า ต้องการชื่อเสี ยง’ แข่งกันอ วดร วยโดยการมีห นี้สิน จนห นี้ท่วมตัว โกหกตัวเอง หน้าชื่นอ กตรม เลี้ยงลูกให้เป็นลูกเทวดา เลี้ยงลูกไม่รู้จักโต เส พติ ดวัตถุนิยม ข า ยที่ดิน ปู่ย่ าต า ย ายกิน

ขออย่ าให้เป็นอย่ างนี้เลย คนไ ท ย มีฝีมือ มีทักษะดี ฉลาด ไหวพริบดี เอาตัวรอ ดเก่ง คนไ ท ยมี ดี นำมันออ กมาใช้ให้เกิดประโยชน์กันเถอะ

‘รักกันไว้เถิดคนไ ท ย’ อย่ าให้อีก 20 ปีข้างหน้า คนไ ท ย ต้องเป็นลูกจ้าง หรือ ต้องเป็นลูกห นี้ ของคนต่างช าติใน AEC เลยนะ บอ กเลยว่าถ้าไม่อย ากต กเป็นเบี้ ยล่างก็อย่ ามัวแต่ไปนั่งดูถู กคนอื่น อย่ าอว ดมั่งอ วดมี แต่ห นี้สินท่วมตัวสุดท้ายก็คงจะกล า ยเป็นแบบเดิม

ที่มา kubkhao, taksin289