ความรัก ความหวังดี เอาชนะใจคนเห็นแก่ตัวไม่ได้

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้การพย าย ามเอาความดีไปแลกกับใจของคนหล า ยใจ กับบทความ ความรัก ความหวังดี เอาชนะใจคนเห็นแก่ตัวไม่ได้ ไปดูกันว่าเราจะต้องรับมืออย่ างไร ให้ชีวิตของเรามีความสุข

อย่ าเอาความรักไปผูกไว้กับใคร โดยเฉพาะคนที่ไม่เห็นค่า อย่ ายอมให้ใครมาตราหน้า ว่าความรักของเราไม่มีร า ค า ต้องทน มาเท่าไรแล้วกับคำว่า ‘ยอมให้อภั ย ให้โอกาสอีกครั้ง’

อย่ ายอมปล่อยให้ตัวเองต้องทุ ก ข์กับรักแย่ ๆ

อย่ ายอมให้ใครมาทำร้ า ยซ้ำ ๆ เพียงเพราะเรารักและไว้ใจเขา

ความดี เอาชนะคนเห็นแก่ตัวไม่ได้

ความสงสาร เอาชนะคนไม่รักไม่ได้

ความทุ่มเท เอาชนะใจไม่ได้

ความคาดหวัง เอาใจคนไม่รักไม่ได้

ความซื่อสัตย์ เอาชนะคนหล า ยใจไม่ได้

ความรัก เอาชนะใจคนไม่รักไม่ได้

หากเหนื่อยนักที่ต้องรัก ทุ่มเทให้กับคนไม่เห็นค่า อย่ าเอาความสุขของเรา ไปฝากไว้กับความพอใจของคนอื่น ลองถามตัวเองว่า วันนี้ตัวเองเหนื่ อยมาพอหรือยัง วิ่งต ามคนที่ไม่เห็นค่ามากเกินไปหรือเปล่า ช่วยรักตัวเองหน่อย เห็นค่าตัวเองหน่อย ชีวิตเราเอง เราควรหาความสุขให้ตัวเอง สังเกตไหมว่า คนที่รักตัวเองเป็น คือคนที่อยู่ได้อย่ างมีความสุข โดยไม่ต้องพึ่งพาใคร

หล า ย ๆ คนเดี๋ยวนี้ที่เห็นทุ ก ข์กัน มาก ๆ เพราะรักตัวเองไม่เป็น แต่เอาความรักทั้งหมด ไปทุ่มเทให้กับคนที่ไม่เห็นค่า พอผิดหวังมา จึงเรียนรู้ที่จะรักตัวเองเป็น คนที่มีความสุขที่สุด คือคนที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร คนที่รักตัวเองเป็น คือคนที่รู้ว่าจะทำยังไง ให้ตัวเองและคนรอบข้างมีความสุข

คนที่หัวเราะเยอะ ๆ คือคนที่แม้จะมีเรื่องเศร้า เขาก็เลือ กจะมองด้านดี ๆ ด้านอื่นของชีวิต รักตัวเองให้เป็น แล้ววันหนึ่งจะมีคนรักเราอย่ างที่เราเป็น ย ามท้อแท้ ก็ต้องให้กำลังใจตัวเองเป็น เตือนตัวเองได้ในวันที่จะเลือ กทำไม่ดี ดึงสติกลับมาได้ด้วยตัวเอง หากทำได้นอ กจากจะสุขแล้วยังมีแต่คนรัก เกื้อหนุนไม่มีวันทุ ก ข์ย ากอีกด้วย

ที่มา meeruk