คน 9 ประเภทที่เราต้องพบเจอในที่ทำงาน

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ลักษณะของคนที่ต้องพบเจอในที่ทำงาน และควรอยู่ห่างๆ ไว้ กับบทความ คน 9 ประเภทที่เราต้องพบเจอในที่ทำงาน ไปดูกันว่าคนเหล่านี้จะมีนิสัยแบบใดบ้าง เพื่อให้เราได้สังเกตุและค่อยๆ ตีตัวออ กห่างได้ทัน

1 คนที่ชอบนินทาคนอื่น

คนประเภทนี้วัน ๆ ไม่ค่อยทำงานชอบจับกลุ่มนินทาว่าร้ า ยคนอื่น เพราะมักมองคนอื่น ในการจับผิดมากกว่าการจับถูก มักคุยกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน ต่อหน้าอย่ าง ลับหลังอย่ าง โดยเฉพาะการจับกลุ่มนินทาหัวหน้าตนเองเห็นแล้วเพลียครับ

วิธีการรับมือ กับคนแบบนี้

หากเจอคนเหล่านี้ชวนไปคุย ด้วยคำว่ามารย าทไม่ควรหลีกหนี แต่ก็ไม่ควรพูดสมทบแค่รับฟัง เพราะไม่อย ากมีปัญหา กับใครทั้งนั้น หรือถ้าไม่อย ากเสียเวลาในการทำงานไปนั่งรับฟังเรื่องไร้ส า ระ ก็ปฏิเสธออ กไปโดยอ้างงานที่เยอะต้องรีบสะสาง แต่ต้องรู้จักพูดนะครับ เพื่อไม่ให้คนเหล่านี้รับรู้ว่าเรานั้นไม่อย ากฟัง

2 คนที่ไม่รับฟังผู้อื่น

คนประเภทนี้มักคิดว่าตัวเองเก่ง และรู้ดีที่สุดในการทำงานแต่ละเรื่อง จนข า ดการรับฟังผู้อื่น เพราะมองว่าเสียเวลาและเข้าใจดีอยู่แล้ว โดยลืมมองไปว่าการทำงานอาจต้องเปลี่ยนวิธีการใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนา

วิธีการรับมือ กับคนแบบนี้

ทำใจเยอะ ๆ ปล่อยวางเชิง อารมณ์เยอะ ๆ ก่อนที่เราจะสื่อส า รกับเขาและเตรียมข้อมูล ที่จะสื่อส า รให้แปลกและแตกต่างจนเขาคาด ไม่ถึงและพร้อมรับฟังในสิ่งที่เกิดขึ้น หากคนที่ไม่รับฟัง เป็นหัวหน้างานเรา และเราได้นำเสนอข้อมูลไปให้พิจารณาแล้ว หากเขาไม่ตัดสินใจจงก้มหน้าก้มต า ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดในสิ่งที่ทำได้เต็ม 100 % ต่อไป หรือหากรู้สึกไม่มีความสุขในการทำงานกับคนแบบนี้ จงมองทางเลือ กอื่น ๆ ไว้บ้ างครับ เพราะชีวิตไม่มีทางตัน

3 คนที่พูดไม่คิด

คนประเภทนี้ มักใช้อารมณ์เป็นใหญ่ มักจะพูดโดยไม่สนใจคนอื่นจนบางครั้งทำให้คนฟัง เสียห า ย เสียหน้าเสียใจ และเสียความรู้สึก และมักไม่รู้ตนเอง หรือหากรู้ตนเองก็ไม่ทันที่จะดึงคำพูดนั้นกลับคืน มา

วิธีการรับมือ กับคนแบบนี้

อย่ าไปเก็บคำพูด ของคนเหล่านี้ มาทำให้ใจเป็นทุ ก ข์ครับ ปล่อยวางได้ก็ควรปล่อยวาง และโฟกัสสิ่งที่ทำตรงหน้าให้ดีที่สุด ยกเว้น เรื่องที่เขาพูดถึงแม้จะทำให้เราเสียใจ แต่ถ้าเป็นจริงอย่ าง ที่เขาพูดก็ควรพิจารณานำไปปรับปรุงตนเองต่อไปครับ

4 คนที่ข า ดสัมมาคารวะผู้อื่น

คนประเภทนี้ มักไม่ค่อยยิ้ม ไม่ค่อยไหว้ ให้เกียรติต่อคนที่อาวุโสมากกว่า เพราะคิดว่าตนเองนั้น มีความสามารถ

วิธีการรับมือ กับคนแบบนี้

ให้เกียรติต่อคนเหล่านี้ ก่อนครับ เพราะบางครั้งเขาอาจต้องการให้คนอื่น มาให้เกียรติต่อตัวเขาก่อนก็ย่อมได้ ดังนั้น เราอย่ าไปโต้แย้งในสิ่งที่เขาเป็น แต่ให้ใช้ใจแลกใจกับเขาเพื่อ ทำให้เขาเห็นว่า การเคารพซึ่งกันและกันโดยเฉพาะต่อผู้หลักผู้ใหญ่ นับเป็นความงดงามที่ควรทำในองค์กร

5 คนที่มักกังวลตลอ ดเวลา

คนประเภทนี้มักขี้กลัว และไม่มั่นใจเวลา ที่ต้องทำสิ่งใหม่ ๆ จนข า ดการลงมือทำที่มากพอ และไม่กล้าเสนอ แนะความคิด ได้แต่รอคำสั่งให้ทำเพียงเท่านั้น

