ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอ ด เ ตื อ นสติคนเรียนจบสูงได้ดีมาก

หล า ยครั้งที่มักจะเจอคนที่เรียนจบมาสูงแล้วทำเหมอนตัวเองเก่ง และรู้ทุกอ ย่ างพูดง่ายๆคืออวดฉลาด ทำให้คนที่เรียน มาน้อยดูด้อยกว่าตัวเอง ฉนั้นเราอย ากจะให้กลุ่มคนพวกนี้ได้อ่ า นนิทานเรื่องต่อไปนี้ดู จะได้เ ตื อ นสติตัวเอง ว่าเรียนจบสูงมาใช่ว่าจะฉลาดเก่งกว่าคนอื่น เพราะบางทีความรู้มันท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอ ดก็มี

เรื่องมีอยู่ว่า เ ด็ กหนุ่มคนหนึ่งเป็นชาวสงขลาเรียนเก่งมากได้ทุนไปเรียนอเมริกาตั้งแต่เ ด็ ก จนจบด็อ กเตอร์ จึงกลับมาเยี่ยมบ้ านบ้ านของเ ด็ กหนุ่มอยู่อีกฟากหนึ่งขอทะเลสาบสงขลาต้องนั่งเรือแจวข้ามไป ใช้เวลาแจวประมาณหนึ่งชั่ วโมง

เรือที่ติดเครื่องยนต์ไม่มีเหรอลุงไม่มีหรอ กหลานที่นี่มันบ้ านนอ กมันห่างไกลความเจริญมีแต่เรือแจว โอล้าสมัยมากเลยนะลุง โบราณมาก ที่อเมริกา เขาใช้เครื่องบินกันแล้วลุงลุงยังมานั่งแจวเรืออยู่อีก ไปส่งผมฝั่งโน้น เอาเท่าไร ลุง80 บ า ท

OKไปเลยลุง ในขณะที่ลุงแจวเรือหนุ่มนักเรียนนอ ก ก็เล่าเรื่องความทันสมัยความก้าวหน้า ความศิวิไลช์ ของอเมริกาให้ลุงฟังเมืองไทย เมื่อเทียบกับอเมริกาแล้ว ล้าสมัยมากไม่รู้คนไทยอยู่กันได้ยังไง ทำไมไม่พัฒนาทำไมไม่ทำต ามเขา เลียนแบบเขาให้ทัน

ลุงลุงใช้คอมพิวเตอร์ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นไหม ลุงไม่รู้หรอ กใช้ไม่เป็นโอโฮ้ ลุงไม่รู้เรื่อง นี้น่ะ ชีวิตลุงห า ยไปแล้ว 25 เปอร์เซน แล้วลุงรู้ไหมว่าเ ศ ร ษ ฐ กิ จของโลกตอนนี้เป็นยังไง ลุงไม่รู้หรอ กลุงไม่รู้เรื่องนี้นะชีวิตของลุงห า ยไป 50 เปอร์เซน ลุงลุงรู้เรื่องนโยบายการค้ าโลกไหมลุง

ลุงลุงรู้เรื่องดาวเทียมไหมลุงลุงไม่รู้หรอ กหลานเอ๊ยชีวิตของลุง ลุงรู้อยู่อ ย่ างเดียว ว่าจะทำยังไงถึงจะแจวเรือให้ถึงฝั่งโน้นถ้าลุงไม่รู้เรื่องนี้ชีวิตของลุงห า ยไปแล้ว 75 เปอร์เซน พอ ดีช่วงนั้นเกิดลมพายุพัดมาอ ย่ างแรง คลื่นลูกใหญ่มากท้องฟ้ามืดครึ้ม

นี่พ่อหนุ่มเรียนหนังสือมาเยอะจบดอ กเตอร์จากต่างประเทศลุงอย ากถามอะไรสักหน่อยได้ไหม ได้จะถามอะไรหรือลุง เอ็งว่ายน้ำเป็นไหม ไม่เป็นหรอ กลุงชีวิตของเอ็งกำลังจะห า ยไป 100 เปอร์เซน แล้วพ่อหนุ่ม อ่ า นแล้วนั่งยิ้มคนเดียว เพราะนิทานง่ายๆ เรื่องนี้ สอนให้คิด อะไรได้มากมาย

ที่มา gotoknow    108resources