คน 5 ประเภท ที่จะไม่มีวันเจริญก้ า วหน้า ชีวิตมีแต่จะลำบาก

สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุด นั้นคือ ความคิด ของเราเอง คิดแบบไหน ชีวิตเราก็จะปรากฏออ กมาอ ย่ างนั้น ถ้าเราฝึกคิดบวกจนเป็นนิสัย ทุกอ ย่ างที่ทำก็จะได้ผลบวกเหมือนกับความคิด มันเป็นเรื่องของกลไกจิตใต้สำนึกที่ผลักดันให้เรากระทำในแบบที่เราคิด แต่หากเราคิดลบ ก็จะเจอแต่คนลบ ๆ สถานการณ์ที่ลบๆ

เราทุกคนก็อย ากเกิดมามีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ต้องลำบากมีฐานะที่ดี อย ากกินอะไรก็ได้กิน อย ากไปที่ไหนก็ได้ไป แต่หล า ยคน กลับยังทำตัวตรงกันข้ามกับสิ่งที่อย ากเป็น อย ากที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น แต่กลับทำนิสัยถ่ ว งความเจริญตัวเองซะงั้น แล้วแบบนี้ เมื่อไหร่จะมีชีวิตได้อย่ างที่ต้องการ เรามาดูกันว่า 5 นิสัยที่ถ่ ว งความเจริญ จะมีอะไรบ้าง ใครรู้ตัวว่าทำอยู่ ให้รีบปรับปรุงตัว ถ้ายังอย ากเจริญ้าวหน้า

1 ไม่มีเป้าหมายในชีวิต

คนเหล่านี้มักจะใช้ชีวิตให้หมดไปวันๆ โดยที่ไม่มีการวางแผนชีวิต ไม่รู้ว่าชีวิตต้องการอะไร จะทำยังไงให้ไปถึงเป้าหมาย จึงไม่มีการที่จะพัฒนาตัวเอง เพื่อเพิ่มความก้าวหน้าในชีวิต ชีวิตก็ยังย่ำอยู่ที่เดิม

2 อิจฉาคนที่ร ว ยกว่า

คนเหล่านี้จะชอบมีความคิดอคติกับคนที่ร ว ย เพราะเขาเหนือ กว่า จึงหาเหตุผลมาอ้างเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้น คอยแต่ไปนินท า ว่าเขา ร ว ยไปไม่เห็นจะมีความสุขเลย อยู่แบบพอเพียงๆใช้ชีวิตธรรมดามีความสุขกว่าเยอะ

แต่ตัวเองกลับชอบที่จะคบคนที่ ด้ อ ย กว่า หรือมีฐานะต่ำกว่า เพื่อที่จะได้รู้สึกว่าอยู่เหนือ กว่าคนอื่น กลับกันคนที่มีความคิดอย ากที่จะพัฒนาตัวเอง เขาจะเอาตัวไปอยู่ในกลุ่มคนที่ร ว ยกว่า และเก่งกว่า เพื่อที่จะได้เรียนรู้แนวคิดและวิ ธีการที่จะได้เป็นแบบเขา

3 ไม่มีความอ ดทน

คนเหล่านี้มักจะมีความคิด อย ากที่จะ ร ว ยเร็วๆ แต่ไม่ได้ต้องการที่จะ ร ว ยนาน พวกเขาไม่มีความอ ดทน และไม่รู้จัก ที่จะอ ดออม จึงทำให้เขาไม่สามารถสัมผัสถึงคำว่าร ว ย ได้สักที แม้แต่หนังสือที่อ่ า นเพื่อเพิ่มความรู้ หรือในเรื่องการลงทุน ก็ไม่เคยที่จะขวนขวายหามาอ่ า น หรือ การทำงานหนักเพื่อสั่งสมประสบการณ์และทักษะใหม่ๆ ก็ไม่เคยสนใจ

4 ใช้เวลาไปกับเรื่องไร้สาระ

คนเหล่านี้มักจะใช้เวลาไปกับสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์กับชีวิต อย่ างเช่น นั่งไถเฟสไปเรื่อยๆ อ่ า นข่ า วดราม่าด า ร าหรือคอนสอ ดส่อง เรื่องชาวบ้าน รู้หมดว่าใครเป็นยังไงมีปัญหาอะไร แต่กลับไม่เคยรู้เรื่องของตัวเองเลย เรียกว่าทุ่มเวลาไปกับสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับชีวิตตัวเอง แทนที่จะเอาเวลามาแก้ปัญหาตัวเอง และทำงานหาเงินให้ตัวเอง

5 หน้าใหญ่ใจโต ติดหรู

กลัวคนอื่น มาองว่าไม่มี จึงต้องทำตัวว่ามีมาก และก็เป็นเหมือนอย่ างที่เขาว่า คนจน ทำตัวร ว ย ไม่มีวันร ว ย คนร ว ย ทำตัวจน ไม่มีวันจนเพราะคนที่เขาร ว ยจริงๆ เขาจะไม่มานั่งอวดคนอื่นว่ามี มีแต่คนที่ไม่มีนั่นแหละ อย ากบอ กคนอื่นว่ามี สุดท้ายก็เลยไม่มีสักที

ที่มา  e-yhangwa