วิธีการรับมือ กับคนแบบนี้

หากเรามีลูกน้องประเภทนี้ ควรให้กำลังใจและพร้อมรับฟัง ในการมอบหมายงานทุก ๆ ครั้ง ว่าสามารถทำงานได้ต ามเวลาที่กำหนดหรือเปล่า ถึงแม้งานอาจจะเร่งด่วน แต่ต้องพร้อมให้โอกาสเขาพูด ถึงกรอบเวลาที่สามารถทำได้ รวมถึงการป้อนงานใหม่ ๆ โดยค่อย ๆ เป็น ค่อย ๆ ไปอย่ าไปเร่งรีบมากเกินขอบเขต

6 คนเฉื่อย

คนประเภทนี้ มักทำงานไปเรื่อย ๆ ทำแบบเดิม ๆ ถึงแม้จะมีวิธีการที่ดีกว่าแต่ก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตนเอง ข า ดความมุ่งมั่น ทำงานค่อนข้างช้า ไม่สนใจว่าคนอื่นที่รับงานต่อว่าจะเป็นอย่ างไร ทำงานทันเวลาไหมเพราะส่ งงานล่าช้าทุกที

วิธีการรับมือ กับคนแบบนี้

ต้องทำใจเยอะ ๆ หากหวังว่าเขาจะเปลี่ยนแปลง ตนเองในทันที แต่คนเราต้องมีความหวังครับ ถึงแม้จะริบหรี่ 555คนประเภทนี้ที่เขาไม่เปลี่ยนแปลงอาจเพราะข า ดความรู้ความเข้าใจในสิ่งใหม่ ๆ การสนับสนุนให้เขาได้ไปเปิดโลก สร้างมุมมองใหม่ ๆ เติมพ ลั งให้ชีวิต นับว่าเป็นสิ่งที่ดี โดยส่ งไปอบรมภายนอ กองค์กร หรือให้ลองทำงานใหม่ ๆอาจทำให้เขาเปลี่ยนแปลง ตนเองก็ย่อมได้ครับ

7 คนที่ชอบฆ่ าน้อง ฟ้องนาย ข ายเพื่อน

คนประเภทนี้ ค่อนข้างน่ากลัว ปากกับใจไม่ค่อยตรงกัน ไม่เคยมองคนอื่นในแง่ดี อิจฉาคนไปวัน ๆ

วิธีการรับมือ กับคนแบบนี้

อยู่ห่าง ๆ จะดีที่สุด แต่หากต้องทำงานร่วมกัน ต้องยอมรับและเน้นความเป็น มืออาชีพคือประสานงาน เท่าที่จำเป็นต้องทำ มีแผนสำรองเผื่อไว้ กรณีที่คนประเภทนี้แกล้งเรา อย่ าประมาทครับ และหากไม่ต้องทำงานด้วยก็ควรอยู่ห่าง ๆ ไว้ย่อมปลอ ดภั ยที่สุด

8 คนที่ชอบกินแรงเพื่อนไม่ค่อยทำงาน

คนประเภทนี้ไม่ค่อยชอบลงมือทำงาน แต่ชอบพูดคุยโม้โอ้อวดไปวัน ๆ ว่าเก่งอย่ างนั้นอย่ างนี้ พอจะทำงานก็หมดเวลาเลิกงานกลับบ้ าน

วิธีการรับมือ กับคนแบบนี้

ให้กำลังใจเขา พูดในแง่ดีถึงความสามารถของเขาที่เขามีให้เขาเกิดความภาคภูมิใจ และกล้าลงมือทำ ให้เห็นประจักษ์กับสายต าผู้อื่น อย่ าไปว่าเขาในแง่ร้ า ยคนพวกนี้ชอบต่อต้านครับ แรงมาก็อย่ าไปแรงกลับควรผ่ อ นหนักเป็นเบาจะดีกว่าครับ

9 คนที่ชอบเงียบ ไม่ค่อยสื่อส ารกับคนอื่น

มาถึงประเภทสุดท้ายแล้วนะครับ คนประเภทนี้ มีนิสัยที่ค่อนข้างเก็บตัว ไม่ค่อยสุงสิงกับใคร ในออฟฟิศเวลาทำงานหากรับเรื่องมาก็เงียบเหมือนเดิม ไม่แจ้งความเคลื่อนไหว ให้คนที่ประสานงานรู้ว่างานไปถึงไหนแล้ว ส่ งอีเมล์ไปก็ไม่เคยตอบกลับ รับปากว่าจะทำแต่ก็เงียบเหมือนเดิม

วิธีการรับมือ กับคนแบบนี้

หากต้องประสานงาน กับคนที่ชอบเงียบนั้น เราควรติดต่อสื่อส า ร 2 ทาง โดยการส่ งอีเมล์ไปแจ้งข้อมูล และจากนั้นควรโทรหา หรือ เดินไปพูดคุยกับคนประสานงาน ถึงงานที่แจ้งไปเพื่อพูดคุยมากกว่ารอ การตอบ กลับผ่านอีเมล์เพียงอย่ างเดียว การส่ งอีเมล์ เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล เชิงล า ยลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักฐานในการประสานงาน แต่ก็ไม่เท่า กับการพูดคุยกันเยอะ ๆ เพื่อรับฟังข้อมูลป้อนกลับ จากผู้รับส ารเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันในการทำงานนะครับ

ที่มา Junjaonews, yindeeyindee