ความมีน้ำใจมักไม่ได้ใจหลับมา แต่ได้รู้นิสัยแท้จริงของคน

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ การเป็นคน มีน้ำใจกับคนทั่วๆ ไป กับบทความ ความมีน้ำใจมักไม่ได้ใจหลับมา แต่ได้รู้นิสัยแท้จริงของคน ไปดูกันว่าทำไมการที่เราเป็นคน มีน้ำใจ เราถึงได้เรียนรู้ธาตุแท้ของคน

ถ้าคุณดีกับใคร ก็จงดี.. เพราะ ‘ คุณอย ากดี ‘ แต่อย่ าดีกับใคร แล้วหวังว่า… ‘ เขาจะดีตอบ ‘ อย่ าบังคับใครๆ ให้สนใจ ‘ ความรู้สึก ‘ ของคุณ แค่ดูแลความรู้สึกของตัวเอง ‘ ให้ไม่ทุ ก ข์ ‘ ก็พอ อย่ าคาดหวังว่าจะได้อะไร กลับคืน มา จากการเป็นคนดี… เมื่อเราไม่คาดหวัง เราก็ไม่ต้องผิดหวัง ทำอย่ างไร เขาก็ไม่ชอบ… เราก็ถอยออ กมา ปรับอย่ างไร ก็ไม่ได้ผล… ก็กลับมาเป็นตัวเอง เวลามีน้อย… ใช้ความดีมอบให้กับคนที่รักเราดีกว่า

เป็นคนดีไม่ใช่ว่า… จะ ‘ ไม่ทุ ก ข์ ‘ จะ ‘ ไม่ลำบาก ‘ แต่คนดีจะไม่ทำให้ใคร… ‘ ทุ ก ข์ ‘ และ ‘ ลำบาก ‘ แม้เดินทางอย่ างลำบาก ก็แน่ใจได้ว่า จะเป็นทางเดินที่ขึ้นสูง ยิ่งทำให้จิตใจของตัวเอง สูงขึ้น ยิ่งแข็งแกร่ง เป็นคนดี… ไม่ใช่จะไม่ถูกทิ้ง ไม่ถูกลืม แต่คนดี… จะไม่โ ก ร ธ และ ให้อภั ยได้

มีความดีอย่ างไรก็ดีอย่ างนั้น ‘ เหมือนด้านหลังของจาน ‘ ด้านหลังของจาน ถึงไม่ได้ใช้งาน และ ไม่มีใครเห็น เราก็ต้องล้างให้สะอาด ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง คนเรา ถ้าคิดจะเป็นคนดี ต้องดีทั้งต่อหน้าและลับหลัง จงดีกับทุกคน แม้คนนั้นจะหย าบค ายกับคุณก็ต าม

ไม่ใช่เพราะคนเหล่านั้น เป็นคนดีหรือไม่ แต่เพราะคุณเป็นคนดี ใครต่อใครมักถามว่า… ‘ ทำไมคนดีห า ย ากนัก ‘ แต่มีน้อยคนที่จะคิดได้ว่า.. เพราะคนส่นใหญ่พย าย ามหา ไม่ได้พย าย ามเป็น เป็นคนดี… ใช่ว่าจะเป็นอมตะ ย่อมมีจากโลกไป เพราะเป็นธรรมดาของโลก เป็นสัจจะธรรมของทุกสิ่ง แต่ จะจากไปอย่ างสง่างามทิ้ง ‘ ความดี ‘ ไว้ให้คนพูดถึง…

ที่มา ความสุข ณ ปัจจุบัน, verrysmilejung