ความรักจะไปถึงฝั่ง เราต้องรู้จักให้เกียรติคนรักทั้งต่อหน้าและลับหลัง

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเรียนรู้ความรักของคู่รักที่เขาคบกันนานและไม่มีวันเลิกกันได้ กับบทความ ความรักจะไปถึงฝั่ง เราต้องรู้จักให้เกียรติคนรักทั้งต่อหน้าและลับหลัง ไปดูกันว่าการให้เกียรติคนรักทำให้คู่รักกัน มากเพียงใด

จงให้เกียรติแฟนของคุณ ไม่ว่าต่อหน้าหรือลับหลังคนสองคน ไม่มีทางอยู่ด้วยกันได้ตลอ ดเวลาไม่มีทางรู้เรื่องของกันได้ทุกเรื่อง ไม่มีทางเป็นเจ้าของกันและกันได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์และในเมื่อมันเป็นแบบนั้น

ให้เกียรติตอนอยู่ด้วยกันก็สำคัญ แต่การให้เกียรติตอนเค้า ไม่อยู่ด้วยนั้น ‘อาจจะสำคัญกว่า’ วันนึงคุณอาจออ กไปหาเพื่อน แล้วดันไปเจอใครสักคนคน ที่เข้ามาหา คนที่เข้ามาคุย แน่นอน ถ้าคุณไม่เล่าให้แฟนคุณฟังแฟนคุณก็ไม่มีทางรู้

เพราะเพื่อนที่ไปด้วยกัน ก็ไม่ได้รู้จักแฟนคุณอยู่แล้วคุณอาจจะคิดว่า ‘ถ้าคุยกับเขาสักหน่อยจะเป็นอะไรไป’ เพราะคุณไม่คิดอะไร และ แฟนคุณก็ไม่มีรู้ข่าวคราวอะไรแน่นอน แต่รู้ไหม เรื่องราวบ าด หมางในใจ

มักเริ่มมาจากที่อีกฝ่ายนึงพูดว่า ‘ไม่ได้คิดอะไร’ อยู่เสมอเพราะฉะนั้นถ้าคุณอย ากให้เกียรติเค้าจริงคุณ จะไม่ทำแบบนั้น คุณจะไม่เริ่มต้น มันถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีทางรู้ด้วยซ้ำก็ต ามเราจะวัดความซื่อสัตย์จากอะไร?

เราไม่วัดการกระทำต่อหน้า แต่เราวัดจากการกระทำที่คนคนนึงทำถึงแม้ว่าไม่มีใครจะรู้เรื่อง นั้นก็เถอะไม่ต้องดูแลเธอเช่นนางฟ้าไม่ต้องรังสรรค์เรื่องราวงดงาม เช่นเจ้าหญิง ช่วยให้เกียรติกันทั้งต่อหน้าและลับหลังก็เพียงพอ การมีชีวิตคู่เป็นการตอบสนอง

ความปรารถนาในส่วนลึกของจิตใจในด้านของความรักการยอมรับ และความรู้สึกว่าตน มีความหมาย และมีคุณค่าต่อ กันและกันคู่สมรสที่แต่งงานปรารถนาความรู้สึกนี้ทุกคนการให้เกียรติหมายถึง การแสดงให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่าเป็นคนสำคัญสำหรับคุณ

เป็นบุคคลที่มีคุณค่า มีความหมาย คุณเคารพในความเป็นเขาทั้งความคิด การกระทำในฐานะบุคคลหนึ่ง ที่มีศักดิ์ศรีความเป็น มนุษย์ และในฐานะคู่ชีวิต การให้เกียรติสามารถกระทำได้ หล า ยวิธี ทั้งความคิด ความรู้สึก คำพูด การกระทำ โดยอาจมีวิธีการดังนี้

– นึกถึงความรู้สึกและ ความต้องการของคนรักก่อนสิ่งอื่น

– ไม่ทำล ายความนับถือตนเองของคู่รัก

– ไม่แสดงหรือ กระทำการใด ที่เป็นการดูถูกหรือทำให้คนรักของคุณอาย

– รับฟังความคิดเห็น และให้คนรัก มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

– กระทำหรือแสดงให้คนรัก ของคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนสำคัญของคุณ

– ยกย่องชมเชยในสิ่งที่คนรักทำ

– บอ กกล่าวหรือเตือนอย่ างสุภาพ หากคนรักคุณทำผิด

ความรักเป็นเรื่องของการ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และใส่ใจในความรู้สึกของกันและกันตลอ ดเวลาโดยทั่วไปผู้ช ายได้รับการยอมรับจากสังคมให้เป็นผู้นำครอบครัวผู้ช ายส่วน มากมีความรู้สึกไวหากภรรย า กระทำการใดที่เป็นการแสดงให้เห็นถึงการไม่ให้เกียรติเขา เพราะผู้ช ายถือเรื่องศักดิ์ศรี เป็นเรื่องสำคัญ

ภรรย าที่ฉลาดควรทำให้เขารู้สึกภาคภูมิใจในตนเองรู้สึกว่าภรรย าให้เกียรติเขา ให้เขารู้ว่าเขาเป็นคนสำคัญ และได้รับการยกย่องในฐานะผู้นำของคุณค่ะ ผู้ช ายจะมีความภาคภูมิใจ หากภรรย ายกย่องเขาเป็นผู้นำของครอบครัว

การเป็นผู้นำของครอบครัว ในที่นี้คือ การเป็นผู้ปกป้องดูแลครอบครัว อย่ างไรก็ต าม หากอยู่กันในบ้านต ามลำพัง คุณทั้งคู่ควรมีอำนาจพอ ๆ กัน และมีการปรึกษาหารือ กัน มีส่วนร่วม ในการตัดสินใจ ในบางเรื่องหากผู้หญิงมีความชำนาญมากกว่า เธออาจเป็นผู้ตัดสินใจ

และต่างฝ่ายควรรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน หากจะมีคำถามว่า ผู้หญิงเป็นผู้นำครอบครัวไม่ได้หรือ สำหรับประเด็นนี้หากเรากลับไปทบทวน ในประเด็นความแตกต่างระหว่างหญิงกับช ายก็อาจได้คำตอบที่ชัดเจนขึ้นเพราะโดยธรรมช าติแล้ว

ผู้ช ายจะถือว่าเกียรติและศักดิ์ศรี เป็นเรื่องสำคัญมากผู้หญิงจะถือว่าความรักสำคัญมากกว่าเกียรติยศและศักดิ์ศรี หากภรรย า ยกย่อง และให้เกียรติสามีสามีก็จะตอบสนองด้วยความรักใคร่ ทะนุถนอม และดูแลเอาใจใส่สิ่งสำคัญ ที่คู่สามีภรรย าควรทราบก็คือ สามีต้องการรู้ว่าเขาเป็นเพื่อนคู่คิดที่ดีของคุณและ เป็นคู่ชีวิตที่คุณรักใคร่ สำหรับภรรย าก็ต้องการรู้ว่าเธอเป็นบุคคลสำคัญของคุณนั่นเอง

ที่มา p e n t a h u g s, v e r r y s m i l e j u n g