คน 4 ประเภทที่ความจนจะอยู่ด้วยตลอ ดชีวิต ถ้ายังไม่เปลี่ยนตัวเอง

บางครั้งชีวิตเราจะได้ดีหรือจะร ว ยก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเรา เพราะทุกคน มีเวลาที่เหมือนกัน เราอาจจะเกิดมาจนก็จริงแต่ถ้าเรารู้จักหา รู้จักเก็บ รู้จักใช้ เราก็มีกิน มีใช้ ไม่ขัดสนเผลอๆร ว ยเลยก็ได้ แต่ถ้าหากเราเกิดมาจนอยู่แล้ว แถมยังไม่รู้จักหา หรือหาได้ไม่รู้จักใช้ รู้จักเก็บก็คงต้องจนอยู่เหมือนเดิม อ ย่ างเช่นคน 4 ประเภทนี้ ที่ต่อให้มีเงินเดือน มากก็ไม่มีทางเจริญได้

1 ชอบทำเรื่องไร้สาระให้ชีวิตตนเอง

นอ กจากความขิ้เกี ยจนั้น หากยังมีนิสั ยชอบทำเรื่องไร้สาระอยู่อ ย่ างนี้ ไม่คิดคำนึงว่า ในอนาคตจะเอายังไงกับชีวิต ไม่มีเป้าหมาย ไม่มีแบบแผนอะไร

รวมถึงไม่มีเรื่องออมเงินในหัว ได้แต่ใช้ชีวิต และใช้เงินไปวันๆ แบบนี้ก็คงไม่มีเงินออมกับเขาหรอ ก

2 เส พติ ดชีวิตหรู ชอบสบาย อวดร วย

สม าร์ทโฟ นรุ่นใหม่มีก่อนใคร คอลเลกชันใหม่ของนาฬิกา หรือรองเท้าแพงๆ ต้องเป็นเจ้าของให้ได้ก่อนคนอื่นเขา แต่งตัวเรียบๆ มินิมอลแต่ทุกชิ้น ต้องแบ รนด์เ น ม

คนนิสั ยชอบใช้ของแ พ งแบบนี้ ลึกๆ ในใจ มักจะมีนิสั ยชอบอวด แต่ใครจะรู้ล่ะว่า คนที่ใช้ของแพงๆ แบบนี้ส่วน มากนั้น จะเป็นห นี้บั ตรแบบโ งหัวไม่ขึ้นเลยก็มี

3 มีห นี้ ไม่ยอมใช้

และเมื่อมีนิสั ยชอบใช้เงินสุรุ่ ยสุร่ าย ไม่คิดหน้าคิดหลัง แบบไม่จำเป็น ไม่วางแผน การใช้เงินไม่ทำ บัญชีร า ยรับ – ร า ยจ่าย เป้าหมายในชีวิตไม่มี ไม่มีการออมเลย ชอบใช้ของแพง กินอยู่แพง การเงินก็ย่อมมีปัญหาบ่อย

4 ไม่สู้งานขิ้เกี ยจ

ทำงานไปวัน ๆ ไม่คิดอะไร ไม่มีการพัฒนาตนเอง ไม่มอง ถึงความก้าวหน้าอะไรไม่มีน้ำใจ ช่วยคนอื่นเขา จึงไม่ค่อยได้รับโอกาสดีๆ พอเห็นว่าจะมีงานย ากๆ มาก็ปฏิเสธลูกเดียวเลย บอ กทำไม่เป็นบ้าง ไม่สะดวกบ้างล่ะ งานที่ทำ ก็เอาแต่บ่ นว่าเยอะ มากมาย แต่ความจริงคือขิ้เกี ยจ ไม่อย ากจะทำอะไรนั่นแหละ

ที่มา  e-yhangwa